Τ. Γιαννίτσης: Το ασφαλιστικό, θεμέλιο της κρίσης του 2009

Ως βασικό γενεσιουργό παράγοντα της κρίσης του 2009 χαρακτήρισε το ασφαλιστικό, ο πρώην υπουργός, καθηγητής κ. Τάσος Γιαννίτσης στη χθεσινή εκδήλωση του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση και του Friedrich Ebert Stiftung.

Ο κ. Γιαννίτσης επισήμανε ότι τα ελλείμματα που καλύφθηκαν από κρατική χρηματοδότηση αντιπροσώπευαν το 83,6% της αύξησης του δημοσίου χρέους την περίοδο 2000-2009 και το 405,2% της αύξησης του δημοσίου χρέους την περίοδο 2010-2014. «Χωρίς την επίδραση του ασφαλιστικού, η χώρα θα βρισκόταν το 2009 με ένα δημόσιο χρέος που δεν θα προκαλούσε τόσο σοβαρό πρόβλημα» εκτίμησε ο κ. Γιαννίτσης, επισημαίνοντας ότι καθώς τα περιθώρια αναζήτησης λύσης μέσα στο ίδιο το σύστημα έχουν εξαντληθεί, οι ακολουθούμενες πολιτικές πυροδοτούν, απλώς, τον πόλεμο των γενεών. «Στον πόλεμο αυτό, η ήττα είναι συντριπτική: έχουν ηττηθεί οι νεότερες γενεές (λόγω υψηλών φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων αλλά και απώλειας της βεβαιότητας για τη δική τους ασφαλιστική προοπτική), η κοινωνική προστασία, η ανάπτυξη, η απασχόληση, η χώρα η ίδια» επισήμανε ο κ. Γιαννίτσης, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και τα έτη της κρίσης προστέθηκαν στρατιές πρόωρα συνταξιοδοτούμενων: 400.000 μεταξύ 2008-2012 και περίπου 150.000 μεταξύ 2013-2015 νέοι συνταξιούχοι. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οποιαδήποτε αναζήτηση απαντήσεων στο πρόβλημα, αν δεν συνοδεύεται από την υιοθέτηση της οικονομικής μεγέθυνσης ως απόλυτης προτεραιότητας και την υιοθέτηση σχεδίου και εργαλείων προς αυτή την κατεύθυνση, θα σημαίνουν πρόσθετη φτωχοποίηση για τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους.

kathimerini