DAS: Με συνεργασίες και προϊόντα «εγκαινίασε» το 2016

Του Γιάννη Βερμισσώ

Με θετικό απολογισμό έκλεισε το 2015 για την Das Hellas η οποία κατέγραψε υψηλή κερδοφορία επιβεβαιώνοντας έτσι τις στρατηγικές της επιλογές που συντείνουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της στην αγορά.

Σύμφωνα με την διευθύνουσα σύμβουλό της, κυρία Νάντια Σταυρογιάννη, η χρονιά που πέρασε δημιούργησε μια νέα υψηλότερη βάση τόσο για την μελλοντική πορεία της Das όσο και για την ασφάλιση νομικής προστασίας στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία σχεδιάζει ακόμα πιο ευέλικτα προϊόντα που θωρακίζουν φυσικά και νομικά πρόσωπα απέναντι σε όποια ανάγκη τους χρειάζεται νομική συμβουλή ή υποστήριξη.

Τα θετικά αποτελέσματα της εταιρείας, η κ. Σταυρογιάννη μιλώντας στο insurance-eea τα αποδίδει σε ένα σύνολο παραμέτρων μεταξύ των οποίων προκρίνονται: η σωστή διοικητική διαχείριση, οι στρατηγικές συνεργασίες και η αποτελεσματική διαχείριση ζημιών.

Για το 2016, τονίζει, ότι η DAS Hellas, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές συνεργασίες με ασφαλιστικές δυνάμεις της ελληνικής αγοράς.

«Στόχος μας είναι κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο να συμπληρώνεται και από ένα συμβόλαιο νομικής προστασίας» αναφέρει πιστεύοντας ότι η νομική προστασία είναι αναγκαίο και χρήσιμο να διαδοθεί και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο στην ελληνική κοινωνία.

Επίσης τονίζει ότι, η DAS δίνει μεγάλη σημασία και στους συνεργάτες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι αποτελούν μια ισχυρή δύναμη και μπορούν να συμβάλλουν στο να γίνει η νομική προστασία πιο γνωστή στο ευρύ κοινό.

insurance-eea

Βασική Επαγγελματική Νομική Προστασία

 

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο σύγχρονος επιχειρηματίας, προσπαθεί καθημερινά να ασκήσει με συνέπεια και υπευθυνότητα την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Επειδή σήμερα υπάρχει ανάγκη να μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά και έγκαιρα όλα τα απρόοπτα γεγονότα, αλλά και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική σας ευθύνη πρέπει:

–  να δαπανήσετε χρήματα

– να χάσετε τον πολύτιμο χρόνο σας

– να «εμπλακείτε» σε διαδικασίες που δεν γνωρίζετε καλά, χωρίς να είστε σίγουροι ότι τελικά θα κατοχυρώσετε τα δικαιώματα σας και θα βρείτε το δίκιο σας.

Η Επαγγελματική Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas απαντά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες σας για εξειδικευμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική σας ευθύνη.

Ποιοι καλύπτονται;

Ο Επιχειρηματίας/Επαγγελματίας, η Επιχείρηση και το Προσωπικό της Επιχείρησης (εφόσον δεν στρέφεται εναντίον της).

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διεκδίκηση Αξιώσεων Αποζημίωσης

O Επιχειρηματίας ή η Επιχείρηση διεκδικεί – εξώδικα ή/και δικαστικά – αποζημιώσεις που δικαιούται, όπως ζημίες του Καταστήματος ή των Γραφείων, των εμπορευμάτων ή μηχανημάτων που θα προξενήσουν τρίτοι κ.λπ.

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια

Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος της επιχείρησής σας ή κάποιος από τους εργαζόμενους σε αυτή κατηγορηθεί από ιδιώτη, την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή για παράπτωμα ή παράβαση όπως:

– Αγορανομική ή αστυϊατρική παράβαση

–  Ρύπανση του περιβάλλοντος

– Διατάραξη κοινής ησυχίας

– Πρόκληση σωματικής βλάβης κ.λπ.

 

Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με το Προσωπικό της Επιχείρησης

– Σε περίπτωση που κάποιος Εργαζόμενος στρέφεται εναντίον σας ή εναντίον της Επιχείρησης με:

– Αγωγή, ζητώντας καταχρηστικά αποζημίωση

– Καταγγελία για μη ορθή χορήγηση ενσήμων ή νόμιμης άδειας κ.λπ.

– Σε περίπτωση που εσείς ή η Επιχείρηση πρέπει να στραφεί εναντίον κάποιου Εργαζόμενου για:

– Οικονομική ατασθαλία

– Κλοπή εμπορευμάτων κ.λπ.

 

Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Επιχειρηματικής / Επαγγελματικής Στέγης

Μπορείτε να αντιμετωπίσετε, εξώδικα ή/και δικαστικά, κάθε μισθωτική διαφορά που τυχόν προκύψει, όπως:

– Μη αναγνώριση εξόδων για επισκευές

–  Διαφορές σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίου

–  Απαίτηση του ιδιοκτήτη για αποκατάσταση συγκεκριμένων μετατροπών που έχουν γίνει στο μισθωμένο ακίνητο κ.λπ.

 

Προσεπίκληση των Ασφαλιστικών Εταιριών που καλύπτουν Ασφαλισμένη Επιχείρηση

Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας

 

Διαφορές της Ασφαλισμένης Επιχείρησης με Ασφαλιστικές Εταιρίες

Εάν η Ασφαλιστική Εταιρία που καλύπτει την επιχείρηση με συμβόλαιο πυρός, περικόπτει την αποζημίωση έπειτα από σεισμό, φωτιά, πλημμύρα, κ.λπ.

 

Διαφορές με Σωματεία Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Μη καταβολή εισφορών χρήσης μέσων αναπαραγωγής μουσικής από χώρους μαζικής εστίασης

 

ΜULTIPLAN

Ο συνδυασμός που σας συμφέρει

Επιλέξετε τον ιδανικό συνδυασμό 3 διαφορετικών Προγραμμάτων Νομικής Προστασίας της D.A.S. Hellas εξασφαλίζοντας προνομιακό και προσιτό ασφάλιστρο. Το πρόγραμμα «MULTIPLAN» είναι συνδυασμός του Προγράμματος Βασικής Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας, Νομικής Προστασίας Οικογένειας και Νομικής Προστασίας Οχήματος και Οδηγού* (για ένα όχημα)

  • Υπό την προϋπόθεση τα οχήματα να είναι Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 φορ. ίππους

DAS_LOGO_300w logo.png

H ασφάλεια κοντά σας και στην Διαχείριση Πολυκατοικίας

Η D.A.S. Hellas σας στηρίζει και παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την διαχείριση της πολυκατοικίας προστατεύοντας τον εκάστοτε διαχειριστή.

Ποιοί Καλύπτονται;

Ο εκάστοτε Διαχειριστής της Πολυκατοικίας

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

Νομικές Συμβουλές

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια

Διεκδίκηση οφειλόμενων κοινόχρηστων δαπανών

Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις Ενοχικών Συμβάσεων (Συναλλαγών) της Διαχείρισης

Διεκδικήσεις κατά ασφαλιστικών εταιριών για διαφορές που απορρέουν από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια κοινόχρηστων χώρων της Διαχείρισης

Ασφάλειες Σαριδάκης σε συνεργασία με την DAS

DAS_LOGO_300w1508003_1017544254944294_2649229902916699913_n

Ν. Σταυρογιάννη: Οι ασφαλισμένοι απολαμβάνουν ανεμπόδιστα τις υπηρεσίες των συμβολαίων τους

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της D.A.S. Hellas κα Νάντια Σταυρογιάννη έστειλε προς τους συνεργάτες και ασφαλισμένους της εταιρίας το ακόλουθο μήνυμα:

Αγαπητοί ασφαλισμένοι,

αγαπητοί συνεργάτες

Η D.A.S. Hellas με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα μας, θέλει να διαβεβαιώσει όλους τους ασφαλισμένους και συνεργάτες της ότι η λειτουργία όλων των τμημάτων τη εταιρίας, η κάλυψη όλων των ασφαλιστικών περιπτώσεων, η καταβολή των αποζημιώσεων καθώς και η πληρωμή όλων των προμηθευτών θα συνεχιστεί κανονικά και απρόσκοπτα.

Η D.A.S Hellas θα εξακολουθήσει να επιτελεί το κοινωνικό της έργο, το οποίο συνίσταται στην παροχή πρόσβασης στη Δικαιοσύνη για όλους τους ασφαλισμένους της.

Η ισχυρή οικονομική της βάση, καθώς και η άρτια οργάνωσή της, εγγυόνται ότι οι ασφαλισμένοι της θα μπορούν να απολαύσουν ανεμπόδιστα τις υπηρεσίες των συμβολαίων τους, έτσι ώστε και μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να μπορούν να βρουν το δίκιο τους.

D.A.S σε συνεργασία με το Πρακτορείο Σαριδάκης 1508003_1017544254944294_2649229902916699913_n