ΙοΤ: «Το διαδίκτυο των πραγμάτων» και οι ασφαλίσεις του αύριο

Τις δυνατότητες της τεχνολογίας αξιοποιεί η ασφαλιστική αγορά, αλλάζοντας σταδιακά ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αντιμετωπίζει το ρίσκο. Με συσκευές που διασυνδέονται και μέσω διαδικτύου και μεταφέρουν δεδομένα που αφορούν σε κλάδους όπως η ασφαλιση οχημάτων, περιουσίας ή υγείας, οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους οι ασφαλιστές δίνουν νέο προσανατολισμό στις εταιρείες, παρέχοντας τους πρόσβαση σε στοιχεία σημαντικά για τον κάτοχο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου όπως την εκδήλωση φωτιάς σε κτίριο, την συμπεριφορά των οδηγών, τον εντοπισμό οχήματος που έχει κλαπεί ή ακόμα και τη συμπεριφορά του ασφαλισμένου σε σχέση με την υγεία του.

Το «διαδίκτυο των Πραγμάτων» όπως ονομάζεται ( Internet of Things – IoT ) είναι ένα εξελισσόμενο δίκτυο αντικειμένων, μηχανών και συσκευών που μπορεί να μοιράζεται πληροφορίες. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Roland Berger Strategy Consultants σε 23 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες ήδη το 60% των εταιρειών έχουν ήδη υιοθετήσει τεχνολογίες στο αυτοκίνητο, όπως μαυρα κουτιά, εφαρμογές σε smartphones, που αναλύουν την οδηγική συμπεριφορά μέσω στοιχείων για την ταχύτητα, το φρενάρισμα κ.α.

Στον τομέα αυτό πρωτοπόροι είναι η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η οι τηλεματικές υπηρεσίες διαδραματίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων, προσφέροντας στους τη δυνατότητα να μειώσουν τα ασφάλιστρα τους και στους ασφαλιστές να επωφεληθούν από τη βελτιωμένη επιλογή των κινδύνων. Τα πράγματα δεν έχουν ωστόσο εξελιχθεί στους άλλους κλάδους, την περιουσία και την υγεία, με το κανονιστικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα να είναι πολύ αυστηρό.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που κάνουν χρήση αυτής της τεχνολογίας στην περιουσία είναι μόλις 6% και στην υγεία 3%.

Μελλοντικά φαίνεται πως οι ασφαλιστικές θα μπορούν να δομήσουν IoT συστήματα για τους πελάτες τους ή να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές μέσω συνεργιών με άλλες εταιρείες. Όπως δείχνει η έρευνα υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες οι παροχοι να διαμορφωθούν ως εξής:

Στα αυτοκίνητα τα συστήματα θα παρέχουν:

33% Google

33% Apple

11% Samsung-Microsoft

11% Ασφαλιστικές

 

insuranceworld