Κομισιόν: “Bonus” στις ασφαλιστικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης

Στην χαλάρωση συγκεκριμένων κεφαλαιακών απαιτήσεων στο πλαίσιο του Solvency II, προσανατολίζεται η Κομισιόν, με στόχο να «πείσει» τις ασφαλιστικές εταιρείες να επενδύσουν σε έργα υποδομής και να δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Αυτό προκύπτει από έγγραφο της Κομισιόν το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το πρακτορείο Bloomberg. Παράλληλα, στόχος της Κομισιόν είναι και η υποστήριξη της ενοποίησης των χρηματαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο έγγραφο η Κομισιόν αναφέρει, σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, ότι θα ήταν «σωστό» να αντιμετωπιστούν οι κατά κύριο λόγο μη εισηγμένες μετοχές των ευρωπαϊκών επενδυτικών funds μακροπρόθεσμου χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο με τις εισηγμένες μετοχές, επιβάλλοντας κεφαλαιακή απαίτηση 39%, λιγότερο από το 49% που «χρεώνεται» μέχρι σήμερα στις μη εισηγμένες μετοχές.

Αυτό θα «συμβάλλει να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τις μακροπρόθεσμεες επενδύσεις, παραδείγματος χάρη για τα έργα υποδομής», αναφέρει το έγγραφο.

«Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ροή των διαθέσιμων κεφαλαίων προς τους κλάδους που τα χρειάζονται περισσότερο και η απομάκρυνση συγκεκριμένων εμποδίων στη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών έργων».

Για να γίνει αυτό, συνεχίζει η Κομισιόν, θα παίξουν σημαντικό ρόλο οι επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, ως θεσμικών επενδυτών. Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν στην κατοχή τους assets της τάξης των 12 τρισ. ευρώ, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε επενδύσεις.

 

Insurancedaily

Μεταφορά του μπόνους… καλού οδηγού για όσους μεταφέρουν τη διαμονή τους σε άλλο κράτος ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Την ύπαρξη νομοθετικής πράξης που να υποχρεώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες, όταν συνάπτουν τη σύμβαση και υπολογίζουν το μπόνους, να δέχονται και να λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη βεβαίωση βαθμού επικινδυνότητας του πολίτη που προέρχεται από άλλη χώρα μέλος, ζητά με πρόταση ψηφίσματος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόταση ψηφίσματος:

“Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ισχύ σε όλες τις χώρες μέλη της βεβαίωσης βαθμού επικινδυνότητας για τις ασφάλειες αυτοκινήτων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Ένωσης, που μεταφέρουν τη διαμονή τους από ένα κράτος μέλος σε άλλο, υποχρεούνται να καταχωρήσουν το όχημά τους στην χώρα υποδοχής και προς τούτο οφείλουν να υποβάλουν έγγραφο που να πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι ασφαλισμένο·

  1. B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση που ο πολίτης οφείλει να συνάψει νέα ασφάλεια στην χώρα στην οποία μετοικεί, η νέα ασφαλιστική εταιρεία δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη την βαθμίδα ποιότητας και συνεπώς δεν υποχρεούται να εφαρμόσει τις μειώσεις τιμών τις οποίες μπορεί να δικαιούται ο ασφαλιζόμενος·
  1. θεωρεί συνεπώς απαραίτητο να ζητήσει παρέμβαση της Επιτροπής προκειμένου να εξαλείψει αυτή τη σοβαρή ανισότητα και αυτό το εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και υπηρεσιών·
  1. επομένως προτείνει να υπάρχει νομοθετική πράξη που να υποχρεώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες, όταν συνάπτουν τη σύμβαση και υπολογίζουν το μπόνους να δέχονται και να λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη βεβαίωση βαθμού επικινδυνότητας του πολίτη που προέρχεται από άλλη χώρα μέλος.”

Nextdeal newsroom