Τι γίνεται όταν μια ΕΠΥ βάλει λουκέτο;

Ζητήματα σχετικά με την κάλυψη των ασφαλισμένων στην περίπτωση κατά την οποία η μητρική μιας εταιρείας ΕΠΥ βάλει λουκέτο, ανακύπτουν σύμφωνα με στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, που επισημαίνουν ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο προβλέπει πως τα διαθέσιμα κεφάλαια αντιστοιχούν στο 1% των αποθεμάτων της μητρικής.

«Πρόκειται για ένα εύλογο ποσοστό αν αναλογιστεί κάνεις ότι η ΕΠΥ ουσιαστικά αποτελεί μεταβατικό στάδιο για την παρουσία μιας ασφαλιστικής εταιρείας σε τρίτη χώρα και όχι μόνιμη λύση» αναφέρουν θέτοντας τα εξής ερωτήματα: “Tι θα συμβεί εφόσον η ΕΠΥ αντιπροσωπεύει μια ασφαλιστική εταιρεία με έδρα όχι μια μεγάλη εθνική αγορά, αλλά μια μικρή; Τι αποθέματα θα μπορούσε να διαθέτει μια εταιρεία με περιορισμένο χαρτοφυλάκιο ώστε να σηκώνει τις υποχρεώσεις της θυγατρικής της ΕΠΥ με διευρυμένη παρουσία, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα; Τι κεφάλαια θα αντιστοιχούσαν στο 1% των αποθεμάτων υπέρ των ασφαλισμένων;” ρωτούν.

Τα προαναφερόμενα ερωτήματα φέρονται τα ίδια στελέχη να έχουν διατυπώσει και προς την Τράπεζα της Ελλάδος, επιμένοντας τη θέση τους ότι, ο ρόλος των ΕΠΥ είναι διαφορετικός από αυτόν βάσει του οποίου λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα.

Πάντως, προς άρση κάθε… παρεξήγησης, όπως διευκρινίζουν με τους ισχυρισμούς τους αυτούς δεν θέτουν θέμα βιωσιμότητας των μητρικών εταιρειών των ΕΠΥ, απλά επισημαίνουν το τι ισχύει σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με τις ευθύνες τις οποίες αναλαμβάνει μια ΕΠΥ και το πως αυτές καλύπτονται εφόσον ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της μητρικής της.

insuranceworld

Με «λουκέτο» απειλείται το Επικουρικό Κεφάλαιο

Τη στρέβλωση που διέπει τον τρόπο λειτουργίας του Επικουρικού Κεφαλαίου και έχει οδηγήσει στην υπονόμευση της βιωσιμότητάς του, αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τη σύνθεση των αποζημιώσεων που καταβάλλει, με βάση τα οποία η συντριπτική πλειονότητα κατευθύνεται στην κάλυψη υψηλών απαιτήσεων άνω των 100.000 ευρώ.

Τα στοιχεία για την κατανομή των αποζημιώσεων που δημοσιεύει η «Κ» αποκαλύπτουν ότι πάνω από 213,5 εκατ. ευρώ σε σύνολο 465 εκατ. ευρώ που ήταν οι καταβληθείσεις αποζημιώσεις την τελευταία εξαετία, έχουν κατευθυνθεί στην ικανοποίηση 981 περιπτώσεων, που είχαν απαιτήσεις άνω των 100.000 ευρώ, όταν 61.688 περιπτώσεις ασφαλισμένων έχουν αποζημιωθεί με 251,1 εκατ. ευρώ. Η απορρόφηση από μικρό αριθμό ασφαλιστικών περιπτώσεων του περίπου μισού προϋπολογισμού των αποζημιώσεων που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο ως εγγυητικός μηχανισμός, έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τη φιλοσοφία των εγγυητικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, που λειτουργούν στη βάση παροχής μιας ελάχιστης εγγύησης σε περίπτωση πτώχευσης μιας ασφαλιστικής εταιρείας, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων, που έχουν θέσει όριο για την καταβολή αποζημίωσης τις 100.000 ευρώ.

Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι ο φορέας που αποζημιώνει τα θύματα τροχαίου από ανασφάλιστα οχήματα, αλλά και όσους ήταν ασφαλισμένοι σε εταιρείες που ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας τους. Μετά τα διαδοχικά «λουκέτα» σε ασφαλιστικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια, αλλά και την υποχρέωση να αποζημιώνει χωρίς όριο, ο φορέας έχει οδηγηθεί στη συσσώρευση ελλείμματος που προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ. Συνέπεια του συσσωρευμένου ελλείμματος, αλλά και της χρόνιας στρέβλωσης που διέπει τη λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου, είναι η σημερινή αδυναμία καταβολής αποζημίωσης στους δικαιούχους, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να περιμένουν τρία χρόνια προκειμένου να λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται, ακόμη και αν είναι θύματα από τροχαίο με ανασφάλιστο όχημα.

Η ανάλυση των στοιχείων για τις αποζημιώσεις της τελευταίας εξαετίας δείχνει ότι από το σύνολο των 465,2 εκατ. ευρώ που έχουν καταβληθεί, τα 394,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν αποζημιώσεις εταιρειών που έκλεισαν λόγω αφερεγγυότητας, ενώ στα 70,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι αποζημιώσεις ασφαλισμένων λόγω ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα. Από τα 394,8 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν για αποζημιώσεις λόγω πτώχευσης, τα 184,2 εκατ. ευρώ –δηλαδή περίπου τα μισά χρήματα– κατευθύνθηκαν για να καλύψουν 840 περιπτώσεις που είχαν αξίωση άνω των 100.000 ευρώ, ενώ 47.487 ασφαλισμένοι μοιράστηκαν 210,6 εκατ. ευρώ, με απαιτήσεις μικρότερες των 100.000 ευρώ. Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το νέο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών (Solvency II), άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του θεσμικού πλαισίου του Επικουρικού Κεφαλαίου, η διοίκηση του οποίου απειλεί με «λουκέτο» σε περίπτωση νέων ανακλήσεων, κάτι που θα οδηγούσε τον φορέα σε οριστική αδυναμία καταβολής αποζημιώσεων.

 

kathimerini