Μικροασφάλιση: Δυναμική άνοδος!

Τι είναι η «Μικροασφάλιση»; Είναι μια χαμηλού κινδύνου ασφάλιση, χαμηλού κόστους, για άτομα με χαμηλό εισόδημα, και διαπιστώνεται να επικρατεί συνήθως, στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες με προβληματικές οικονομίες.

Είναι επίσης γνωστή ως «Μαζική Ασφάλιση». Μια χωρίς αποκλεισμούς και πολύ προσιτή ασφάλιση για τους «μη έχοντες».

Τα πιο κοινά προϊόντα που παρέχει η «Μικρασφάλιση», μπορεί να είναι ένα δάνειο, ή μια κάλυψη υγείας και ατυχημάτων, καλύψεις που αφορούν στην αναπηρία, στην κηδεία, αλλά και στην ιδιοκτησία ή ακόμη και στην ασφάλιση της γεωργίας.

Το κοινό νήμα είναι, να συμπεριληφθούν οι πληθυσμοί που ήταν αποκλεισμένοι στο παρελθόν από τις ασφαλιστικές αγορές και ως εκ τούτου, τα προϊόντα έχουν συνήθως μικρά μεγέθη, άλλη πολιτική από τις κανονικές ασφάλειες, ενώ οι τιμές είναι ιδιαιτέρως ελαστικές, αφού οι πάροχοι έχουν ελάχιστο κόστος διοίκησης και λίγο ή καθόλου αναδοχή.

Η Μικροασφάλιση παρέχει μια σημαντική οικονομική υπηρεσία για δύο λόγους.

Κατ ‘αρχάς, οι άνθρωποι με χαμηλό εισόδημα είναι γενικά πιο ευάλωτοι στον κίνδυνο λόγω των διαφόρων τύπων εργασίας, ή λόγω κακής υγείας, σε ατυχήματα, στον καιρό και άλλες κινδύνους.

Δεύτερον, είναι πιθανό να μην έχουν πρόσβαση σε ένα κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας. Βασίζονται σε οικογένεια, στους φίλους, στην κοινότητα και μερικές φορές δανείζονται από τράπεζες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια ασθένεια ή να αντεπεξέλθουν σε δύσκολες οικονομικές τους ανάγκες.

Αν, ας πούμε, ένας οδηγός ο οποίος είναι ο κύριος εισοδηματίας της οικογένειας έχει ένα μικρό ατύχημα και πάθει ζημιά στο όχημα ή έχει έναν τραυματισμό, τότε όλη η οικογένεια του θα μπορούσε να στερηθεί βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Τα άτομα με χαμηλό εισόδημα στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αναλογικά μεγαλύτερη έκθεση σε κίνδυνο και υψηλότερη πιθανή απώλεια σε σύγκριση με εκείνα στις σύγχρονες, ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η «Μικροασφάλιση» παρέχει μια ευκαιρία για τους αναλογιστές, να εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους για να δημιουργήσουν ένα θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων. Είναι μια ευκαιρία να συμβάλουν στην κοινωνική ευθύνη που χαρακτηρίζει το επάγγελμα του αναλογιστή και να «δώσουν κάτι πίσω στην κοινωνία».

Είναι πηγή έμπνευσης και επιβράβευσης. Ένα μέσον για να δει η Πολιτεία και η Κοινωνία, πως οι ασφαλιστικές εταιρείες, χρησιμοποιούν τα νέα μέσα για να βοηθήσουν να αλλάξουν οι ζωές των ανθρώπων. Ενδιαφέρονται, άμεσα για την προστασία των ανθρώπων από τον καταστροφικό αντίκτυπο, γεγονότων, που τους αλλάζει προς το χειρότερο τη ζωή.

Η ανάπτυξη έφτασε! Ο όγκος εργασίας από την Μικροασφάλιση είναι μεγάλος και αυξανόμενος, αλλά δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.

Η Munich Re έχει δημοσιεύσει μια σειρά από μελέτες τοπίου, στα οποία περιγράφονται τα διάφορα στοιχεία που καλύπτονται, τα ποσά των ασφαλίστρων σε ισχύ και τα είδη των προϊόντων που διατίθενται ανα έτος σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές.

Αυτά δείχνουν ότι η «Μικροασφάλιση» καλύπτει σήμερα, σχεδόν 265 εκατομμύρια άτομα, με ετήσιο ρυθμό αύξησης κατά περίπου 30% στην Αφρική και 25% στην Ασία και στην Ωκεανία.

Ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι εντυπωσιακοί, οι πρωτοβουλίες «Μικροασφάλισης» αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στην επίτευξη κλίμακας, στη βιωσιμότητα και στον αντίκτυπο.

Μια βασική ανησυχία είναι το επίπεδο της εμπιστοσύνης των πελατών σε ασφαλιστικούς φορείς. Πολλοί άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα απλά δεν εμπιστεύονται την ασφάλιση, συχνά έχουν ακούσει ιστορίες μεσιτών και πρακτόρων που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό με τα ασφάλιστρα τους ή για ασφαλιστικές εταιρείες που δεν πληρώνουν αξιώσεις στους δικαιούχους και άλλα πολλά. Είναι λοιπόν απαραίτητη τόσο η Προστασία των Καταναλωτών όσο και η Εκπαίδευση των Στελεχών των Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Από την πλευρά της προσφοράς, οι ασφαλιστές πρέπει να επενδύσουν σε αυτή την αγορά, γιατί, καθώς θα μεγαλώνει η αγορά, θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την επένδυση των επιχειρήσεων στη νέα αγορά, καθώς και των κερδών που θα προκύψουν.

Insurancedaily

EUROLIFE: Ραγδαία ανάπτυξη με κινήσεις σε (3+1) επίπεδα

Του Γιάννη Βερμισσώ

Εφόρμηση σε τρία μέτωπα για να υποστηρίξει την σχεδιαζόμενη ανάπτυξή της πραγματοποιεί η Eurolife με μακροπρόθεσμο στόχο την πρωτοκαθεδρία της στην ελληνική αγορά για την οποία υπάρχουν μεγαλεπήβολα σχέδια για διείσδυση σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου στο insurance-eea, η εταιρεία εξελίσσεται σε τρία βασικά επίπεδα που αφορούν την οργανική της ανάπτυξη έχοντας όμως σε εξέλιξη και συζητήσεις για εξαγορές χαρτοφυλακίων ή εταιρειών, κάτι που θα στηρίξει τα σχέδια του ομίλου Fairfax για την ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό η EUROLIFE εξελίσσεται σε επίπεδο τεχνολογίας προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση απόδοσης υπηρεσιών και η παροχή λύσεων σε πελάτες και συνεργάτες. Το ενδιαφέρον της εστιάζει στην εφαρμογή λύσεων που θα οδηγήσουν την εταιρεία «διακριτά μπροστά από την αγορά» σύμφωνα με τους επικεφαλής της.

Το δεύτερο μεγάλο πρότζεκτ της εταιρείας -μετά την τεχνολογία- αφορά την επικοινωνία του Brand , την ενίσχυσή του, την στοχευμένη διεισδυσή του στην αγορά και τελικά ενδεχομένως και την πιθανή ανανέωσή του στο πελατειακό κοινό. Το τρίο μεγάλο επίπεδο εργασιών της Eurolife είναι αυτό του στελεχιακού δυναμικού. Η εταιρεία ήδη έχει προχωρήσει την ενδυνάμωσή της –έχει προβεί σε ανακοινώσεις- ενώ παράλληλα προετοιμάζει το έδαφος και καταγράφει τις ανάγκες της σε στελεχιακό δυναμικό σε σχέση με τους στόχους της για ανάπτυξη σε νέα πεδία ασφαλιστικών εργασιών, εξειδικευμένων και γενικών.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία, διατηρεί το ενδιαφέρον της να επεκταθεί στην αγορά εξαγοράζοντας χαρτοφυλάκια ή εταιρείες, καθώς αυτό αποτελεί απόφασή της προκειμένου να υλοποιήσει τα σχέδιά της. Οι επικείμενες εξελίξεις στην Eurolife θα σηματοδοτήσουν αναγκαίες αλλαγές στην αγορά, θα εντείνουν το ανταγωνισμό και θα ανοίξουν ένα νέο πεδίο στις ασφαλιστικές εργασίες.

Να επισημανθεί ότι η Eurolife είναι ελληνική εταιρεία με αναγνωρισμένη ανάπτυξη και εξειδίκευση στον κλάδο Ζωής, η οποία σήμερα έχει ξένο κύριο μέτοχο με μεγάλο ενδιαφέρον για την ασφαλιστική βιομηχανία. Αυτό αποτελεί κινητήριο δύναμη για αντίστοιχες κινήσεις στην εγχώριο αγορά η οποία μέχρι σήμερα παρουσίασε μεγάλα δείγματα αδράνειας σε επίπεδο συνεργασιών.

Στόχος της Eurolife είναι να ανέβει στην κορυφή της κατάταξης σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων ακόμα και της Υγείας όπου ήδη βρίσκεται σε κορυφαία θέση και αυτό θα επιτευχθεί εν πολλοίς και με την υλοποίηση των συνεργασιών που ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου εκπροσωπώντας και την Fairfax συζητά εδώ και καιρό.

Insurance-eea

Λύση ανάπτυξης οι φορο-απαλλαγές για την ασφαλιστική αγορά

Τα τελευταία μέτρα που εξήγγειλε η Τράπεζα της Ελλάδας απηχούν τις προθέσεις για σταδιακή άρση των capital controls. Μία κίνηση που εάν επιτευχθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο θα οδηγήσει σε μ ία εκτιμόμενη αύξηση κατά 10-15% της ασφαλιστικής παραγωγής η οποία μειώθηκε κατά το τρίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου- Σεπτεμβρίου εξαιτίας των capital controls.  Πλέον η ασφαλιστική αγορά μπορεί να υπολογίσει πιο άνετα τα business plans της επόμενης χρονιάς.

Ωστόσο η περιπέτεια δεν τελειώνει εδώ.  Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η φορολογία εισοδήματος (δεύτερη δόση) και από τα τέλη Οκτωβρίου θα ξεκινήσει ο ΕΝΦΙΑ.  Η φορολογική καταιγίδα θα κοστίσει αρκετά στην ασφαλιστική αγορά που περίμενε ως ‘μάννα εξ ουρανού’ μία πιο ευνοική φορολογική αντιμετώπιση στα ασφάλιστρα  του κλάδου Ζωής (ειδικά στα συνταξιοδοτικά και υγείας).

Το ζητούμενο για την νέα κυβέρνηση είναι να προτείνει στους «θεσμούς» την επιστροφή φορο-απαλλαγών για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής προκειμένου να μπορούν οι ασφαλισμένοι και οι ενδιαφερόμενοι να αντισταθμίσουν τις απώλειες από την φορολογία αλλά και να «ελαφρώσουν» άμεσα και έμμεσα το ελληνικό κράτος από πρόσθετες κοινωνικές δαπάνες.  Είναι σίγουρο ότι το «κουαρτέτο» θα είναι θετικό σε προτάσεις φοροαπαλλαγών αφού θα οδηγήσουν σε ετήσια μείωση της κρατικής χρηματοδότησης σε νοσοκομεία και Ασφαλιστικά Ταμεία, θα δώσουν διεξόδους στους ασφαλισμένους που έχουν υποστεί απώλειες  συντάξεων και εισοδημάτων  κατά 20% την τελευταία διετία και θα δημιουργήσει μία ακόμη ισχυρότερη ασφαλιστική αγορά που θα δώσει νέες θέσεις απασχόλησης.  Την πρόταση αυτή (των φορο-απαλλαγών) στην Ελλάδα έχουν ήδη κάνει lobbying σε Ελλάδα και Βρυξέλλες πολλές ξένες πολυεθνικές , τονίζοντας μάλιστα ότι είναι η μόνη λύση και άλλωστε εφαρμόζεται με διαφορετικούς τρόπους στα περισσότερα κράτη της Ευρωζώνης.  Οι μελέτες που έχουν κάνει οι ελεγκτικοί οίκοι και ιδιαίτερα η Ernst & Young και η AON Hewitt (αναλογιστική) δείχνουν ότι τα οφέλη για την ελληνική κοινωνία θα είναι μεγαλύτερα από τις φορολογικές εισπράξεις σε διάρκεια 5ετίας.    Η λύση είναι μπροστά , η απόφαση λείπει.

 

Νίκος Σακελλαρίου

Ειδικός Συνεργάτης του Περιοδικού Insurance World και του insuranceworld.gr

Οι πολυεθνικές «βλέπουν» ξανά επενδύσεις στην Ελλάδα

 

Του Γιώργου Μανέττα

Παρά τις ασφυκτικές συνθήκες και το γενικότερο κλίμα αποεπένδυσης, υπάρχουν ακόμη πολυεθνικές που τολμούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα. Μετά την ισπανική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Goldcar και την αμερικάνικη αλυσίδα καφεστίασης Hard Rock Cafe, πριν από μερικές ημέρες ήταν η σειρά της δανέζικης αλυσίδας με είδη σπιτιού JYSK να ανακοινώσει τη λειτουργία του πρώτου καταστημάτος στην Αθήνα (Τρεις Γέφυρες) στις 24 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις εθνικές εκλογές.

Παρότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται γιατί έρχονται τώρα στην Ελλάδα τόσο γνωστοί όμιλοι, και μάλιστα τη στιγμή που η χώρα οδηγείται στις κάλπες, αναλυτές εξηγούν πως η απόφασή τους συνδέεται άμεσα με τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που εξακολουθεί να έχει η ελληνική αγορά. Κάποιες βέβαια «ποντάρουν» στην υποχώρηση των μικρότερων εγχώριων παικτών, και στη δική τους ευρωστία, καθώς η σημερινή συγκυρία θεωρείται ιδανική για όσους θέλουν να «χτίσουν» ισχυρή θέση, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που «γέννησε» η παρατεταμένη ύφεση και η κάμψη της ζήτησης. «Από τα μισθώματα και τις τιμές των ακινήτων μέχρι τις αποτιμήσεις των εταιρειών, όλα βρίσκονται πολύ κάτω από την πραγματική τους αξία, και ως εκ τούτου το κόστος της επένδυσης που αναλαμβάνουν είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με τη στιγμή που η οικονομία ανακάμψει για τα καλά».

Ορισμένες πολυεθνικές, όπως η JYSK, εκτιμούν ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα με τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης ταιριάζουν απόλυτα στο μοντέλο λειτουργίας τους. Δεν είναι τυχαία η δήλωση του Country Manager της JYSK στην Ελλάδα, Sandor Szimeiszter, πως η εταιρεία έχει πάρα πολλά καταστήματα σε όλο τον κόσμο, και αυτό της επιτρέπει να αγοράζει σε μεγάλες ποσότητες και να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της μια σπουδαία προσφορά. Η αισιοδοξία τους φαίνεται πως πηγάζει και από την ανοδική πορεία που διαγράφουν τα τελευταία χρόνια άλλες μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες που έχουν παρουσία στο εγχώριο λιανεμπόριο, όπως η Zara και η H&M, ενώ καταλυτικό ρόλο έχει παίξει η υπογραφή της συμφωνίας με τους εταίρους, η οποία απομάκρυνε τον κίνδυνο του Grexit.

«Κλειδί» η σταθερότητα

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πως εάν αποκατασταθεί η πολιτική σταθερότητα και εξαλειφθεί οριστικά το φάσμα της αβεβαιότητας, τότε «θα δούμε περισσότερες ξένες εταιρείες να σπεύδουν στη χώρα» και τονίζουν πως υπάρχουν ακόμη αρκετοί επενδυτές που παραμένουν σε στάση αναμονής και περιμένουν τις πολιτικές εξελίξεις προκειμένου να λάβουν τις οριστικές τους αποφάσεις. «Το τέλος της αβεβαιότητας θα ανοίξει τον δρόμο για την ενεργοποίηση περισσότερων επενδύσεων τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

 

imerisia

Επενδύσεις €10 τρις από τους Ευρωπαίους ασφαλιστές το 2014

Σε 9.900 δις ευρώ ανήλθαν τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε  στις 2 Σεπτεμβρίου η Insurance Europe.

Ωστόσο, οι ανησυχίες ότι η Solvency II θα αυξήσει τον κίνδυνο για τις παρούσες μακροπρόθεσμες επενδύσεις των ασφαλιστών παραμένουν. Κι αυτό γιατί η εφαρμογή της οδηγίας θα καταστήσει ιδιαίτερα δαπανηρό για τους ασφαλιστές να συνεχίσουν να κάνουν αυτές τις επενδύσεις.

Η κα Michaela Koller, Γενική Δ/ντρια της Insurance Europe, σχολίασε σχετικά: «Παρόλο που είναι ενθαρρυντικό ότι αυτές οι επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, αυτοί που χαράσσουν τις πολιτικές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι ρυθμιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι ανάλογες με τον πραγματικό κίνδυνο που ενέχουν οι επενδύσεις αυτές. Ελπίζουμε ότι το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί ως μέρος του Επενδυτικού Σχεδίου της ΕΕ, για να μπορέσει η βιομηχανία μας να συνεχίσει να διαδραματίζει έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής ανάπτυξης».

Τα στοιχεία, που δημοσιεύτηκαν στην ετήσια έκδοση “Key Facts” της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Ενώσεων, αποκάλυψαν επίσης ότι ο όγκος των απαιτήσεων και των παροχών που καταβλήθηκαν από τους ασφαλιστές της Ευρώπης το 2014 ανήλθαν σε 945 δις ευρώ. Οι παροχές των ασφαλίσεων ζωής, το 2014, ανήλθαν σε 630 δις ευρώ, ενώ ο όγκος των απαιτήσεων στις ασφαλίσεις ζημιών ήταν 314 δις ευρώ.

«Το 2014 οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν ημερησίως παροχές και αξιώσεις ίσες με περίπου 2,6 δις, γεγονός που απεικονίζει μια ακόμα πολύτιμη συμβολή τους στην κοινωνία μας. Αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο σημαντικό αυτοί που χαράσσουν πολιτική να θεσπίσουν μια έξυπνη νομοθεσία, η οποία θα επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να κρατήσουν το κόστος των ασφαλίστρων όσο το δυνατόν χαμηλότερα, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη να μπορούν να προστατεύονται», πρόσθεσε η κα Koller.

Η ετήσια έκδοση της Insurance Europe αποκάλυψε επίσης ότι:

Κατά μέσο όρο τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 2014 ανήλθαν σε €1.972, έναντι €1.911 ένα χρόνο νωρίτερα.

Η ασφαλιστική διείσδυση (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ) παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή το 2014 και διαμορφώθηκε σε 7,48%.

Τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 3,7% το 2014, φτάνοντας τα €1.172 δις. Ειδικότερα, στις ασφαλίσεις Ζωής αυξήθηκαν κατά 5,5% σε σχέση με το 2013 και έφτασαν τα €714 δις, ενώ στις Ασφαλίσεις Ζημιών αυξήθηκαν κατά 1% και ανήλθαν σε €458 δις.

 

aagora