Τα συμβόλαια ζωής θα επηρεαστούν από τα νέα λογιστικά πρότυπα το 2021! (video)

Τον Μάιο, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε τα τελευταία λογιστικά πρότυπα που αφορούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια – το IFRS 17.

Τα νέα πρότυπα, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, δεν θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα αναφέρονται σχετικά με τις εργασίες τους.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που θα επιφέρει το IFRS 17 αφορούν τη μεθοδολογία αξιολόγησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων και συμβάσεων. Μέχρι στιγμής, έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τις προηγούμενες εξελίξεις και τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία. Με το IFRS 17, η διαδικασία θα προσανατολιστεί στο μέλλον καθώς οι συμβάσεις θα αξιολογούνται με βάση τις μελλοντικές ταμειακές ροές. Ιδιαίτερα θα επηρεαστούν τα συμβόλαια ασφάλισης ζωής, τα οποία συνήθως διαρκούν για πολλά χρόνια.

“Το IFRS 17 φέρνει την επανάσταση στη λογιστική,” δήλωσε ο επικεφαλής λογιστής της Allianz, Roman Sauer, σε συνέντευξή του στη γερμανική ηλεκτρονική έκδοση Finance Magazin, προσθέτοντας ότι η Allianz έχει αφιερώσει πολύ χρόνο προετοιμάζοντας την επικείμενη εφαρμογή. “Είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις βασικές επιπτώσεις του IFRS 17 στις εργασίες μας και στην IT υποδομή μας όσο το δυνατόν νωρίτερα”, πρόσθεσε. Για τους πελάτες και τους επενδυτές, αυτό προσφέρει οφέλη, όπως αυξημένη διαφάνεια.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία:

Πηγή: allianz.com. Ελεύθερη μετάφραση