Έρευνα Allianz : Φτωχότεροι στην Δυτική Ευρώπη οι Έλληνες σε περιουσιακά στοιχεία

Την τελευταία θέση στην δυτική Ευρώπη έχουν οι Έλληνες από πλευράς περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με έρευνα της Allianz για τον παγκόσμιο πλούτο .

Συγκεκριμένα η ερευνά κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες χώρες της δυτικής Ευρώπης με τα κατά κεφαλήν καθαρά περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων να ανέρχονται το 2014 στα 11.645 ευρώ.

Στα περιουσιακά στοιχεία η εταιρεία περιλαμβάνει τις τραπεζικές καταθέσεις και τα χρηματοπιστωτικά ή ασφαλιστικά προϊόντα, ενώ το ποσό αυτό προκύπτει μετά την αφαίρεση των χρεών που βαρύνουν τα νοικοκυριά.

Σχετικά με τα χρέη των Ελλήνων προκύπτει ότι έχουν τα λιγότερα χρέη καθώς κάθε Έλληνας, οφείλει κατά μέσο όρο 11.105 ευρώ από τα 11.645 ευρώ που είναι τα κεφαλήν καθαρά περιουσιακά στοιχεία.

Πάντως εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα της έρευνας όσον αφορά τον παγκόσμιο πλούτο καθώς προκύπτει ότι παγκοσμίως τα νοικοκυριά έχουν μεγαλύτερη περιουσία από ό,τι όλες οι εισηγμένες εταιρείες και από ολόκληρο το κρατικό χρέος, ενώ μέσα σε ένα χρόνο κατάφεραν να την αυξήσουν.

 

asfalisinet