Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα από την Eurolife ERB 

Nέα ομαδικά ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και εργαζομένους που επιθυμούν μια αξιόπιστη λύση αποταμίευσης, δημιούργησε o Όμιλος Εurolife ERB.
Το σημερινό ασταθές καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης, το διαρκώς συρρικνούμενο διαθέσιμο εισόδημα και η απουσία φορολογικών κινήτρων, ενισχύουν την ανάγκη δημιουργίας ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, που θα δώσουν την ευκαιρία στους ασφαλισμένους να επενδύσουν στο μέλλον τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους εργαζόμενους τους, προσφέροντας ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.
Η συγκεκριμένη κατηγορία προγραμμάτων  απευθύνεται στα στελέχη τόσο των μεγάλων, όσο και των μεσαίων και μικρότερων εταιρειών και επιχειρήσεων, αποτελώντας παράλληλα μια σημαντική οικονομική παροχή με μακροπρόθεσμα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.
Τα νέα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα της Eurolife ERB αφορούν δύο κατηγορίες: τα ομαδικά συνταξιοδοτικά εγγυημένου κεφαλαίου και εγγύησης επιτοκίου και τα προγράμματα με επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια.
Τα πρώτα προσφέρουν εγγυημένο επιτόκιο 1,25-1,50%, ανάλογα με το ύψος των εισφορών του εκάστοτε ασφαλιστήριου συμβολαίου, ενώ πλέον του εγγυημένου επιτοκίου, ο λογαριασμός κάθε μέλους πιστώνεται και με ποσοστό απόδοσης των επενδύσεων των αποθεματικών μερισμάτων των ομαδικών ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων της Eurolife ERB.
Επιπλέον, για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, οι εργοδοτικές εισφορές τυγχάνουν πλήρους φορολογικής αναγνώρισης και οι εθελοντικές εισφορές των εργαζομένων θα εξαιρούνται από τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, δημιουργώντας επιπλέον κίνητρα.
Η Eurolife ERB, με ισχυρή κερδοφορία, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και 15 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά, αποτελεί μια εταιρεία που προσφέρει δύναμη σταθερότητας και αίσθημα ασφάλειας στους ασφαλισμένους.
Με τη σημαντική στήριξη της Fairfax, του νέου ισχυρού σύμμαχου της στη σταθερά δυναμική ανάπτυξή της, η Eurolife ERB δημιουργεί διαρκώς νέες λύσεις, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με ευελιξία στις ανάγκες των ασφαλισμένων, παραμένοντας σταθερά δίπλα τους σε κάθε τους βήμα.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ

Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης – Με τη σιγουριά ενός διεθνούς Ομίλου!

Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο Ασφάλισης, ξεχωριστό τόσο από αυτόν της κοινωνικής ασφάλισης όσο και από αυτόν της ατομικής. Η Ασφαλιστική φιλοσοφία είναι βασισμένη πάνω στους τρεις άξονες (κοινωνική, ατομική, ομαδική ασφάλιση) οι οποίοι δημιουργούν μια ασπίδα προστασίας για το άτομο απέναντι σε τυχαία γεγονότα που αφαιρούν το αίσθημα της ασφάλειας. Η Ομαδική Ασφάλιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για το άτομο διότι έρχεται να συμπληρώσει τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης και να επεκτείνει την προστασία της σε τομείς στους οποίους οι κρατικοί οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής δεν συμμετέχουν.

Τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης προσωπικού προσφέρουν κάλυψη σε κάθε είδους επιχείρησης αλλά και σε οργανισμούς, όπως Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λπ., για κινδύνους που έχουν σχέση με τη Ζωή και την Υγεία ή θέματα που αφορούν την Αποταμίευση και τη Σύνταξη.

Ως μέλος του δικτύου Swiss Life από το 2009, η Groupama Ασφαλιστική σχεδίασε τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης σε θέματα Υγείας, συντάξεων, κινδύνων και μακροπρόθεσμων αποταμιευτικών καλύψεων για λογαριασμό των διεθνών πελατών της Swiss Life στην Ελλάδα.

Καλύψεις

Οφέλη

Καλύψεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΥΓΕΙΑΣ

Ασφάλεια Ζωής

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια

Θάνατος από ατύχημα

Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από ατύχημα

Πρόσκαιρη Ανικανότητα (Απώλεια Εισοδήματος)

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Χειρουργικό Επίδομα

Νοσοκομειακό Επίδομα

Παροχές Μητρότητας

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Καθορισμένης σταθερής εισφοράς – ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Defined Contribution). Πρόκειται για πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται εξ’ αρχής το ύψος της εισφοράς. Η συσσώρευση των εισφορών προσδιορίζει το ύψος της παροχής στη λήξη του προγράμματος.

Προκαθορισμένης παροχής (Defined Benefit). Πρόκειται για πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται εξ’ αρχής το ύψος της παροχής και μετά από αναλογιστική μελέτη υπολογίζεται η απαιτούμενη εισφορά για να καλύψει την προκαθορισμένη παροχή.

Phoenix

Σε συνεργασία  logo.png