Πιο βιώσιμο το σύστημα, πιο φτωχοί οι συνταξιούχοι

Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις έχουν καταστήσει τα συνταξιοδοτικά συστήματα πιο βιώσιμα από χρηματοδοτική άποψη και οι συνταξιούχοι έχουν υψηλότερα επίπεδα διαβίωσης από το παρελθόν, αλλά οι μελλοντικές γενιές θα δουν πιθανόν τις συνταξιοδοτικές παροχές τους να είναι πολύ λιγότερο γενναιόδωρες από τις σημερινές και πολλοί μπορεί να αντιμετωπίσουν τον σοβαρό κίνδυνο της φτώχειας των συνταξιούχων, αναφέρει ο ΟΟΣΑ σε έκθεσή του.

Η έκθεση σημειώνει ότι περίπου οι μισές από τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης έχουν λάβει μέτρα την τελευταία διετία για να κάνουν τα συστήματά τους λιγότερο ακριβά μακροπρόθεσμα. Το ένα τρίτο των χωρών έχει κάνει προσπάθειες να ενισχύσει τα δίχτυα ασφαλείας και να βοηθήσει ορισμένες ευάλωτες ομάδες συνταξιούχων.

Στην ίδια έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά και για την Ελλάδα και σημειώνοντας τα εξής:

– Τα εισοδήματα των Ελλήνων ηλικίας άνω των 65 ετών αντιστοιχούσαν το 2014 στο 98% των μέσων εισοδημάτων, ποσοστό που είναι το τρίτο υψηλότερο μεταξύ των χωρών του Οργανισμού, μετά το Λουξεμβούργο (106%) και τη Γαλλία (100%) και έναντι 87% που ήταν ο μέσος όρος.

– Το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 65 που ήταν φτωχοί το 2014 αντιστοιχούσε στο 7% έναντι 13% κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ (ως φτωχοί θεωρούνται αυτοί που έχουν εισόδημα χαμηλότερο του 50% του μέσου εισοδήματος των νοικοκυριών).

– Το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων όσων έχουν χαμηλές αποδοχές στην Ελλάδα ανερχόταν πέρυσι στο 66,8% στην Ελλάδα, ενώ στον ΟΟΣΑ κυμαίνεται από 35,5% έως 103,2%.

– Το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων για τις μέσες αποδοχές ανερχόταν στο 54,1%, ενώ στον ΟΟΣΑ κινείται από 28,4% έως 104,8%.

– Οι δαπάνες για τις δημόσιες συντάξεις ανερχόταν στο 14,5% του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι 7,9% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ.

– Το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 65 στο σύνολο του πληθυσμού ανέρχεται στο 20,2% έναντι 16,2% στον ΟΟΣΑ.

– Το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων άνω των 65 αντιστοιχεί σε 19,3 χρόνια, όσο και στον ΟΟΣΑ.

– Οι μέσες αποδοχές των Ελλήνων εργαζομένων είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (20.168 ευρώ έναντι 33.036 ευρώ στον ΟΟΣΑ).

 

imerisia

 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΣ. ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ * ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ 

logo.png

Έρευνα Allianz : Φτωχότεροι στην Δυτική Ευρώπη οι Έλληνες σε περιουσιακά στοιχεία

Την τελευταία θέση στην δυτική Ευρώπη έχουν οι Έλληνες από πλευράς περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με έρευνα της Allianz για τον παγκόσμιο πλούτο .

Συγκεκριμένα η ερευνά κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες χώρες της δυτικής Ευρώπης με τα κατά κεφαλήν καθαρά περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων να ανέρχονται το 2014 στα 11.645 ευρώ.

Στα περιουσιακά στοιχεία η εταιρεία περιλαμβάνει τις τραπεζικές καταθέσεις και τα χρηματοπιστωτικά ή ασφαλιστικά προϊόντα, ενώ το ποσό αυτό προκύπτει μετά την αφαίρεση των χρεών που βαρύνουν τα νοικοκυριά.

Σχετικά με τα χρέη των Ελλήνων προκύπτει ότι έχουν τα λιγότερα χρέη καθώς κάθε Έλληνας, οφείλει κατά μέσο όρο 11.105 ευρώ από τα 11.645 ευρώ που είναι τα κεφαλήν καθαρά περιουσιακά στοιχεία.

Πάντως εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα της έρευνας όσον αφορά τον παγκόσμιο πλούτο καθώς προκύπτει ότι παγκοσμίως τα νοικοκυριά έχουν μεγαλύτερη περιουσία από ό,τι όλες οι εισηγμένες εταιρείες και από ολόκληρο το κρατικό χρέος, ενώ μέσα σε ένα χρόνο κατάφεραν να την αυξήσουν.

 

asfalisinet