Τι θα πρέπει να γνωρίζουν ασφαλιστές και καταναλωτές;

Είναι γεγονός πως η πανδημία του κορωνοιού (COVID-19) έχει επηρεάσει ριζικά τόσο την προσωπική ζωή του καθενός όσο και την πορεία επαγγελματιών / επιχειρήσεων, με μεγάλη αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα. Μοιραία και ο ασφαλιστικός κλάδος θα υποστεί κραδασμούς που, ωστόσο, θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε μια νέα δυναμική κατάσταση με επιπτώσεις στη συμπεριφορά του Καταναλωτή (Φυσικά Πρόσωπα ή/και Επιχειρήσεις). Εκτιμάται πως η νέα κατάσταση θα αποτελέσει μοχλό αναβάθμισης και προόδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Σε συνδυασμό βέβαια με απαίτηση για αρτιότητα και πληρότητα των παρεχόμενων ασφαλιστικών καλύψεων. Το τελευταίο, θα επηρεάσει άμεσα τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθόσον οι Καταναλωτές θα απαιτούν ποιότητα με το αντίστοιχο λογικό κόστος στα ασφαλιστικά προϊόντα που θα αγοράζουν προκειμένου να καλύψουν τις πραγματικές τους ανάγκες (value for money). Ουσιαστική παράμετρος που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη είναι το γεγονός πως το εκάστοτε Ασφαλιστήριο είναι ιδιωτικό συμφωνητικό που αποζημιώνει σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους και με κάποιες προϋποθέσεις / εξαιρέσεις.

 

Ορισμένοι Κανόνες

 

1. Πρώτο και κύριο, να προβαίνετε σε αληθείς δηλώσεις στοιχείων. Μην αποκρύπτετε πληροφορίες, παρερμηνεύετε ή παραποιείτε οτιδήποτε σας ζητηθεί κατά τη διαδικασία της ασφάλισης. Είναι λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόρριψη οποιασδήποτε μελλοντικής απαίτησης αποζημίωσης. Η διαδικασία της ασφάλισης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και βασίζεται στη θεμελιώδη Αρχή της “καλής πίστης” (Bona Fidei)

2. Να αποφεύγετε την “υπο-ασφάλιση”, προκειμένου να εξοικονομήσετε κάποιο μικρό ποσό ασφαλίστρων. Δηλαδή, μην υιοθετείτε ασφαλιστήριο κάλυψης περιουσίας σε χαμηλότερη αξία ή ακόμη κάλυψης Αστικής Ευθύνης με πολύ χαμηλά όρια σε σχέση με κάποια πιθανή αξίωση αποζημίωσης. Οποιαδήποτε υπο-ασφάλιση, σκόπιμα ή από αμέλεια (δική σας ή και του Ασφαλιστή σας), σημαίνει μειωμένη ή και καθόλου αποζημίωση ζημιάς σε κάποιο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο ή σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης Τρίτου για λόγους αστικής ευθύνης. Είναι προφανές πως σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί κάλλιστα να τεθεί θέμα επαγγελματικής ευθύνης του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

3. Ενημερωθείτε, απαιτείστε και βεβαιωθείτε ότι έχετε το σωστό Ασφαλιστήριο. Διαβάστε το ή καλύτερα, ζητήστε από ένα “διαβασμένο” πιστοποιημένο Ασφαλιστή (Μεσίτη ή Πράκτορα Ασφαλίσεων), να σας ενημερώσει για τις ασφαλιστικές καλύψεις. Να γνωρίζετε πως όλα τα Ασφαλιστήριας περιλαμβάνουν όρους (προϋποθέσεις και εξαιρέσεις) κάλυψης καθώς και κάποιο αφαιρετέο ποσό από την όποια αποζημίωση (Απαλλαγή), το οποίο βαραίνει τον Ασφαλισμένο – Εσάς.

4. Να ξέρετε πως πολλές φορές “το φθηνότερο μπορεί να κοστίσει ακριβά”. Μην “κυνηγάτε” το φθηνότερο ασφάλιστρο (εκτός αν ασφαλίζεστε με κάποιο ομαδικό Σχέδιο Ασφάλισης και εκμεταλλεύεστε την αγοραστική δύναμη των πολλών). Γιατί, το χαμηλό ασφάλιστρο μπορεί να “κρύβει” ασαφείς όρους, ειδικές εξαιρέσεις, χαμηλότερα όρια κάλυψης ή / και υψηλότερες απαλλαγές. Μη ξεχνάτε ότι η όποια ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει με βάσει τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Και, ο Ασφαλιστής σας έχει αντικειμενική ευθύνη γι’ αυτό.

5. Να είστε προσεκτικοί όταν αγοράζετε στο διαδίκτυο κάποια Ασφάλιση online. Γιατί, αν περάσετε λανθασμένα κάποιες ζητούμενες πληροφορίες, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε “λάθος” ασφαλιστήριο με αποτέλεσμα τη μη κάλυψη ή μειωμένη κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων αποζημίωσης. Ο Ασφαλιστής που διαμεσολαβεί, θεσμικά υπάρχει αλλά είναι “αόρατος” και είναι δύσκολο να εγείρετε αξιώσεις σε βάρος του.

6. Να ζητάτε εξηγήσεις για οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε. Απόψεις όπως “δεν το είχα καταλάβει καλά” ή “δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό”, μπορεί, στο πλαίσιο μιας ζημιάς / απαίτησης αποζημίωσης, να οδηγήσει σε διενέξεις με τον Ασφαλιστή σας ο οποίος ωστόσο, είναι νομικά υπόλογος για τυχόν “αστοχίες” στην ασφάλιση που σας πρότεινε.

7. Να ζητάτε από τον Ασφαλιστή σας (Πράκτορα ή Μεσίτη Ασφαλίσεων) να σας αναλύσει τις πραγματικές ασφαλιστικές ανάγκες σας, να σας εξηγήσει τις επιλογές που υπάρχουν, να ελέγξει την Αίτηση Ασφάλισης και τους όρους του ασφαλιστήριου συμβολαίου και να είναι δίπλα σας, στην περίπτωση που θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί η Ασφάλιση.

8. Τέλος, να γνωρίζετε και την θεσμική διαφορά Μεσίτη και Πράκτορα Ασφαλίσεων καθώς και την αντίστοιχη επαγγελματική ευθύνη του. Ο Μεσίτης φέρει ακέραια την ευθύνη του απέναντί σας για τυχόν λάθη ή παραλήψεις του ενώ στην περίπτωση του Πράκτορα μπορεί να επικαλεσθεί συνυπαίτια και την Ασφαλιστική Εταιρεία την οποία εκπροσωπεί. (Σημείωση: Είναι κάτι, που η εγχώρια αγορά με τον τρόπο που λειτουργεί, δείχνει να αγνοεί αφήνοντας έρεισμα σε ενημερωμένους δικηγόρους να αναλάβουν πρωτοβουλίες όταν υπάρξει πρόβλημα με κάποια σοβαρή αποζημίωση και απαιτείται αναζήτηση ευθυνών).

 

Πηγή:Nextdeal.gr

Βρετανική ασφαλιστική εταιρία αποζημίωσε Έλληνα καταναλωτή!

Την καταβολή αποζημίωσης ύψους 69.000 ευρώ σε Έλληνα καταναλωτή, από ασφαλιστική εταιρία με έδρα στη Μεγάλη Βρετανία, εξασφάλισε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή αναλαμβάνοντας τη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, ο καταναλωτής είχε συνάψει, το 2010, σύμβαση ασφαλιστικής και νοσοκομειακής κάλυψης με ασφαλιστική εταιρία που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία. Το 2016, μετά από τραυματισμό που προκλήθηκε από πτώση, ο καταναλωτής εμφάνισε προβλήματα υγείας και εισήχθη σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα για θεραπεία αποκατάστασης σπασμένου μπράτσου και χειρουργική αποσυμπίεση σπονδυλικής στήλης. Η θεραπεία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο καταναλωτής εξήλθε από το νοσοκομείο τον Ιούνιο του 2016. Κατά την έξοδό του ενημέρωσε την ασφαλιστική εταιρία του ότι η ανωτέρω θεραπεία τιμολογήθηκε με το ποσό των 69.000 ευρώ περίπου και ζήτησε να πληρωθεί το τιμολόγιο από αυτήν. Η ασφαλιστική εταιρία αρνήθηκε, επικαλούμενη όρο της ασφαλιστικής σύμβασης σύμφωνα με τον οποίο από την κάλυψη εξαιρούνται οι κάθε είδους παθήσεις της μέσης.
Μετά από πολύμηνη ταλαιπωρία, ο ηλικιωμένος καταναλωτής ζήτησε τη βοήθεια και διαμεσολάβηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, το οποίο προέβαλε το επιχείρημα ότι τα αποκατασταθέντα προβλήματα υγείας ήταν αποτέλεσμα τραυματισμού σε ατύχημα (πτώση) και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση και θα έπρεπε να καλυφθούν. Ύστερα από συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή και τον Financial Ombudsman της Μεγάλης Βρετανίας, η ασφαλιστική εταιρία αποδέχθηκε την καταβολή ποσού 69.000 ευρώ για την κάλυψη της νοσηλείας του καταναλωτή, και μάλιστα με τόκο 8% από τη γέννηση της σχετικής αξίωσης, καθώς και αποζημίωση 100 λιρών ως κίνησης καλής θέλησης για την εν γένει ταλαιπωρία του.

Τι πρέπει να προσέχετε κατά την ενοικίαση αυτοκινήτου

Μπορεί οι πολιτικές εξελίξεις και οι επακόλουθοι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές να άλλαξαν τα πλάνα πολλών Ελλήνων για τις καλοκαιρινές διακοπές, ωστόσο τα ελληνικά νησιά μάς περιμένουν και δύσκολα θα πούμε όχι έστω και για λιγότερες ημέρες σε σύγκριση με τον αρχικό προγραμματισμό.

Για όσους, λοιπόν, επιλέξουν ένα από τα πανέμορφα νησιά της χώρας μας και θελήσουν να νοικιάσουν κάποιο όχημα για τις μετακινήσεις τους, το NewsAuto.gr σας δίνει τις απαραίτητες συμβουλές για να μπείτε “υποψιασμένοι” στο μαγαζί με την πινακίδα «Rent a Car».

Συνήθως η ενοικίαση αυτοκινήτου είναι μία διαδικασία που δεν μας βάζει σε δεύτερες σκέψεις. Όμως υπάρχουν πολλές άγνωστες και επικίνδυνες λεπτομέρειες: θα οδηγήσουμε ένα αυτοκίνητο που δεν γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται, σε άγνωστο οδικό δίκτυο, με τους υπόλοιπους χρήστες να είναι π.χ. μεθυσμένοι, άπειροι οδηγοί ή να μην μιλούν καν ελληνικά.

Τι ισχύει σε περίπτωση που εμπλακούμε – οδηγώντας ένα ενοικιασμένο αυτοκίνητο – σε ατύχημα (έστω με ελαφρές υλικές ζημιές) με ένα άλλο όχημα, που μπορεί και εκείνο να είναι από εταιρεία ενοικίασης; Απευθυνθήκαμε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η οποία μας είπε τι να προσέξουμε όσον αφορά την ασφάλιση – και όχι μόνο – των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων.

«Η νομοθεσία που διέπει το καθεστώς ασφάλισης των οχημάτων είναι το ΠΔ 237/1986 “Κωδικοποίηση διατάξεων του Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης” (ΦΕΚ Α΄110), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όλα τα οχήματα είναι υποχρεωτικό να έχουν ασφάλιση έναντι τρίτων για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες.

Κατά την ενοικίαση αυτοκινήτου οι εταιρείες ενοικίασης παρέχουν προαιρετικά διάφορες καλύψεις, όπως είναι η κάλυψη πιθανής ζημιάς, ατυχήματος, κλοπής κ.λπ. με επιβάρυνση που γνωστοποιείται στον καταναλωτή σε κάθε περίπτωση.

Για το λόγο αυτό, οι καταναλωτές θα πρέπει να ζητούν ενημέρωση από την εταιρεία, τόσο για τις υποχρεωτικές καλύψεις που περιλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς, όσο και για τις extra καλύψεις, ώστε κατά τη σύναψη του συμβολαίου ενοικίασης, οι όροι του οποίου θα πρέπει να μελετώνται ενδελεχώς, η επιλογή τους να είναι πλήρως συνειδητή.

Άλλα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να συγκρίνει ο καταναλωτής είναι η πολιτική που ακολουθούν οι εταιρείες στα καύσιμα (γέμισμα ρεζερβουάρ), στην ακύρωση ή την τροποποίηση της κράτησης (δωρεάν ή όχι), στην πολιτική χιλιομέτρων (απεριόριστα ή όχι). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται προσεκτικό διάβασμα των όρων ενοικίασης (rental conditions), όπως εμφανίζονται στο Internet».

Πριν σας ευχηθούμε καλές διακοπές θα πρέπει να σας θυμίσουμε ορισμένους κανόνες όταν οδηγούμε ένα αυτοκίνητο την καλοκαιρινή περίοδο: φοράμε κατάλληλα ρούχα και υποδήματα (όχι μαγιό και… παντόφλες), δεν βγάζουμε χέρια, πόδια ή κεφάλι έξω από το παράθυρο, τηρούμε πάντα τα όρια ταχύτητας και ποτέ – μα ποτέ – δεν οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Καλές διακοπές σε όλους!

 

insurancedaily