Οι ασφαλιστικές σκοντάφτουν στην επιστήμη

Οι ασφαλιστικές φοβούνται τον κίνδυνο της αντεπιλογής και οι καταναλωτές τον κίνδυνο της εις βάρος τους διακριτικής μεταχείρισης
Εάν μια γενετική εξέταση DNA μπορούσε διαπιστώσει τον βαθμό κινδύνου προσβολής σας από καρκίνο ή από Αλτσχάιμερ, θα την κάνατε; Όσο αυτά τα τεστ γίνονται πιο προσιτά, όλο και περισσότεροι άνθρωποι απαντούν “ναι” στο ερώτημα αυτό. Ως αποτέλεσμα ο ασφαλιστικός κλάδος αντιμετωπίζει πονοκεφάλους.
Έχοντας χρησιμοποιηθεί μόνο για ιατρικούς λόγους στο παρελθόν, οι βασικές προληπτικές γενετικές εξετάσεις μπορούν τώρα να γίνουν με παραγγελία OnLine για μερικές εκατοντάδες δολάρια.
Μια εταιρεία, η 23andMe, στην Καλιφόρνια, έχει συλλέξει περίπου 4.000 λίτρα πτύελα από το 2007, διαφωτίζοντας 2 εκατομμύρια άτομα σχετικά με την καταγωγή- γενεαλογία τους, τους κινδύνους υγείας που τους αφορούν και τις ασθένειες που μπορούν να κληροδοτήσουν στους απογόνους. Τον προηγούμενο Απρίλιο έλαβε κανονιστική έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για την εξέταση παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με δέκα νόσους και γενετικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με Αλτσχάιμερ και Parkinson. Η απόφαση θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο και σε άλλους να πουλήσουν αντίστοιχες υπηρεσίες απευθείας στους καταναλωτές.
“Η πληροφορία είναι δύναμη”, υποστηρίζουν πολλοί που υποβάλλονται σε αυτά τα τεστ DNA. Αλλά οι ασφαλιστές φοβούνται ότι χωρίς την ίση πρόσβαση σε αυτού του είδους τις πληροφορίες, θα χάσουν τους “κερδοφόρους-υγιείς” πελάτες.
Οι ενώσεις καταναλωτών, από την πλευρά τους, φοβούνται ότι εάν οι underwriters των ασφαλιστικών είχαν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, τα άτομα με “κακά” γονίδια θα μπορούσαν να βρεθούν άδικα αποκλεισμένα από την ασφαλιστική κάλυψη.
Είτε έτσι είτε αλλιώς, οι επιστημονικές εξελίξεις δύνανται να διαταράξουν σημαντικά τον ασφαλιστικό κλάδο.
Πηγή: http://www.economist.com

Πώς οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στηρίζουν τις καταθετικές βάσεις των τραπεζών

Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στηρίχθηκε, εν μέρει, η καταθετική βάση των τραπεζών το μήνα Μάιο, αφού αύξησαν τα υπόλοιπα τους στους λογαριασμούς καταθέσεων και μαζί με το σύνολο των επιχειρήσεων που επίσης αύξησε τα υπόλοιπά του στις τράπεζες, διατήρησαν το σύνολο της καταθετικής βάσης ανοδικό, παρά τη νέα αφαίμαξη που καταγράφηκε στις οικονομίες των νοικοκυριών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το Μάιο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αύξησαν το υπόλοιπο των καταθέσεων στα 3,177 δισ. ευρώ, από 2,993 δισ. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο, αλλά και 2,643 δισ. ευρώ τον περασμένο Μάρτιο.
Βάσει των ανωτέρω, το Μάιο οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά 186 εκατ. ευρώ και τον Απρίλιο κατά 352 εκατ. ευρώ, ενώ σε 12μηνη βάση η αύξηση το Μάιο ήταν 6,5% και τον Απρίλιο 3,3%. Αυτό το οποίο τόνωσε τις καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών ήταν οι λογαριασμοί προθεσμίας, που αυξήθηκαν στο 1,207 δισ. ευρώ το Μάιο από 1,772 δισ. που ήταν τον Απρίλιο.
Ανοδικά κινήθηκε και το σύνολο των καταθέσεων των επιχειρήσεων στα 20,595 δισ. ευρώ το Μάιο, από 19,842 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.
Οι δύο προαναφερόμενες θετικές μεταβολές ήταν αυτές που τόνωσαν το σύνολο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα το Μάιο στα 119,415 δισ. ευρώ από 118,994 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, υπερκαλύπτοντας τις απώλειες που καταγράφηκαν στα νοικοκυριά, των οποίων οι καταθέσεις μειώθηκαν στο ίδιο διάστημα στα 98,820 δισ. ευρώ από 99,152 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Εκκίνηση για τα ανασφάλιστα με ρόλο στις ασφαλιστικές

Ο κύβος ερρίφθη για τα ανασφάλιστα στον εντοπισμό των οποίων παίζουν ρόλο ανιχνευτή και οι ασφαλιστικες εταιρείες. Αυτό προβλέπεται σε σχετική απόφαση με την οποία ξεκινά ο εντοπισμός των οχημάτων που δεν είναι ασφαλισμένα.
Δείτε την απόφαση:
ΠΟΛ 1078/30.5.2017

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 110), όπως ισχύει, και ειδικότερα όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό έκτο του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81).
2) Την ΠΟΛ 1163/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1675) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.
3) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ Β΄ 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
4) Την ανάγκη τροποποίησης της ΠΟΛ.1033/2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων», προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.
5) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα διαθέσιμα και τηρούμενα στη Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικά αρχεία και το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών, εντοπίζει με διασταύρωση τα οχήματα που ήταν σε κυκλοφορία την εν λόγω ημερομηνία, παράγει αρχείο τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων και δημιουργεί ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ1163/2013, όπως ισχύει.»
Μετά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 2 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Ηλεκτρονικό παράβολο δημιουργείται για κάθε ιδιοκτήτη / συνιδιοκτήτη τυχόν ανασφάλιστου οχήματος.
Υποχρέωση πληρωμής υφίσταται μόνο για ένα ηλεκτρονικό παράβολο για κάθε όχημα. Τυχόν αχρεώστητη καταβολή δύναται να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ1163/2013, όπως ισχύει».
Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 2, γίνεται τέταρτη και αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Δ.ΗΛΕ.Δ. αποστέλλει ειδοποιητήρια επιστολή στους ιδιοκτήτες των τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε στην ηλεκτρονική θυρίδα μηνυμάτων TaxisNet, είτε στην τελευταία δηλωθείσα από αυτούς, στη φορολογική διοίκηση, ταχυδρομική διεύθυνση, με την οποία τους ειδοποιεί ότι σε συγκεκριμένη ημερομηνία (ημερομηνία διασταύρωσης) εντοπίσθηκε το όχημά τους ανασφάλιστο και για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν κατά περίπτωση.»
Η τέταρτη και η πέμπτη παράγραφος του άρθρου 2 διαγράφονται.
Άρθρο 2
Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ενέργειες ιδιοκτήτη οχήματος
Ο ιδιοκτήτης οχήματος, ο οποίος λαμβάνει ειδοποιητήρια επιστολή, προβαίνει στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, αφού προηγούμενα πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο.
Το ηλεκτρονικό παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωση του ιδιοκτήτη του οχήματος.
Ο ιδιοκτήτης που δεν υποχρεούται να προβεί σε ασφάλιση του οχήματός του για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, όπως σε περίπτωση που έχει τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης του οχήματός του, πριν την ημερομηνία διασταύρωσης ή υπάρχει σύμφωνα με το νόμο απαλλαγή υποχρέωσης από την ασφάλισή του ή μπορεί να τεκμηριωθεί η ακινησία του ή έχει διαπιστωθεί λάθος στα στοιχεία κυκλοφορίας του, απευθύνεται στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (Ασφαλιστική Επιχείρηση, Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των δεδομένων τους ώστε το όχημα να εξαιρεθεί από το αρχείο των ανασφάλιστων.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν υφίσταται υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.
Δεν υφίσταται υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ακόμα και αν το όχημα έχει περιληφθεί στο αρχείο των ανασφάλιστων οχημάτων:
α) στην περίπτωση που έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις και οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 237/1998 και
β) από τον αγοραστή, σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος μετά την ημερομηνία διασταύρωσης.
Τυχόν αχρεώστητη καταβολή δύναται να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΑΥΟ με αριθμό ΠΟΛ1163/2013, όπως ισχύει».
Άρθρο 3
Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Ενέργειες ασφαλιστικής επιχείρησης οχήματος
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μέσω υπηρεσιών (web service) που παρέχονται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ., προβαίνουν:
1. Σε έλεγχο, κατά την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εάν το όχημα που πρόκειται να ασφαλιστεί έχει εντοπισθεί ως ανασφάλιστο από την ανωτέρω διαδικασία και αν έχει πληρωθεί το ηλεκτρονικό παράβολο του άρθρου 2 της παρούσας.
Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώνεται αν είναι σωστή η σχέση αριθμού κυκλοφορίας και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη προς αποφυγή λαθών κατά τη σύνταξη των συμβολαίων και αν απαιτείται πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου για την έκδοση του συμβολαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
2. Σε ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ., μετά την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σχετικά με τα στοιχεία αυτού, καθώς και σχετικά με τον αριθμό του παραβόλου που χρησιμοποιήθηκε.
Η διαδικασία δέσμευσης του ηλεκτρονικού παραβόλου διενεργείται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ., σε πραγματικό χρόνο κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ. 1163/2013, όπως ισχύει.
3. Σε ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ. σχετικά με τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που λόγω ευθύνης τους περιελήφθησαν στη λίστα των τυχόν ανασφάλιστων ενώ δεν θα έπρεπε.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας εκτέλεσης των (1) και (2) ενεργειών, η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να προβεί στην έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με την προϋπόθεση:
– να διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο και να ενημερώσει τη Δ.ΗΛΕ.Δ. αμέσως μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας των ηλεκτρονικών συστημάτων και
– να ενημερώσει τον πολίτη ότι η σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου που τυχόν έχει δημιουργηθεί και εκκρεμεί η πληρωμή του.»
Άρθρο 4
Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Έλεγχος συμμόρφωσης
Η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε τακτά διαστήματα, δύναται να ανταλλάσσει ή να αναζητά στοιχεία από το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών, είτε μαζικά με τη μορφή αρχείου είτε μέσω υπηρεσίας (web-service) σχετικά με την κατάσταση οχημάτων και να λαμβάνει ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω κατά περίπτωση πληροφορίες:
Α. Σε περίπτωση ασφάλισης του οχήματος:
– την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης,
– την ασφαλιστική επιχείρηση,
– το μοναδικό αριθμό του ηλεκτρονικού παραβόλου που ταυτίζεται με τον αριθμό της ειδοποίησης, εφόσον ήταν απαιτητό.
Β. Σε περίπτωση μη ορθού χαρακτηρισμού ως ανασφάλιστο:
– την αιτία μη ορθής εικόνας (όπως μη αποστολή του οχήματος από την ασφαλιστική επιχείρηση στο Κέντρο Πληροφοριών),
– τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που υφίσταται.
Γ. Σε περίπτωση ασφάλισης του οχήματος χωρίς έλεγχο, λόγω τεχνικής αδυναμίας επικοινωνίας των συστημάτων, για το αν το όχημα είχε εντοπιστεί ως ανασφάλιστο κατά τα προαναφερθέντα:
– στοιχεία αποτυχημένων κλήσεων (ημερομηνία, ώρα) – αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος
– Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη στο όνομα του οποίου συνάφθηκε το συμβόλαιο
– τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου.».
Άρθρο 5
Στο άρθρο 6 η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος με τα οριζόμενα στην παρούσα, η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε εύλογο χρόνο και όχι πέραν διμήνου από τη διενέργεια της διασταύρωσης για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αποστέλλει τα στοιχεία του, καθώς και του οχήματός του για το όποιο δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ. 237/1986.».
Στο άρθρο 6 μετά την πρώτη παράγραφο προστίθεται οι κατωτέρω παράγραφοι:
«Επίσης στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή αποστέλλονται τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των οχημάτων τους, για τα οποία συντάχθηκαν ασφαλιστήρια συμβόλαια μετά την ημερομηνία διασταύρωσης χωρίς την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου, για οποιαδήποτε αιτία, προκειμένου να επιβληθούν οι προαναφερθείσες κυρώσεις.
Δεν αποστέλλονται στην Αστυνομική Αρχή τα στοιχεία ιδιοκτητών οι οποίοι, μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, μεταβίβασαν ή διέγραψαν οριστικά από την κυκλοφορία τα οχήματά τους που εντοπίστηκαν ως τυχόν ανασφάλιστα.».
Άρθρο 6
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Χρόνος διασταύρωσης – Λήξη διαδικασίας
Η διαδικασία του άρθρου 1 της παρούσας διενεργείται τουλάχιστον 2 φορές ετησίως. Μετά τη νέα διασταύρωση δημιουργούνται ηλεκτρονικά παράβολα εκ νέου.
Τυχόν μη πληρωμένα ηλεκτρονικά παράβολα που έχουν εκδοθεί από την προηγούμενη διασταύρωση παύουν να ισχύουν.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2017
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Απόφαση: Έτσι θα κάνετε τα παράπονα σας στις ασφαλιστικές!

Τη διαδικασία διαχείρισης αιτιάσεων, ή την έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αλλιώς διατυπώνεται, καθώς και τις σχετικές οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιριών καθορίζει απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Διαβάστε στη συνέχεια την απόφαση:

Αριθμ. Πράξης 88/5.4.2016

Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) τον Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.», και ιδίως τα άρθρα 3 και 46 αυτού,

γ) τον Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις»,

δ) τον Κανονισμό 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕ L 331 της 15.12.2010), και ιδίως το άρθρο 16 αυτού,

ε) τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Εξέταση Αιτιάσεων από τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA−BoS−12/069) EL,

στ) την ΠΕΕ 3/8.1.2013 (ΦΕΚ Β 9) «Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις», και

ζ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Να καθορίσει τη διαδικασία διαχείρισης αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και τις σχετικές οργανωτικές υποχρεώσεις τους, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται:

(α) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και στους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 3 παρ. 1, 3 και 11 του Ν. 4364/2016, πλην όσων αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. α αυτού, για το σύνολο των εργασιών τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για τις εργασίες στο εξωτερικό, και κατόπιν γραπτού αιτήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να χορηγεί εξαίρεση από την εφαρμογή μέρους ή όλων των διατάξεων της παρούσας στις Επιχειρήσεις του προηγουμένου εδαφίου εφόσον πεισθεί ότι για τις εργασίες αυτές υπόκεινται σε πλαίσιο ισοδύναμο με τις διατάξεις της παρούσας, και

(β) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα άλλο κράτος−μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ για τις ασφαλίσεις που συνάπτουν στην Ελλάδα είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε μέσω υποκαταστήματος.

2. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται όταν μια Επιχείρηση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνει αιτίαση σχετικά με:

(α) δραστηριότητες άλλες από εκείνες που ρυθμίζονται κανονιστικά από τις «αρμόδιες αρχές», σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Κανονισμού 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή

(β) τις δραστηριότητες άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος έναντι του οποίου η συγκεκριμένη Επιχείρηση δεν έχει νομική ή κανονιστική ευθύνη, και εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες αποτελούν την ουσία της αιτίασης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Επιχείρηση οφείλει να ανταποκρίνεται αποσαφηνίζοντας τη θέση της επί της αιτίασης και, όπου είναι δυνατόν, να παρέχει στοιχεία για το υπόχρεο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που είναι αρμόδιο για την εξέταση της αιτίασης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Ως «αιτίαση», νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε Επιχείρηση από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχει η Επιχείρηση. Η έννοια των αιτιάσεων δεν περιλαμβάνει τις αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης ούτε τα απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

2. Ως «Αιτιώμενος», νοείται το πρόσωπο που εκλαμβάνεται ως έχον τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση από Επιχείρηση και το οποίο έχει ήδη υποβάλει αιτίαση, όπως είναι ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος αποζημίωσης ή/και ο ζημιωθείς τρίτος.

3. Ως «Επιχείρηση», νοείται κάθε ασφαλιστική επιχείρηση και αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας.

Άρθρο 3

Πολιτική και λειτουργία διαχείρισης αιτιάσεων − Υποχρεώσεις έναντι του Αιτιώμενου

1. Η Επιχείρηση υιοθετεί και εφαρμόζει «Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων», η οποία διατυπώνεται εγγράφως και γνωστοποιείται σε όλο το αρμόδιο προσωπικό. Το διοικητικό συμβούλιο της Επιχείρησης υιοθετεί την πολιτική του προηγούμενου εδαφίου, επιβλέπει και φέρει την ευθύνη για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη συμμόρφωση της Επιχείρησης με αυτήν.

2. Η Επιχείρηση διαθέτει λειτουργία διαχείρισης αιτιάσεων, η οποία επιτρέπει τη δίκαιη διερεύνηση τους.

Ο επικεφαλής της εν λόγω λειτουργίας διαθέτει όλα τα μέσα και όλες τις εξουσίες να επικοινωνεί με τα κατάλληλα κάθε φορά πρόσωπα ή υπηρεσιακές μονάδες της Επιχείρησης για την άντληση κάθε πληροφορίας

αναγκαίας για την ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση της αιτίασης. Τα στοιχεία επικοινωνίας του επικεφαλής της λειτουργίας διαχείρισης αιτιάσεων γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, και εντός πέντε (5) ημερών από κάθε αντικατάσταση ή αναπλήρωσή του.

3. Η Επιχείρηση διασφαλίζει ότι οι αιτιάσεις αντιμετωπίζονται με γνώμονα την καλή πίστη, μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας κάθε συναφούς στοιχείου και πληροφορίας, ενώ τυχόν αναφυόμενες συγκρούσεις συμφερόντων εντοπίζονται και καταπολεμώνται αποτελεσματικά.

4. Η Επιχείρηση τηρεί αρχείο, που μπορεί να είναι και ηλεκτρονικό, όπου αυθημερόν καταχωρίζει τις υποβαλλόμενες αιτιάσεις και τηρεί πλήρη σειρά των εγγράφων που αφορούν στον χειρισμό κάθε αιτίασης ξεχωριστά στον αντίστοιχο φάκελο. Ελάχιστο περιεχόμενο εκάστου φακέλου είναι τα ακόλουθα:

(α) η ημερομηνία υποβολής της αιτίασης από τον Αιτιώμενο και η ημερομηνία που έκλεισε ο σχετικός φάκελος,

(β) τα ατομικά στοιχεία του Αιτιώμενου,

(γ) σύντομη περιγραφή της συγκεκριμένης αιτίασης,

(δ) ο κλάδος ασφάλισης στον οποίο αφορά η αιτίαση, και

(ε) η έκβαση της αιτίασης, π.χ. αν διευθετήθηκε ή οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη.

5. Η Επιχείρηση κατ’ ελάχιστον προβαίνει στα ακόλουθα:

(α) παραδίδει στον Αιτιώμενο για την παραλαβή της αιτίασης απόδειξη η οποία μπορεί να αποστέλλεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, περιλαμβάνει, σε γλώσσα απλή και κατανοητή, συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθεί η Επιχείρηση για τη διαχείριση της αιτίασης, τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου ή της μονάδας που θα χειριστεί την αιτίαση, το είδος των πληροφοριών που χρειάζεται να παράσχει ο Αιτιώμενος στην Επιχείρηση, καθώς και τα στοιχεία β, γ και δ της παρούσας παραγράφου,

(β) απαντά εγγράφως και αιτιολογημένα στον Αιτιώμενο εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, που πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης. Αν η Επιχείρηση δεν ικανοποιεί πλήρως την αιτίαση του Αιτιώμενου, ρητώς αναφέρει ότι ο Αιτιώμενος έχει δικαίωμα να εμμείνει στην αιτίαση του. Τυχόν δε υπέρβαση της ως άνω προθεσμίας αιτιολογείται ειδικά και εγγράφως προς τον Αιτιώμενο, και προσδιορίζεται ο νέος χρόνος ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασης,

(γ) ενημερώνει τον Αιτιώμενο ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης της αιτίασης δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών του,

(δ) ενημερώνει τον Αιτιώμενο για τις αρχές στις οποίες μπορεί να αποταθεί για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματος του, όπως ενδεικτικά τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και τον Συνήγορο Καταναλωτή, καθώς και τυχόν νόμιμες προθεσμίες,

(ε) ενημερώνει τον Αιτιώμενο για την πορεία της εξέτασης της αιτίασης, και

(στ) δημοσιοποιεί, ενδεικτικά μέσω εγγράφων προσυμβατικής ενημέρωσης ή με καταχώριση σε εμφανές σημείο του οικείου δικτυακού τόπου (website), τη διαδικασία που ακολουθεί για τη διαχείριση των αιτιάσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου για την υποβολή των αιτιάσεων, καθώς και τις πληροφορίες των στοιχείων β, γ και δ της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 4

Διερεύνηση αιτίων και λήψη διορθωτικών μέτρων

1. Στο πλαίσιο της Πολιτικής Διαχείρισης Αιτιάσεων του άρθρου 3 παρ. 1 της παρούσας, η Επιχείρηση καθορίζει τις αρμόζουσες διαδικασίες για την ανάλυση, σε συνεχή βάση, των αιτιάσεων με την καταγραφή τυχόν αδυναμιών και ελλείψεων των εσωτερικών διαδικασιών και προτάσεις για την εξάλειψη αυτών. Επίσης, οι ως άνω διαδικασίες αφορούν και στα σχετικά με τις αιτιάσεις προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να εντοπίζει τυχόν συστηματικά αίτια ή κοινά αίτια που επηρεάζουν και άλλες διαδικασίες ή προϊόντα, και να προβαίνει καταλλήλως στη διόρθωση ή στην απάλειψη των προβλημάτων αυτών.

2. Η Επιχείρηση καθορίζει τις διαδικασίες τακτικής αναφοράς στα αρμόδια όργανα διοίκησης των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό, μέτρηση, διαχείριση και έλεγχο των νομικών και λειτουργικών κινδύνων, καθώς και τις διαδικασίες τήρησης αρχείου με την ανάλυση και τις σχετικές αποφάσεις που έχει λάβει.

Άρθρο 5

Υποχρέωση αναφοράς

Η Επιχείρηση παρέχει έγγραφη ενημέρωση στην Τράπεζα της Ελλάδος όποτε ζητηθεί, αλλά οπωσδήποτε μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους, για τις αιτιάσεις του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και συγκεκριμένα:

(α) τον αριθμό των αιτιάσεων που παρέλαβε,

(β) στατιστικά στοιχεία του άρθρου 3 της παρούσας, παρ. 4, περιπτώσεις γ, δ και ε, και

(γ) τον μέσο όρο του χρόνου που απαιτήθηκε για τη διεκπεραίωσή τους.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος − Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η ΠΕΕ 3/8.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 9) «Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

nextdeal

Αλ. Σαρρηγεωργίου: € 12 δισ. οι επενδύσεις των ασφαλιστικών

Τις θετικές προοπτικές του ασφαλιστικού κλάδου και τη συνεισφορά του στην ελληνική οιονομία επισήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών (ΕΑΕΕ), μιλώντας σε εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Οπως είπε, η ιδιωτική ασφάλιση έχει μεγάλα περιθώρια και δυνατότητες ανάπτυξης ιδιαίτερα στους τομείς σύνταξης και υγείας όπου αναμένεται να ενισχυθεί ο συμπληρωματικός της ρόλος προς την κοινωνική ασφάλιση, λόγω του περιορισμού των παροχών ττου συστήματος.

Ο κ. Σαρρηγεωργίου ανέφερε ότι την περασμένη χρονιά η παραγωγή της ασφαλιστικής αγοράς μειώθηκε, λόγω των οικονομικών συνθηκών στη χώρα – παράλληλα όμως δημιουργήθηκαν μεγαλύτερες δυνατότητες και ευκαιρίες.

Για τον ασφαλιστικό κλάδο το 2015 ήταν χρονιά εντατικής προετοιμασίας για την εφαρμογή του νέου αυστηρότατου ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου Solvency II, το οποίο αναβαθμίζει την αξιοπιστία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επιβάλλοντας αυστηρότατους κανόνες στη λειτουργία τους.

«Ο ασφαλιστικός κλάδος προσφέρει στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία 25.000 θέσεις εργασίας, 12 δισ. ευρώ επενδύσεις και αποζημιώσεις που κυμαίνονται από 2,5 έως 3 δισ. ευρώ ετησίως. Είμαστε περήφανοι για το θεσμό που υπηρετούμε», τόνισε ο Α. Σαρρηγεωργίου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιριών – μελών της ΕΑΕΕ, της εποπτικής αρχής, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των σωματείων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των εργαζομένων, του ασφαλιστικού και οικονομικού Τύπου και φορέων του κλάδου όπως το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, (ΕΙΑΣ) το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων κ.ά.

sofokleousin

Softex: Η αποζημίωση δόθηκε σε εύλογο και σύντομο διάστημα λένε οι ασφαλιστικές

“Με έκπληξη και προβληματισμό παρακολουθούμε την ανάμιξη των ασφαλιστικών εταιρειών μας σε αναφορές και αιτιάσεις για την παύση λειτουργίας της SOFTEX (ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΑΕ, Χαρτεργατών 4, Αθήνα).

Επισημαίνουμε ως τουλάχιστον επιπόλαιη και άστοχη -όπως προκύπτει από ανακριβείς δηλώσεις στα έντυπα και ψηφιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και από την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας- την προσπάθεια απόδοσης των αιτίων για την παύση λειτουργίας της SOFTEX στις ασφαλιστικές εταιρείες και, συγκεκριμένα, με την καταβολή «μικρής» -όπως χαρακτηρίστηκε- ασφαλιστικής αποζημίωσης για τις ζημιές που υπέστη η επιχείρηση από την πυρκαγιά στις 3 Ιουλίου 2015”, αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των εταιρειών GENERALI HELLAS, HDI GERLING, INTERAMERICAN και ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες GENERALI HELLAS, HDI GERLING, INTERAMERICAN και ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, “ως συνασφαλίστριες εταιρείες της SOFTEX, δηλώνουμε κατηγορηματικά και με ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας ότι, μετά το ζημιογόνο γεγονός της εν λόγω πυρκαγιάς και την ολοκλήρωση εκτίμησης των συνθηκών επέλευσης του κινδύνου και αποτίμησης των ζημιών που υπέστη η ασφαλισμένη εταιρία SOFTEX, προχωρήσαμε σε αποζημίωσή της μέσα σε εύλογο και, μάλιστα, ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους, της έκτασης και της φύσης της ζημίας. Η αποζημίωση καταβλήθηκε, σύμφωνα με τους όρους και τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τη νομοθεσία και μετά τη σύμφωνη γνώμη και ρητή αποδοχή από την ασφαλισμένη επιχείρηση”.

 

imerisia

Αφελλληνιμό των Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών καταγγέλλει ο Λαφαζάνης

Σφοδρή επίθεση στη Κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός και πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας, με ανακοίνωση της ΛΑ. Ε , για το θέμα των Τραπεζικών θυγατρικών ασφαλιστικών εταιριών κάνοντας λόγο για αφελληνισμό των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Μετά το ξεπούλημα και τον ουσιαστικό αφελληνισμό των τραπεζών της χώρας, μέσω του μέγα σκανδάλου της ανακεφαλαιοποίησης τους, τη σκυτάλη για το ξεπούλημα και τον αφελληνισμό τους, έχουν πάρει, με ευθύνη κυβέρνησης και τραπεζών, οι ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας, οι οποίες, ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν σειρά επιλεκτικών μέτρων σε βάρος τους και σε όφελος των πολυεθνικών εταιρειών και κερδοσκοπικών κεφαλαίων».

«Το ταυτόχρονο εγκληματικό ξεπούλημα και ο αφελληνισμός των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών, που έχει προωθήσει και πάει να ολοκληρώσει η κυβέρνηση, δεν πρόκειται, όπως φαντάζονται οι κυβερνώντες και τα κάθε λογής κατεστημένα, να προκαλέσουν αμετάστρεπτα τετελεσμένα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «αυτές οι εγκληματικές μεθοδεύσεις θα ανατραπούν γρήγορα από τους αγώνες των συνεπών λαϊκών και συνδικαλιστικών δυνάμεων και από μια κυβέρνηση που θα στηρίζεται σε γνήσιες και όχι ψευδεπίγραφες και ψευδώμενες, αριστερές προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις».

asfalisinet

Ασφαλιστικές και Ποδόσφαιρο : Μία σχέση στοργής και προστασίας

Μέσα στον καταιγισμό των αγώνων Εθνικών Ομάδων, Champions League, Europa League δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες οι θερμές σχέσεις των μεγάλων Ασφαλιστικών ομίλων της Ευρώπης με τις ποδοσφαιρικές ομάδες είτε ως χορηγοί «φανέλας» είτε ως μέτοχοι είτε ως χρηματοδότες των γηπέδων τους.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η μεγαλύτερη διεθνής μεσιτική εταιρεία AON η οποία είναι βασική χορηγός φανέλας της Manchester United. H παρουσία της MU είναι διάχυτη και στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα.

Πριν από την AON , χορηγός φανέλλας της Manchester United ήταν η AIG. Xορηγός «φανέλας» στην Νόριτς στην Αγγλία ήταν μία εποχή και η AVIVA.

Στην Γερμανία, η Allianz είναι βασικός μέτοχος της Bayern Μονάχου και χρηματοδότης του πιο σύγχρονου γηπέδου της Ευρώπης , του Allianz Arena.

Η HDI-Gerling είναι χορηγός και χρηματοδότης του γηπέδου του Αννόβερου επειδή ανήκει στον ίδιο όμιλο με την Annover Re. H Εrgo ήταν για χρόνια επίσημος χορηγός της Schalke ενώ η Generali έχει χρηματοδοτήσει την ανακατασκευή του γηπέδου της Σπάρτα Πράγας , το οποίο ονομάζεται Generali Arena.

Στην Ελλάδα, η Interamerican υπήρξε για χρόνια χορηγός «φανέλας» στον Παναθηναϊκό (κατά τη δεκαετία 80 και 90) , η Ασπίς Πρόνοια είχε διατελέσει χορηγός φανέλας στον Ολυμπιακό κατά τη δεκαετία του ’80 ενώ για πολλές δεκαετίες οι “Ασφάλειαι Μινέττα” διαφημίζονταν στα ελληνικά γήπεδα. Διαφημίσεις σε ελληνικά γήπεδα είχε και η Εθνική Ασφαλιστική, η Ιντερσαλόνικα και για ένα διάστημα η Ευρωπαϊκή Πίστη.

Νίκος Σακελλαρίου

Ειδικός Συνεργάτης του Περιοδικού Insurance World και του insuranceworld.gr

Τα στελέχη των ασφαλιστικών μαγειρεύουν και προσφέρουν στην κοινωνία

Μία ξεχωριστή δράση προσφοράς στην κοινωνία μέσω του εθελοντισμού οργανώνει ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφάλισης.

Το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015 τα μέλη του Συνδέσμου θα βρίσκονται στο «Κέντρο της Γης» στο Πάρκο Τρίτση, για να ζήσουν την εμπειρία της συλλογικής κουζίνας, να μαγειρέψουν και να προσφέρουν 1.000 μερίδες φαγητό στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Οι εθελοντές του Συνδέσμου με την καθοδήγηση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κοινωνικής νοημοσύνης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ», θα προετοιμάσουν και θα συσκευάσουν το φαγητό, το οποίο θα διανεμηθεί σε ιδρύματα (εστίες αστέγων, συσσίτια, καταφύγια προσφύγων) από τους ίδιους τους εθελοντές σε συνεργασία με το «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», μη κερδοσκοπική εταιρία κατά της σπατάλης του περισσευούμενου φαγητού.

Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών είναι σωματείο φυσικών προσώπων με μέλη του πάνω από 400 στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. Αναγνωρίζοντας το ρόλο του στην κοινωνία, ο Σύνδεσμος, μεταξύ άλλων, αναπτύσσει πρόγραμμα δράσεων που περιλαμβάνει την προσφορά σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και την ενθάρρυνση του εθελοντισμού.

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι Εταιρίες : “CARPENTER TURNER” – Πλατινένιος Χορηγός, και “MATRIX Ins. & Reins. Brokers S.A.” – Χρυσός Χορηγός.

insuranceworld

Ανάστατες οι ασφαλιστικές εταιρίες στην Κύπρο από τους «κράχτες» τροχαίων ατυχημάτων

Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στην Κύπρο , από επιτήδειους που εμφανίζονται σε τροχαία ατυχήματα και προσπαθούν να κατευθύνουν τους οδηγούς σε συγκεκριμένα συνεργεία για την αποκατάσταση των ζημιών και την αξίωση υψηλών αποζημιώσεων.

Μάλιστα αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη καμπάνια των φορέων που εμπλέκονται στην ασφάλιση των αυτοκινήτων και τα τροχαία ατυχήματα για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο .

Σύμφωνα με sigmalive.com οι «κράχτες», οι οποίοι εκπροσωπούν συγκεκριμένα συνεργεία γκαράζ, εμφανίζονται απρόσκλητοι και πιέζουν τους οδηγούς για να αναλάβουν την επιδιόρθωση των οχημάτων τους

Οι επιτήδειοι υπόσχονται στους οδηγούς πληθώρα διευκολύνσεων και τους παροτρύνουν να υποβάλουν απαιτήσεις για υψηλές αποζημιώσεις, τις οποίες δεν δικαιούνται

Στην παρανομία φέρονται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, αφού στα έγγραφα που συνοδεύουν τις απαιτήσεις προς τις ασφαλιστικές εταιρείες εντοπίζονται τα ονόματα γιατρών και δικηγόρων.

asfalisinet