Λύση ανάπτυξης οι φορο-απαλλαγές για την ασφαλιστική αγορά

Τα τελευταία μέτρα που εξήγγειλε η Τράπεζα της Ελλάδας απηχούν τις προθέσεις για σταδιακή άρση των capital controls. Μία κίνηση που εάν επιτευχθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο θα οδηγήσει σε μ ία εκτιμόμενη αύξηση κατά 10-15% της ασφαλιστικής παραγωγής η οποία μειώθηκε κατά το τρίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου- Σεπτεμβρίου εξαιτίας των capital controls.  Πλέον η ασφαλιστική αγορά μπορεί να υπολογίσει πιο άνετα τα business plans της επόμενης χρονιάς.

Ωστόσο η περιπέτεια δεν τελειώνει εδώ.  Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η φορολογία εισοδήματος (δεύτερη δόση) και από τα τέλη Οκτωβρίου θα ξεκινήσει ο ΕΝΦΙΑ.  Η φορολογική καταιγίδα θα κοστίσει αρκετά στην ασφαλιστική αγορά που περίμενε ως ‘μάννα εξ ουρανού’ μία πιο ευνοική φορολογική αντιμετώπιση στα ασφάλιστρα  του κλάδου Ζωής (ειδικά στα συνταξιοδοτικά και υγείας).

Το ζητούμενο για την νέα κυβέρνηση είναι να προτείνει στους «θεσμούς» την επιστροφή φορο-απαλλαγών για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής προκειμένου να μπορούν οι ασφαλισμένοι και οι ενδιαφερόμενοι να αντισταθμίσουν τις απώλειες από την φορολογία αλλά και να «ελαφρώσουν» άμεσα και έμμεσα το ελληνικό κράτος από πρόσθετες κοινωνικές δαπάνες.  Είναι σίγουρο ότι το «κουαρτέτο» θα είναι θετικό σε προτάσεις φοροαπαλλαγών αφού θα οδηγήσουν σε ετήσια μείωση της κρατικής χρηματοδότησης σε νοσοκομεία και Ασφαλιστικά Ταμεία, θα δώσουν διεξόδους στους ασφαλισμένους που έχουν υποστεί απώλειες  συντάξεων και εισοδημάτων  κατά 20% την τελευταία διετία και θα δημιουργήσει μία ακόμη ισχυρότερη ασφαλιστική αγορά που θα δώσει νέες θέσεις απασχόλησης.  Την πρόταση αυτή (των φορο-απαλλαγών) στην Ελλάδα έχουν ήδη κάνει lobbying σε Ελλάδα και Βρυξέλλες πολλές ξένες πολυεθνικές , τονίζοντας μάλιστα ότι είναι η μόνη λύση και άλλωστε εφαρμόζεται με διαφορετικούς τρόπους στα περισσότερα κράτη της Ευρωζώνης.  Οι μελέτες που έχουν κάνει οι ελεγκτικοί οίκοι και ιδιαίτερα η Ernst & Young και η AON Hewitt (αναλογιστική) δείχνουν ότι τα οφέλη για την ελληνική κοινωνία θα είναι μεγαλύτερα από τις φορολογικές εισπράξεις σε διάρκεια 5ετίας.    Η λύση είναι μπροστά , η απόφαση λείπει.

 

Νίκος Σακελλαρίου

Ειδικός Συνεργάτης του Περιοδικού Insurance World και του insuranceworld.gr

Τη λύση SAS Capital Planning and Management υιοθετεί η Υδρόγειος Ασφαλιστική

Αυξάνει το βαθμό ετοιμότητας η Υδρόγειος Ασφαλιστική στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη συμμόρφωση στο νέο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών, Solvency II, με την υιοθέτηση της λύσης SAS Capital Planning and Management (CPnM). Η SAS, ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο του λογισμικού και των Business Analytics, αποτελεί ήδη στρατηγικό συνεργάτη της Υδρογείου στην εξασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, στην επιχειρηματική ευφυΐα, στη διαχείριση του ρίσκου και στον τομέα της διαχείρισης της ασφαλιστικής απάτης. Μάλιστα, το προηγούμενο έτος η εταιρεία εμπιστεύτηκε και επένδυσε στις λύσεις SAS RMfI και SAS Market Risk προκειμένου να συμμορφωθεί με τους πυλώνες I και IIΙ του Solvency II.

Ένα από τα κρίσιμα σημεία που χρήζουν της προσοχής των ασφαλιστικών εταιρειών για την 1η Ιανουαρίου του 2016, ημέρα εφαρμογής της νέας οδηγίας, είναι ο δεύτερος πυλώνας και κυριότερα η “Εκτίμηση ιδίου Κινδύνου και Φερεγγυότητας” (Own Risk and Solvency Assessment – ORSA). Πρόκειται για την αποτύπωση και εκτίμηση των κινδύνων που διατρέχει μια ασφαλιστική εταιρεία και η επίπτωσή τους στη φερεγγυότητα της εταιρείας. Το ORSA αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του πλαισίου Solvency II, επειδή αποτελεί ευκαιρία για κάθε εταιρεία να δείξει πραγματικά ότι αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που διατρέχει, τους ποσοτικοποιεί και χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ώστε να κάνει περισσότερο αποτελεσματική τη λειτουργία της. Προκειμένου η Υδρόγειος να συμμορφωθεί με τον δεύτερο πυλώνα και το ORSA, αποφάσισε να επενδύσει στη λύση CPnM.

Η εξαιρετική σχέση με τον Πρόεδρο της Υδρογείου, τον CEO και γενικότερα τη Διοίκηση που διατηρεί η SAS, οι δυνατότητες της λύσης, καθώς και η πολυετής τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτουν τα στελέχη της ήταν οι βασικοί λόγοι επένδυσης στη λύση της SAS.

Η λύση SAS Capital Planning and Management αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για τη διαχείριση, την αξιολόγηση και τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας, καλύπτοντας πλήρως τις κανονιστικές απαιτήσεις της ORSA. Με την υιοθέτησή της, η Υδρόγειος κατανοεί καλύτερα και αποδοτικότερα τα διαφορετικά προφίλ του κινδύνου. Στη συνέχεια είναι σε θέση να ευθυγραμμίζει τη στρατηγική και τους στόχους της με τη χρηματοδότηση, τον κίνδυνο και την κανονιστική συμμόρφωση. Επιπρόσθετα, βελτιώνει σημαντικά την αποδοτικότητά της επιτρέποντας στο προσωπικό να εξάγει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τις απαραίτητες κανονιστικές αναφορές για τις ανάγκες τόσο των στελεχών όσο και των ρυθμιστικών αρχών, ενισχύοντας έτσι την εσωτερική επιχειρηματική πληροφόρηση. Το προρυθμισμένο πλαίσιο υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας περιλαμβάνει προκαθορισμένα πρότυπα, τα οποία ενημερώνονται με δυναμικό τρόπο. Η εν λόγω λύση διασφαλίζει για την Υδρόγειο συνοχή, διαφάνεια και ικανότητα ολοκληρωτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, η λύση προσφέρει εγγενή ενοποίηση με την υπόλοιπο λύση της SAS, Risk Management for Insurance, που καλύπτει του Πυλώνες 1 και 3 του Solvency II.

Ο κ. Σταυρινουδάκης, Δ/ντης Υπηρεσιών της SAS επισημαίνει ότι “Η αυξημένη πολυπλοκότητα της ασφαλιστικής αγοράς απαιτεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση του ρίσκου. Η λύση SAS Capital Planning and Management βοηθάει τους ασφαλιστές να συμμορφωθούν με τις ποσοτικές πτυχές της ORSA, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να καλύψουν τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες τους στη διαχείριση και ανάλυση του ρίσκου”

 

insuranceworld