Υδρόγειος Ασφαλιστική: Εγκύκλιος για τα ανασφάλιστα

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική ενημερώνει τους συνεργάτες της σχετικά με την ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων ανασφάλιστων οχημάτων καθώς και τη διαδικασία ασφάλισής τους.
Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:
“Σας ενημερώνουμε ότι εντός των προσεχών ημερών η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να αντιμετωπίσει οριστικά την εκκρεμότητα σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα, θα διαμορφώσει λίστα διασταυρώνοντας τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων στη βάση δεδομένων του Κέντρου Πληροφοριών. (Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων ανέρχεται περίπου στο 1.200.000.)
Οι ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων θα ειδοποιηθούν ότι το όχημα τους κατά τον έλεγχο βρέθηκε ανασφάλιστο και θα τους επιβληθεί πρόστιμο το οποίο θα πρέπει να καταβάλουν (εκτός εάν αποδείξουν ότι το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν εσφαλμένο).
Εφιστούμε την προσοχή σας, διότι δεν θα είναι δυνατή η ασφάλιση οχήματος που βρέθηκε ανασφάλιστο εάν προηγουμένως δεν πληρωθεί το πρόστιμο από τον ιδιοκτήτη, ενώ παράλληλα δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης του οχήματος.
Για το λόγο αυτό και προκειμένου να αποφευχθούν πρόστιμο και παράβολα, θα πρέπει να φροντίσετε άμεσα για την ασφάλιση των ανασφάλιστων οχημάτων ώστε οι πελάτες σας να αποφύγουν τις συνέπειες.”