Η πανευρωπαϊκή αγορά ασφαλειών αυτοκινήτου – συντάξεων περνά από το Διαδίκτυο

της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Ο δρόμος προς μια πανευρωπαϊκή αγορά ασφαλειών αυτοκινήτου και συντάξεων “περνά” από το πόσο γρήγορα τα 500 εκατ. καταναλωτές στην ΕΕ θα εξοικειωθούν επαρκώς με το Διαδίκτυο ώστε να διευρύνουν την γκάμα των επιλογών τους και εκτός των συνόρων της χώρας της, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Σε έγγραφο διαβούλευσης με τίτλο Green Paper on Consumer Finance, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει 33 ερωτήματα σχετικά με το τι μπορεί να γίνει για να δημιουργηθεί μια πραγματικά διασυνοριακή αγορά για τις ασφάλειες αυτοκινήτου, τις συντάξεις και άλλα κοινά χρηματοοικονομικά προϊόντα, η τιμή των οποίων διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα στην ΕΕ.

“Η ψηφιοποίηση πρέπει καταρχήν να ενθαρρύνει την διασυνοριακή δραστηριότητα χωρίς να απαιτείται οι εταιρείες να αποκτούν φυσική παρουσία σε άλλες χώρες-μέλη της ένωσης, αναφέρει μεταξύ άλλων το έγγραφο. “Καθώς οι πληροφορίες για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καθίστανται προσιτές και διαθέσιμες σε όλους, συμπιέζοντας τις τιμές και ενισχύοντας την συγκρισιμότητα των προϊόντων, η σημασία της φυσικής παρουσίας περιορίζεται”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, αυτή τη στιγμή, το ποσοστό των καταναλωτών που έχουν αγοράσει τραπεζικό προϊόν απο άλλη χώρα της ΕΕ είναι κάτω του 3% για πιστωτικές κάρτες, τρεχούμενους λογαριασμούς και στεγαστικά δάνεια. Οι διασυνοριακές υπηρεσίες αναλογούσαν μόλις στο 3% των ακαθάριστων ασφαλίστρων για τα έτη 2011 και 2012.

Μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων που λειτουργούν ανασταλτικά για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι η αβεβαιότητα για το επίπεδο της προστασίας των καταναλωτών, τα διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα και το εμπόδιο της γλώσσας.

Εξάλλου, προϊόντα όπως οι ασφάλειες ζωής και υγείας είναι συνήθως “γεωγραφικά μπλοκαρισμένες” (geo-blocked), δηλαδή είναι διαθέσιμες μόνο εάν ο πελάτης ζει στην χώρα όπου αγοράστηκαν και δεν μεταφέρονται, ούτε ισχύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι εταιρίες δυσκολεύονται να παρέχουν υπηρεσίες σε μια άλλη χώρα εάν δεν έχουν ιδρύσει κάποιο υποκατάστημα ή γραφείο αντιπροσωπείας και η Πράσινη Βίβλος της Κόμισιόν προτείνει να επιτρέπεται η επαλήθευση των στοιχείων του πελάτη εξ’ αποστάσεως. Σημειώνεται τέλος πως η Επιτροπή διερωτάται τι οφέλη θα προέκυπταν από ένα τυποποιημένο, πανευρωπαϊκό προϊόν ασφάλειας ζωής, κατά τα πρότυπα του πανευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού προϊόντος που βρίσκεται υπό συζήτηση.

Όλα αυτά τα ερωτήματα θα συζητηθούν σε διάσκεψη στις αρχές του 2016 μετά από διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι προτάσεις στις οποίες θα καταλήξει η Κομισιόν θα αποκρυσταλλωθούν σε ένα σχέδιο δράσης (Action Plan) που αναμένεται το καλοκαίρι του επόμενου έτους.

insuranceworld

Κομισιόν: “Bonus” στις ασφαλιστικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης

Στην χαλάρωση συγκεκριμένων κεφαλαιακών απαιτήσεων στο πλαίσιο του Solvency II, προσανατολίζεται η Κομισιόν, με στόχο να «πείσει» τις ασφαλιστικές εταιρείες να επενδύσουν σε έργα υποδομής και να δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Αυτό προκύπτει από έγγραφο της Κομισιόν το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το πρακτορείο Bloomberg. Παράλληλα, στόχος της Κομισιόν είναι και η υποστήριξη της ενοποίησης των χρηματαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο έγγραφο η Κομισιόν αναφέρει, σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, ότι θα ήταν «σωστό» να αντιμετωπιστούν οι κατά κύριο λόγο μη εισηγμένες μετοχές των ευρωπαϊκών επενδυτικών funds μακροπρόθεσμου χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο με τις εισηγμένες μετοχές, επιβάλλοντας κεφαλαιακή απαίτηση 39%, λιγότερο από το 49% που «χρεώνεται» μέχρι σήμερα στις μη εισηγμένες μετοχές.

Αυτό θα «συμβάλλει να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τις μακροπρόθεσμεες επενδύσεις, παραδείγματος χάρη για τα έργα υποδομής», αναφέρει το έγγραφο.

«Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ροή των διαθέσιμων κεφαλαίων προς τους κλάδους που τα χρειάζονται περισσότερο και η απομάκρυνση συγκεκριμένων εμποδίων στη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών έργων».

Για να γίνει αυτό, συνεχίζει η Κομισιόν, θα παίξουν σημαντικό ρόλο οι επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, ως θεσμικών επενδυτών. Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν στην κατοχή τους assets της τάξης των 12 τρισ. ευρώ, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε επενδύσεις.

 

Insurancedaily