Τι γίνεται όταν μια ΕΠΥ βάλει λουκέτο;

Ζητήματα σχετικά με την κάλυψη των ασφαλισμένων στην περίπτωση κατά την οποία η μητρική μιας εταιρείας ΕΠΥ βάλει λουκέτο, ανακύπτουν σύμφωνα με στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, που επισημαίνουν ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο προβλέπει πως τα διαθέσιμα κεφάλαια αντιστοιχούν στο 1% των αποθεμάτων της μητρικής.

«Πρόκειται για ένα εύλογο ποσοστό αν αναλογιστεί κάνεις ότι η ΕΠΥ ουσιαστικά αποτελεί μεταβατικό στάδιο για την παρουσία μιας ασφαλιστικής εταιρείας σε τρίτη χώρα και όχι μόνιμη λύση» αναφέρουν θέτοντας τα εξής ερωτήματα: “Tι θα συμβεί εφόσον η ΕΠΥ αντιπροσωπεύει μια ασφαλιστική εταιρεία με έδρα όχι μια μεγάλη εθνική αγορά, αλλά μια μικρή; Τι αποθέματα θα μπορούσε να διαθέτει μια εταιρεία με περιορισμένο χαρτοφυλάκιο ώστε να σηκώνει τις υποχρεώσεις της θυγατρικής της ΕΠΥ με διευρυμένη παρουσία, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα; Τι κεφάλαια θα αντιστοιχούσαν στο 1% των αποθεμάτων υπέρ των ασφαλισμένων;” ρωτούν.

Τα προαναφερόμενα ερωτήματα φέρονται τα ίδια στελέχη να έχουν διατυπώσει και προς την Τράπεζα της Ελλάδος, επιμένοντας τη θέση τους ότι, ο ρόλος των ΕΠΥ είναι διαφορετικός από αυτόν βάσει του οποίου λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα.

Πάντως, προς άρση κάθε… παρεξήγησης, όπως διευκρινίζουν με τους ισχυρισμούς τους αυτούς δεν θέτουν θέμα βιωσιμότητας των μητρικών εταιρειών των ΕΠΥ, απλά επισημαίνουν το τι ισχύει σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με τις ευθύνες τις οποίες αναλαμβάνει μια ΕΠΥ και το πως αυτές καλύπτονται εφόσον ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της μητρικής της.

insuranceworld