Η πανευρωπαϊκή αγορά ασφαλειών αυτοκινήτου – συντάξεων περνά από το Διαδίκτυο

της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Ο δρόμος προς μια πανευρωπαϊκή αγορά ασφαλειών αυτοκινήτου και συντάξεων “περνά” από το πόσο γρήγορα τα 500 εκατ. καταναλωτές στην ΕΕ θα εξοικειωθούν επαρκώς με το Διαδίκτυο ώστε να διευρύνουν την γκάμα των επιλογών τους και εκτός των συνόρων της χώρας της, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Σε έγγραφο διαβούλευσης με τίτλο Green Paper on Consumer Finance, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει 33 ερωτήματα σχετικά με το τι μπορεί να γίνει για να δημιουργηθεί μια πραγματικά διασυνοριακή αγορά για τις ασφάλειες αυτοκινήτου, τις συντάξεις και άλλα κοινά χρηματοοικονομικά προϊόντα, η τιμή των οποίων διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα στην ΕΕ.

“Η ψηφιοποίηση πρέπει καταρχήν να ενθαρρύνει την διασυνοριακή δραστηριότητα χωρίς να απαιτείται οι εταιρείες να αποκτούν φυσική παρουσία σε άλλες χώρες-μέλη της ένωσης, αναφέρει μεταξύ άλλων το έγγραφο. “Καθώς οι πληροφορίες για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καθίστανται προσιτές και διαθέσιμες σε όλους, συμπιέζοντας τις τιμές και ενισχύοντας την συγκρισιμότητα των προϊόντων, η σημασία της φυσικής παρουσίας περιορίζεται”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, αυτή τη στιγμή, το ποσοστό των καταναλωτών που έχουν αγοράσει τραπεζικό προϊόν απο άλλη χώρα της ΕΕ είναι κάτω του 3% για πιστωτικές κάρτες, τρεχούμενους λογαριασμούς και στεγαστικά δάνεια. Οι διασυνοριακές υπηρεσίες αναλογούσαν μόλις στο 3% των ακαθάριστων ασφαλίστρων για τα έτη 2011 και 2012.

Μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων που λειτουργούν ανασταλτικά για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι η αβεβαιότητα για το επίπεδο της προστασίας των καταναλωτών, τα διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα και το εμπόδιο της γλώσσας.

Εξάλλου, προϊόντα όπως οι ασφάλειες ζωής και υγείας είναι συνήθως “γεωγραφικά μπλοκαρισμένες” (geo-blocked), δηλαδή είναι διαθέσιμες μόνο εάν ο πελάτης ζει στην χώρα όπου αγοράστηκαν και δεν μεταφέρονται, ούτε ισχύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι εταιρίες δυσκολεύονται να παρέχουν υπηρεσίες σε μια άλλη χώρα εάν δεν έχουν ιδρύσει κάποιο υποκατάστημα ή γραφείο αντιπροσωπείας και η Πράσινη Βίβλος της Κόμισιόν προτείνει να επιτρέπεται η επαλήθευση των στοιχείων του πελάτη εξ’ αποστάσεως. Σημειώνεται τέλος πως η Επιτροπή διερωτάται τι οφέλη θα προέκυπταν από ένα τυποποιημένο, πανευρωπαϊκό προϊόν ασφάλειας ζωής, κατά τα πρότυπα του πανευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού προϊόντος που βρίσκεται υπό συζήτηση.

Όλα αυτά τα ερωτήματα θα συζητηθούν σε διάσκεψη στις αρχές του 2016 μετά από διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι προτάσεις στις οποίες θα καταλήξει η Κομισιόν θα αποκρυσταλλωθούν σε ένα σχέδιο δράσης (Action Plan) που αναμένεται το καλοκαίρι του επόμενου έτους.

insuranceworld

ΙοΤ: «Το διαδίκτυο των πραγμάτων» και οι ασφαλίσεις του αύριο

Τις δυνατότητες της τεχνολογίας αξιοποιεί η ασφαλιστική αγορά, αλλάζοντας σταδιακά ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αντιμετωπίζει το ρίσκο. Με συσκευές που διασυνδέονται και μέσω διαδικτύου και μεταφέρουν δεδομένα που αφορούν σε κλάδους όπως η ασφαλιση οχημάτων, περιουσίας ή υγείας, οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους οι ασφαλιστές δίνουν νέο προσανατολισμό στις εταιρείες, παρέχοντας τους πρόσβαση σε στοιχεία σημαντικά για τον κάτοχο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου όπως την εκδήλωση φωτιάς σε κτίριο, την συμπεριφορά των οδηγών, τον εντοπισμό οχήματος που έχει κλαπεί ή ακόμα και τη συμπεριφορά του ασφαλισμένου σε σχέση με την υγεία του.

Το «διαδίκτυο των Πραγμάτων» όπως ονομάζεται ( Internet of Things – IoT ) είναι ένα εξελισσόμενο δίκτυο αντικειμένων, μηχανών και συσκευών που μπορεί να μοιράζεται πληροφορίες. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Roland Berger Strategy Consultants σε 23 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες ήδη το 60% των εταιρειών έχουν ήδη υιοθετήσει τεχνολογίες στο αυτοκίνητο, όπως μαυρα κουτιά, εφαρμογές σε smartphones, που αναλύουν την οδηγική συμπεριφορά μέσω στοιχείων για την ταχύτητα, το φρενάρισμα κ.α.

Στον τομέα αυτό πρωτοπόροι είναι η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η οι τηλεματικές υπηρεσίες διαδραματίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων, προσφέροντας στους τη δυνατότητα να μειώσουν τα ασφάλιστρα τους και στους ασφαλιστές να επωφεληθούν από τη βελτιωμένη επιλογή των κινδύνων. Τα πράγματα δεν έχουν ωστόσο εξελιχθεί στους άλλους κλάδους, την περιουσία και την υγεία, με το κανονιστικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα να είναι πολύ αυστηρό.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που κάνουν χρήση αυτής της τεχνολογίας στην περιουσία είναι μόλις 6% και στην υγεία 3%.

Μελλοντικά φαίνεται πως οι ασφαλιστικές θα μπορούν να δομήσουν IoT συστήματα για τους πελάτες τους ή να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές μέσω συνεργιών με άλλες εταιρείες. Όπως δείχνει η έρευνα υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες οι παροχοι να διαμορφωθούν ως εξής:

Στα αυτοκίνητα τα συστήματα θα παρέχουν:

33% Google

33% Apple

11% Samsung-Microsoft

11% Ασφαλιστικές

 

insuranceworld