Κομισιόν: “Bonus” στις ασφαλιστικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης

Στην χαλάρωση συγκεκριμένων κεφαλαιακών απαιτήσεων στο πλαίσιο του Solvency II, προσανατολίζεται η Κομισιόν, με στόχο να «πείσει» τις ασφαλιστικές εταιρείες να επενδύσουν σε έργα υποδομής και να δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Αυτό προκύπτει από έγγραφο της Κομισιόν το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το πρακτορείο Bloomberg. Παράλληλα, στόχος της Κομισιόν είναι και η υποστήριξη της ενοποίησης των χρηματαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο έγγραφο η Κομισιόν αναφέρει, σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, ότι θα ήταν «σωστό» να αντιμετωπιστούν οι κατά κύριο λόγο μη εισηγμένες μετοχές των ευρωπαϊκών επενδυτικών funds μακροπρόθεσμου χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο με τις εισηγμένες μετοχές, επιβάλλοντας κεφαλαιακή απαίτηση 39%, λιγότερο από το 49% που «χρεώνεται» μέχρι σήμερα στις μη εισηγμένες μετοχές.

Αυτό θα «συμβάλλει να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τις μακροπρόθεσμεες επενδύσεις, παραδείγματος χάρη για τα έργα υποδομής», αναφέρει το έγγραφο.

«Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ροή των διαθέσιμων κεφαλαίων προς τους κλάδους που τα χρειάζονται περισσότερο και η απομάκρυνση συγκεκριμένων εμποδίων στη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών έργων».

Για να γίνει αυτό, συνεχίζει η Κομισιόν, θα παίξουν σημαντικό ρόλο οι επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, ως θεσμικών επενδυτών. Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν στην κατοχή τους assets της τάξης των 12 τρισ. ευρώ, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε επενδύσεις.

 

Insurancedaily