Τι θα πρέπει να γνωρίζουν ασφαλιστές και καταναλωτές;

Είναι γεγονός πως η πανδημία του κορωνοιού (COVID-19) έχει επηρεάσει ριζικά τόσο την προσωπική ζωή του καθενός όσο και την πορεία επαγγελματιών / επιχειρήσεων, με μεγάλη αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα. Μοιραία και ο ασφαλιστικός κλάδος θα υποστεί κραδασμούς που, ωστόσο, θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε μια νέα δυναμική κατάσταση με επιπτώσεις στη συμπεριφορά του Καταναλωτή (Φυσικά Πρόσωπα ή/και Επιχειρήσεις). Εκτιμάται πως η νέα κατάσταση θα αποτελέσει μοχλό αναβάθμισης και προόδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Σε συνδυασμό βέβαια με απαίτηση για αρτιότητα και πληρότητα των παρεχόμενων ασφαλιστικών καλύψεων. Το τελευταίο, θα επηρεάσει άμεσα τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθόσον οι Καταναλωτές θα απαιτούν ποιότητα με το αντίστοιχο λογικό κόστος στα ασφαλιστικά προϊόντα που θα αγοράζουν προκειμένου να καλύψουν τις πραγματικές τους ανάγκες (value for money). Ουσιαστική παράμετρος που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη είναι το γεγονός πως το εκάστοτε Ασφαλιστήριο είναι ιδιωτικό συμφωνητικό που αποζημιώνει σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους και με κάποιες προϋποθέσεις / εξαιρέσεις.

 

Ορισμένοι Κανόνες

 

1. Πρώτο και κύριο, να προβαίνετε σε αληθείς δηλώσεις στοιχείων. Μην αποκρύπτετε πληροφορίες, παρερμηνεύετε ή παραποιείτε οτιδήποτε σας ζητηθεί κατά τη διαδικασία της ασφάλισης. Είναι λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόρριψη οποιασδήποτε μελλοντικής απαίτησης αποζημίωσης. Η διαδικασία της ασφάλισης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και βασίζεται στη θεμελιώδη Αρχή της “καλής πίστης” (Bona Fidei)

2. Να αποφεύγετε την “υπο-ασφάλιση”, προκειμένου να εξοικονομήσετε κάποιο μικρό ποσό ασφαλίστρων. Δηλαδή, μην υιοθετείτε ασφαλιστήριο κάλυψης περιουσίας σε χαμηλότερη αξία ή ακόμη κάλυψης Αστικής Ευθύνης με πολύ χαμηλά όρια σε σχέση με κάποια πιθανή αξίωση αποζημίωσης. Οποιαδήποτε υπο-ασφάλιση, σκόπιμα ή από αμέλεια (δική σας ή και του Ασφαλιστή σας), σημαίνει μειωμένη ή και καθόλου αποζημίωση ζημιάς σε κάποιο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο ή σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης Τρίτου για λόγους αστικής ευθύνης. Είναι προφανές πως σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί κάλλιστα να τεθεί θέμα επαγγελματικής ευθύνης του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

3. Ενημερωθείτε, απαιτείστε και βεβαιωθείτε ότι έχετε το σωστό Ασφαλιστήριο. Διαβάστε το ή καλύτερα, ζητήστε από ένα “διαβασμένο” πιστοποιημένο Ασφαλιστή (Μεσίτη ή Πράκτορα Ασφαλίσεων), να σας ενημερώσει για τις ασφαλιστικές καλύψεις. Να γνωρίζετε πως όλα τα Ασφαλιστήριας περιλαμβάνουν όρους (προϋποθέσεις και εξαιρέσεις) κάλυψης καθώς και κάποιο αφαιρετέο ποσό από την όποια αποζημίωση (Απαλλαγή), το οποίο βαραίνει τον Ασφαλισμένο – Εσάς.

4. Να ξέρετε πως πολλές φορές “το φθηνότερο μπορεί να κοστίσει ακριβά”. Μην “κυνηγάτε” το φθηνότερο ασφάλιστρο (εκτός αν ασφαλίζεστε με κάποιο ομαδικό Σχέδιο Ασφάλισης και εκμεταλλεύεστε την αγοραστική δύναμη των πολλών). Γιατί, το χαμηλό ασφάλιστρο μπορεί να “κρύβει” ασαφείς όρους, ειδικές εξαιρέσεις, χαμηλότερα όρια κάλυψης ή / και υψηλότερες απαλλαγές. Μη ξεχνάτε ότι η όποια ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει με βάσει τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Και, ο Ασφαλιστής σας έχει αντικειμενική ευθύνη γι’ αυτό.

5. Να είστε προσεκτικοί όταν αγοράζετε στο διαδίκτυο κάποια Ασφάλιση online. Γιατί, αν περάσετε λανθασμένα κάποιες ζητούμενες πληροφορίες, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε “λάθος” ασφαλιστήριο με αποτέλεσμα τη μη κάλυψη ή μειωμένη κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων αποζημίωσης. Ο Ασφαλιστής που διαμεσολαβεί, θεσμικά υπάρχει αλλά είναι “αόρατος” και είναι δύσκολο να εγείρετε αξιώσεις σε βάρος του.

6. Να ζητάτε εξηγήσεις για οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε. Απόψεις όπως “δεν το είχα καταλάβει καλά” ή “δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό”, μπορεί, στο πλαίσιο μιας ζημιάς / απαίτησης αποζημίωσης, να οδηγήσει σε διενέξεις με τον Ασφαλιστή σας ο οποίος ωστόσο, είναι νομικά υπόλογος για τυχόν “αστοχίες” στην ασφάλιση που σας πρότεινε.

7. Να ζητάτε από τον Ασφαλιστή σας (Πράκτορα ή Μεσίτη Ασφαλίσεων) να σας αναλύσει τις πραγματικές ασφαλιστικές ανάγκες σας, να σας εξηγήσει τις επιλογές που υπάρχουν, να ελέγξει την Αίτηση Ασφάλισης και τους όρους του ασφαλιστήριου συμβολαίου και να είναι δίπλα σας, στην περίπτωση που θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί η Ασφάλιση.

8. Τέλος, να γνωρίζετε και την θεσμική διαφορά Μεσίτη και Πράκτορα Ασφαλίσεων καθώς και την αντίστοιχη επαγγελματική ευθύνη του. Ο Μεσίτης φέρει ακέραια την ευθύνη του απέναντί σας για τυχόν λάθη ή παραλήψεις του ενώ στην περίπτωση του Πράκτορα μπορεί να επικαλεσθεί συνυπαίτια και την Ασφαλιστική Εταιρεία την οποία εκπροσωπεί. (Σημείωση: Είναι κάτι, που η εγχώρια αγορά με τον τρόπο που λειτουργεί, δείχνει να αγνοεί αφήνοντας έρεισμα σε ενημερωμένους δικηγόρους να αναλάβουν πρωτοβουλίες όταν υπάρξει πρόβλημα με κάποια σοβαρή αποζημίωση και απαιτείται αναζήτηση ευθυνών).

 

Πηγή:Nextdeal.gr

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Εγκύκλιος για τα ανασφάλιστα

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική ενημερώνει τους συνεργάτες της σχετικά με την ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων ανασφάλιστων οχημάτων καθώς και τη διαδικασία ασφάλισής τους.
Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:
“Σας ενημερώνουμε ότι εντός των προσεχών ημερών η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να αντιμετωπίσει οριστικά την εκκρεμότητα σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα, θα διαμορφώσει λίστα διασταυρώνοντας τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων στη βάση δεδομένων του Κέντρου Πληροφοριών. (Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων ανέρχεται περίπου στο 1.200.000.)
Οι ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων θα ειδοποιηθούν ότι το όχημα τους κατά τον έλεγχο βρέθηκε ανασφάλιστο και θα τους επιβληθεί πρόστιμο το οποίο θα πρέπει να καταβάλουν (εκτός εάν αποδείξουν ότι το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν εσφαλμένο).
Εφιστούμε την προσοχή σας, διότι δεν θα είναι δυνατή η ασφάλιση οχήματος που βρέθηκε ανασφάλιστο εάν προηγουμένως δεν πληρωθεί το πρόστιμο από τον ιδιοκτήτη, ενώ παράλληλα δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης του οχήματος.
Για το λόγο αυτό και προκειμένου να αποφευχθούν πρόστιμο και παράβολα, θα πρέπει να φροντίσετε άμεσα για την ασφάλιση των ανασφάλιστων οχημάτων ώστε οι πελάτες σας να αποφύγουν τις συνέπειες.”

Τι θα συζητήσει με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Κατρούγκαλο το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Συνάντηση με το υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Κατρούγκαλο, είναι προγραμματισμένο να έχει την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία του διοικητικού συμβούλιου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Πληροφορίες του nextdeal.gr αναφέρουν ότι μέλη της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχουν στη συζήτηση είναι αποφασισμένα να θέσουν με ένταση τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο και την ανάγκη να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την κοινωνική ασφάλιση.

Επισημαίνεται ότι η ΕΑΕΕ έχει επεξεργαστεί ολοκληρωμένη πρόταση για το ασφαλιστικό.

 

nextdeal

Ξεκινάν… τα όργανα για το νέο Ασφαλιστικό

Η αρχή έγινε στο Eurogroup στις 11 Σεπτεμβρίου, η συνέχεια δόθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών στις 21 Σεπτεμβρίου και το πιο πρόσφατο «χτύπημα» δόθηκε χθες από τον ίδιο τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γιώργο Κατρούγκαλο.

Ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε χθες πως αν χρειαστεί, θα υπάρξει ψαλίδισμα στις υψηλές συντάξεις, που κατά τον ίδιο είναι εκείνες που ξεπερνούν τα 1.000-1.500 ευρώ. Πριν πέντε μέρες, στη έκθεση του Γερμανικού ΥΠΟΙΚ, αναφερόταν πως αποτελεί «κορυφαίο» σημείο» των μεταρρυθμίσεων του νέου Μνημονίου το συνταξιοδοτικό.

Πριν δεκαπέντε μέρες στο Eurogroup, υπήρξε υπενθύμιση προς τον τότε υπηρεσιακό Υπουργό Οικονομικών περί των μνημονιακών δεσμεύσεων για το ασφαλιστικό.

Αυτές προβλέπουν περικοπές 11-12% στις συνταξιοδοτικές δαπάνες από φέτος έως το 2018. Φέτος πρέπει να περικοπούν 450 εκατ. ευρώ, το 2016 άλλα 1,8 δισ. ευρώ και τα υπόλοιπα 1,75 δισ. ευρώ το 2017-18.

Οι πιέσεις των δανειστών εντείνονται καθώς το Μνημόνιο προβλέπει ότι ένα μεγάλο πακέτο αλλαγών πρέπει να ψηφιστεί μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2015. Πολλές μάλιστα από τις αλλαγές θα έχουν άμεση ισχύει δηλαδή από την 1η Νοεμβρίου.

Αυτές είναι η κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων και η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας – σε περίπτωση που δεν βρεθούν «ισοδύναμα» μέτρα από την ελληνική πλευρά.

Αυτός είναι και ο ρόλος της 12 μελούς Επιτροπής Σοφών που πρέπει να καταθέσει το πόρισμα της στις 7 Οκτωβρίου αντί της 15ης Οκτωβρίου. Πέρα από τις άμεσες αλλαγές στο ασφαλιστικό, προβλέπεται στο νέο Μνημόνιο σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το 2019 ξεκινώντας από το Μάρτιο του 2016, η σταδιακή κατάργηση μέχρι το 2018 της κατ’ εξαίρεση κρατικής χρηματοδότησης σε ΟΑΕΕ-ΝΑΤ ΟΓΑ και η αύξηση των εισφορών του ΟΓΑ.

Για τον Δεκέμβριο του 2015 προβλέπει το Μνημόνιο άλλο ένα πακέτο που στο επίκεντρο του είναι η ενοποίηση όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης και η αντικατάσταση των εισφορών από φόρους.

 

Insurancedaily

Οι ασφαλιστικές παροχές που αγνοούν οι καταναλωτές

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την εικόνα που έχουν οι Αμερικανοί καταναλωτές για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής, περιέχει έρευνα που διενήργησε η ασφαλιστική Northwestern Mutual.

Στην έρευνα συμμετείχαν 2.010 άτομα και οι ερωτήσεις επικεντρώνονται γύρω από τις συνήθειες και τη συμπεριφορά των Αμερικανών απέναντι στο χρήμα, στον καθορισμό στόχων και στις οικονομικές προτεραιότητες.

Η έρευνα δείχνει ότι το ποσοστό των Αμερικανών που έχουν αγοράσει ασφάλεια Ζωής διαμορφώνεται στο 51%, ενώ υψηλό είναι το ποσοστό εκείνων (43%) που θεωρούν ότι η ασφάλεια Ζωής είναι υπερβολικά ακριβή.

Η γενιά των millennials είναι αυτή με τα μεγαλύτερα ποσοστά (28%) άγνοιας των ασφαλιστικών προϊόντων. Δεδομένης της άγνοιας για τις ασφάλειες, δεν είναι παράλογο που οι περισσότεροι συμμετέχοντας πιστεύουν ότι η ασφάλεια είναι για να πληρωθούν τα έξοδα της κηδείας (68%) και για να υπάρχει ένα εισόδημα για τους συγγενείς (59%).

Λίγοι είναι όμως αυτοί που δείχνουν να γνωρίζουν άλλες παροχές μίας ασφάλειας Ζωής:

Αποπληρωμή στεγαστικών δανείων και χρεών (23%)

Πληρωμή φόρου κληρονομιάς (15%)

Δημιουργία περιουσίας (12%)

Παροχή εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση (8%)

Χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών για παιδιά (5%)

Χρηματοδότηση δωρεών (4%)

Οι βασικοί λόγοι που το 49% των Αμερικανών δεν έχουν ασφάλεια Ζωής είναι οι ακόλουθοι:

43% θεωρεί την ασφάλεια Ζωής πανάκριβη

31% υποστηρίζει ότι η ασφάλιση αποτελεί λιγότερο σημαντική προτεραιότητα σε σύγκριση με άλλα έξοδα

14% δηλώνει ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να αγοράσει ασφάλεια Ζωής και δεν γνωρίζει πολλά για το θέμα

12% δεν γνωρίζει από που να αρχίσει

8% σημειώνει ότι δεν έχει χρόνο να ψάξει

6% λέει ότι οι ασφάλειες είναι υπερβολικά πολύπλοκες

 

insurancedaily

ΙοΤ: «Το διαδίκτυο των πραγμάτων» και οι ασφαλίσεις του αύριο

Τις δυνατότητες της τεχνολογίας αξιοποιεί η ασφαλιστική αγορά, αλλάζοντας σταδιακά ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αντιμετωπίζει το ρίσκο. Με συσκευές που διασυνδέονται και μέσω διαδικτύου και μεταφέρουν δεδομένα που αφορούν σε κλάδους όπως η ασφαλιση οχημάτων, περιουσίας ή υγείας, οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους οι ασφαλιστές δίνουν νέο προσανατολισμό στις εταιρείες, παρέχοντας τους πρόσβαση σε στοιχεία σημαντικά για τον κάτοχο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου όπως την εκδήλωση φωτιάς σε κτίριο, την συμπεριφορά των οδηγών, τον εντοπισμό οχήματος που έχει κλαπεί ή ακόμα και τη συμπεριφορά του ασφαλισμένου σε σχέση με την υγεία του.

Το «διαδίκτυο των Πραγμάτων» όπως ονομάζεται ( Internet of Things – IoT ) είναι ένα εξελισσόμενο δίκτυο αντικειμένων, μηχανών και συσκευών που μπορεί να μοιράζεται πληροφορίες. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Roland Berger Strategy Consultants σε 23 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες ήδη το 60% των εταιρειών έχουν ήδη υιοθετήσει τεχνολογίες στο αυτοκίνητο, όπως μαυρα κουτιά, εφαρμογές σε smartphones, που αναλύουν την οδηγική συμπεριφορά μέσω στοιχείων για την ταχύτητα, το φρενάρισμα κ.α.

Στον τομέα αυτό πρωτοπόροι είναι η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η οι τηλεματικές υπηρεσίες διαδραματίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων, προσφέροντας στους τη δυνατότητα να μειώσουν τα ασφάλιστρα τους και στους ασφαλιστές να επωφεληθούν από τη βελτιωμένη επιλογή των κινδύνων. Τα πράγματα δεν έχουν ωστόσο εξελιχθεί στους άλλους κλάδους, την περιουσία και την υγεία, με το κανονιστικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα να είναι πολύ αυστηρό.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που κάνουν χρήση αυτής της τεχνολογίας στην περιουσία είναι μόλις 6% και στην υγεία 3%.

Μελλοντικά φαίνεται πως οι ασφαλιστικές θα μπορούν να δομήσουν IoT συστήματα για τους πελάτες τους ή να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές μέσω συνεργιών με άλλες εταιρείες. Όπως δείχνει η έρευνα υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες οι παροχοι να διαμορφωθούν ως εξής:

Στα αυτοκίνητα τα συστήματα θα παρέχουν:

33% Google

33% Apple

11% Samsung-Microsoft

11% Ασφαλιστικές

 

insuranceworld

«Μην γράφεις τη ζωή…»: Όχι στα τροχαία ατυχήματα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρωτότυπη δράση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για την προώθηση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, που αναπτύχθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για τρεις εβδομάδες, φορτηγά οδικής βοήθειας, μεταφέροντας τρακαρισμένα οχήματα, κυκλοφορούσαν σε πολυσύχναστες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης προσελκύοντας την προσοχή οδηγών και περαστικών. Τα φορτηγά ήταν ντυμένα με πανό, με ευδιάκριτο το μήνυμα: «Ήπιε, οδήγησε, σκοτώθηκε. Εσύ, τί θα κάνεις;».

Ταυτόχρονα, στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες των ίδιων περιοχών μοιράστηκαν πάνω από 55.000 ενημερωτικά φυλλάδια με θέμα το αλκοόλ και την οδήγηση και το σύνθημα «Μην γράφεις τη ζωή…».

Στόχος της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση κυρίως των νέων και η προβολή του μηνύματος των συχνά τραγικών συνεπειών της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η πρωτοβουλία της ΕΑΕΕ, που έχει αποσπάσει βραβείο δημιουργικότητας στο θεσμό ERMIS AWARDS, ξεκίνησε το 2009 και επαναλήφθηκε φέτος για τρίτη φορά. Η δράση αναπτύχθηκε σε χαρακτηριστικές περιοχές στην Αττική και για πρώτη φορά και στη Θεσσαλονίκη.

Την πρωτοβουλία στήριξαν εταιρίες – μέλη της ΕΑΕΕ. Χορηγοί ήταν οι AIG, Ευρωπαϊκή Πίστη, Interamerican, Ευρωπαϊκή Ένωσις – Ασφάλειαι Μινέττα και Υδρόγειος. Υποστηρικτές οι ΑΤΕ Ασφαλιστική, Ατλαντική Ένωση, Credit Agricole Life, ERGO, Generali, Hellas Direct, NP Insurance και Συνεταιριστική. Τα οχήματα βοήθειας παρείχαν οι Europ Assistance, Interamerican, Inter Partner Assistance, MAPFRE Assistance και Mondial Assistance.

 

insuranceworld

 

 

Οδός Αποταμίευσης & Επένδυσης: Για τους κόπους μιας ζωής

Επειδή οι κόποι μιας ζωής πρέπει να επενδύονται με σύνεση και προγραμματισμό, ώστε να αποτελέσουν αργότερα το εχέγγυο για ένα καλύτερο αύριο, χωρίς αβεβαιότητα και ανασφάλεια…

Η Groupama Ασφαλιστική είναι σίγουρα δίπλα σας και σας στηρίζει με το «Οδός Αποταμίευσης – Επένδυση», ένα ευέλικτο επενδυτικό όχημα με σκοπό τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύπτει τις ανάγκες της αποταμίευσης ή της σύνταξης.

Με το πρόγραμμα Οδός Αποταμίευσης – Επένδυση, οι αποταμιεύσεις σας «οδηγούνται» στις κυριότερες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές, σε ένα ή περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια που εσείς επιλέγετε, ανάλογα με το επενδυτικό σας προφίλ. Η συνετή διαχείριση των επενδυτικών κεφαλαίων γίνεται στη Γαλλία από την κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρία στην κατηγορία της, την Groupama Asset Management.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

Σε εσάς που προνοείτε για το μέλλον, που αναζητάτε τρόπο να χρηματοδοτήσετε τα σχέδια σας για μια καλύτερη ζωή:

για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής σας,

για την ενίσχυση της σύνταξής σας,

για τις σπουδές ή την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών σας,

για κάλυψη οποιασδήποτε οικονομικής μελλοντικής ανάγκης απρόοπτης ή μη.

Πώς θα το επιτύχετε;

Με το Οδός Αποταμίευσης – Επένδυση περιοδικών καταβολών θα δημιουργήσετε σταδιακά και χωρίς στερήσεις, με συστηματική αποταμίευση, ένα σημαντικό κεφάλαιο για να το αξιοποιήσετε αργότερα όπως εσείς θέλετε,

ή

Με το Οδός Αποταμίευσης – Επένδυση εφάπαξ καταβολής εάν διαθέτετε ήδη ένα κεφάλαιο, θα το αξιοποιήσετε εξασφαλίζοντας δυναμική επαγγελματική διαχείριση προκειμένου να επιτύχετε τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις.

Οφέλη

Τι σας προσφέρει το «Οδός Αποταμίευσης – Επένδυση»;

–  Τεχνογνωσία, αξιοπιστία. Η διαχείριση της επένδυσής σας πραγματοποιείται από τον 1ο διαχειριστή κεφαλαίων στην Ευρώπη, την Groupama Asset Management.

–   Πολύ υψηλά ποσοστά επένδυσης από τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου και χαμηλά έξοδα διαχείρισης, προς όφελός σας.

–  Χαμηλό ποσό αποταμίευσης. Με μόνο € 600 το χρόνο, σας δίνεται η δυνατότητα επένδυσης στις διεθνείς χρηματαγορές, προσφέροντάς σας διασπορά του επενδυτικού ρίσκου και πιθανές αποδόσεις μεγάλων επενδυμένων κεφαλαίων.

–  Αποταμίευση με δυναμική. Σας προτρέπει να αποταμιεύετε τα χρήματά σας για τη δημιουργία ενός σημαντικού κεφαλαίου σε βάθος χρόνου, εξασφαλίζοντάς σας τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των ευκαιριών της αγοράς.

–  Ευελιξία στη διαβάθμιση του επενδυτικού ρίσκου. Τοποθετείστε ανάλογα με το επενδυτικό σας προφίλ.

–  Ευελιξία στη διάρκεια της επένδυσης. Τοποθετείστε ανάλογα με τις ανάγκες σας, τον οικονομικό σας προγραμματισμό και τις διακυμάνσεις των αγορών.

–   Εξομάλυνση των διακυμάνσεων που παρουσιάζουν οι αγορές, μέσω των τακτικών καταβολών σας που επενδύονται σε διαφορετικά επίπεδα τιμών.

–   Ευελιξία αλλαγής επένδυσης χωρίς κόστος. Σας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του επενδυτικού σας προσανατολισμού οποτεδήποτε, με στόχο τόσο την καλύτερη δυνατή απόδοση των κεφαλαίων σας, όσο και τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία από πιθανές οικονομικές κρίσεις σε τοπικό και Διεθνές επίπεδο. Οι 3 πρώτες μετατροπές ετησίως γίνονται δωρεάν.

–   Έκτακτες καταβολές. Πέραν των πάγιων καταβολών σας, μπορείτε μετά το τέλος του 3ου χρόνου να ενισχύετε τον λογαριασμό σας με επιπλέον ποσά.

–  Εξαγορά. Μετά το τέλος του πρώτου χρόνου μπορείτε να ρευστοποιήσετε το συμβόλαιό σας.

–   Προστασία προγραμματισμένων καταβολών. Σας προστατεύει σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής των καταβολών σας, λόγω ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα. Το συμβόλαιό σας συνεχίζει να πληρώνεται από την εταιρεία μας μέχρι τη λήξη του.

–  Εξασφαλίζει τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση ατυχούς γεγονότος (απώλειας ζωής) παρέχοντας τους και κατά τα πρώτα χρόνια της επένδυσης που το κεφάλαιο δεν έχει ακόμη αποδώσει, εγγύηση ενός ελάχιστου ποσού.

–  Τακτική ενημέρωση για την πορεία της επένδυσης σε ετήσια βάση μέσω ενημερωτικής επιστολής και από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο.

Phoenix

copy-logo.png

 

H επόμενη μέρα για την ασφαλιστική αγορά

Case study θα αποτελέσει για τις ασφαλιστικές εταιρείες η ερχόμενη Δευτέρα. Το ενδεχόμενο σταδιακής επαναλειτουργίας των τραπεζών και ουσιαστικά η επανεκκίνηση της οικονομίας, θα ανοίξουν ένα πρώτο, έστω μικρό, παράθυρο επικοινωνίας της ασφαλιστικής αγοράς με το ασφαλιζόμενο κοινό.

Μετά και τις τελευταίες –θετικές- εξελίξεις γύρω από τη διαπραγμάτευση και το ενδεχόμενο συμφωνίας της κυβέρνησης με τους δανειστές της χώρας, το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας προετοιμάζεται για επαναλειτουργία.

Αν δεν υπάρξει κάποια αρνητική ανατροπή, τα στελέχη των εταιρειών θα κληθούν από τη Δευτέρα να αντιμετωπίσουν ένα πρωτόγνωρο κλίμα, έχοντας καταρχήν προς εκτέλεση χιλιάδες πράξεις ασφάλισης στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων που εκκρεμούν λόγω της τραπεζικής αργίας και, αντίστοιχα, προς είσπραξη τα σχετικά ποσά.

Μετά από 15 ημέρες σιγής ασυρμάτου στις συναλλαγές, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα ενισχύσουν τη ρευστότητά τους, η οποία πιέστηκε τις τελευταίες ημέρες λόγω της απόφασης που έλαβαν να καλύψουν πλήρως στις υποχρεώσεις τους για αποζημιώσεις ανεξάρτητα από τη ροή των εισπράξεων.

Ωστόσο, όμως, το μεγάλο στοίχημα για την αγορά θα είναι η άμυνα την οποία θα κληθεί να παίξει στο ενδεχόμενο υποβολής μαζικών αιτήσεων για εξαγορές προγραμμάτων. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του IW , τα επιτελεία των εταιρειών έχουν ήδη οργανωθεί ώστε να είναι σε θέση να αποκρούσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο περιορίζοντας στο ελάχιστο τις οποίες αρνητικές συνέπειες. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση απώλειες θα υπάρξουν, όμως θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι απώλειες αυτές να μην λάβουν μεγάλες διαστάσεις.

Ένα ακόμη ζήτημα με το οποίο θα βρεθούν αντιμέτωπα τα δίκτυα πωλήσεων αφορά στην αναθέρμανση των πωλήσεων, καθότι το κοινό τους θα είναι μουδιασμένο από το σοκ των capital controls και τα ρολά στις τράπεζες. Κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ως ευτύχημα για τον κλάδο το γεγονός ότι, η σταδιακή επαναφορά του τραπεζικού συστήματος εν μέσω θέρους ίσως εκτονώσει μέρος των πιέσεων κατά των ασφαλιστικών εταιρειών. Οι καλοκαιρινές άδειες πιθανότατα να αφήσουν μια δίμηνη ανάσα στην αγορά, ώστε από Σεπτέμβριο και σε πιο «χαλαρό» κλίμα οι ασφαλισμένοι να επανεκτιμήσουν τις διαθέσεις τους προς το θετικότερο.

 

insuranceworld

Κενό ενημέρωσης στην πληρωμή ασφαλίστρων

Άγνοια επικρατεί σε μεγάλη μερίδια των πολιτών σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των ασφαλίστρων τους. Το γεγονός αυτό προκαλεί αρρυθμίες στην αγορά και δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στους χιλιάδες ασφαλισμένους που προσκρούουν σε αυτά καθώς και τους διαμεσολαβούντες και τις εταιρείες. Ο κίνδυνος μη πληρωμής του ασφαλίστρου και εν συνεχεία οι ακυρώσεις συμβολαίων είναι ορατός, καθημερινός και αντικειμενικός και πολύ περισσότερο δύσκολα αναστρέψιμος υπό τις παρούσες συνθήκες.

Μπορεί οι όποιες οδηγίες δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών αλλά και τις ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν διευκρινίσει το πώς ακριβώς πραγματοποιείται η πληρωμή των ασφαλίστρων αλλά τελικώς δεν μπόρεσαν να αναιρέσουν την δημιουργία προβλήματος. Οι ασφαλιστικές έχουν αποστείλει οδηγίες στους συνεργάτες τους -διαμεσολαβητές- και αυτοί στη συνέχεια επικοινωνούν με τους πελάτες όταν και εφόσον χρειάζεται. Όμως, κατά πληροφορίες η κατάσταση που επικρατεί είναι ανεπαρκής και χρειάζεται να γίνει ενημέρωση καλύτερη και ευρύτερη για το πώς οι καταναλωτές θα πληρώσουν τα συμβόλαιά τους.

Πάντως, κατά πληροφορίες ήδη στα γραφεία διαμεσολάβησης έχουν αποτυπωθεί κάποιες αρρυθμίες που αναδεικνύουν το μείζον πρόβλημα που δημιουργείται από την απουσία ενημέρωσης των καταναλωτών.

Γιάννης Βερμισσώ

insurance-eea