Επενδύσεις €10 τρις από τους Ευρωπαίους ασφαλιστές το 2014

Σε 9.900 δις ευρώ ανήλθαν τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε  στις 2 Σεπτεμβρίου η Insurance Europe.

Ωστόσο, οι ανησυχίες ότι η Solvency II θα αυξήσει τον κίνδυνο για τις παρούσες μακροπρόθεσμες επενδύσεις των ασφαλιστών παραμένουν. Κι αυτό γιατί η εφαρμογή της οδηγίας θα καταστήσει ιδιαίτερα δαπανηρό για τους ασφαλιστές να συνεχίσουν να κάνουν αυτές τις επενδύσεις.

Η κα Michaela Koller, Γενική Δ/ντρια της Insurance Europe, σχολίασε σχετικά: «Παρόλο που είναι ενθαρρυντικό ότι αυτές οι επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, αυτοί που χαράσσουν τις πολιτικές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι ρυθμιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι ανάλογες με τον πραγματικό κίνδυνο που ενέχουν οι επενδύσεις αυτές. Ελπίζουμε ότι το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί ως μέρος του Επενδυτικού Σχεδίου της ΕΕ, για να μπορέσει η βιομηχανία μας να συνεχίσει να διαδραματίζει έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής ανάπτυξης».

Τα στοιχεία, που δημοσιεύτηκαν στην ετήσια έκδοση “Key Facts” της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Ενώσεων, αποκάλυψαν επίσης ότι ο όγκος των απαιτήσεων και των παροχών που καταβλήθηκαν από τους ασφαλιστές της Ευρώπης το 2014 ανήλθαν σε 945 δις ευρώ. Οι παροχές των ασφαλίσεων ζωής, το 2014, ανήλθαν σε 630 δις ευρώ, ενώ ο όγκος των απαιτήσεων στις ασφαλίσεις ζημιών ήταν 314 δις ευρώ.

«Το 2014 οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν ημερησίως παροχές και αξιώσεις ίσες με περίπου 2,6 δις, γεγονός που απεικονίζει μια ακόμα πολύτιμη συμβολή τους στην κοινωνία μας. Αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο σημαντικό αυτοί που χαράσσουν πολιτική να θεσπίσουν μια έξυπνη νομοθεσία, η οποία θα επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να κρατήσουν το κόστος των ασφαλίστρων όσο το δυνατόν χαμηλότερα, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη να μπορούν να προστατεύονται», πρόσθεσε η κα Koller.

Η ετήσια έκδοση της Insurance Europe αποκάλυψε επίσης ότι:

Κατά μέσο όρο τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 2014 ανήλθαν σε €1.972, έναντι €1.911 ένα χρόνο νωρίτερα.

Η ασφαλιστική διείσδυση (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ) παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή το 2014 και διαμορφώθηκε σε 7,48%.

Τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 3,7% το 2014, φτάνοντας τα €1.172 δις. Ειδικότερα, στις ασφαλίσεις Ζωής αυξήθηκαν κατά 5,5% σε σχέση με το 2013 και έφτασαν τα €714 δις, ενώ στις Ασφαλίσεις Ζημιών αυξήθηκαν κατά 1% και ανήλθαν σε €458 δις.

 

aagora