Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις ομαδικές ασφαλίσεις

 

Του Νίκου Κεχαγιάογλου **

Οι ομαδικές ασφαλίσεις διαχωρίζονται και ταξινομούνται ανάλογα με το είδος της ασφαλιζόμενης ομάδας σε τρεις κατηγορίες:

-Ομαδικές ασφαλίσεις εργαζομένων στον ίδιο εργοδότη

-Ομαδικές ασφαλίσεις μελών Σωματείων, Ομάδων, Συλλόγων, Συνδικάτων κλπ

-Ομαδικές ασφαλίσεις χρεωστών τραπεζών, δανειοληπτών πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω καρτών κλπ

Σκοπός των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι να καλύψουν ανάγκες οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από την κοινωνική ασφάλιση, καθώς επίσης και να βελτιώσουν το επίπεδο των υφιστάμενων παροχών. Πολλά προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι αυτόν τον σκοπό.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η ασφάλεια ζωής αυτού του τύπου δίνει την δυνατότητα στην οικογένεια του θανόντος, εφόσον αυτός πεθάνει στο περιορισμένο διάστημα του εργασιακού του βίου, ή σε άλλο περιορισμένο διάστημα που θα συμφωνηθεί, να λάβει ένα σημαντικό επίδομα έτσι ώστε να συνέλθει πιο γρήγορα από την τραγωδία. Είναι δεδομένο ότι το εισόδημα κάθε μέλους της οικογένειας δημιουργεί ένα επίπεδο ζωής το οποίο συνηθίζεται να θεωρείται μόνιμο και κεκτημένο. Οι συνέπειες της απώλειας του εισοδήματος αυτού μπορούν να αλλοιώσουν δραματικά το επίπεδο ζωής μιας οικογένειας και να αναστείλουν σημαντικά μελλοντικά σχέδια των εναπομεινάντων μελών, είτε αυτά αφορούν καταναλωτικές ανάγκες, είτε πάγια έξοδα, είτε ψυχαγωγία, είτε σπουδές των παιδιών ή ακόμα και οικονομική στήριξη τρίτων ατόμων. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να αναπληρωθεί με κανένα άλλο μέσο εκτός από την ασφάλιση. Η ασφάλιση αυτού του τύπου μπορεί να δοθεί μόνη της σαν αυτοδύναμο πρόγραμμα ή σε συνδυασμό με άλλες καλύψεις υγείας.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Μπορεί να δοθεί μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με την ασφάλιση ζωής περιορισμένης διάρκειας. Παρέχει το ασφαλισμένο κεφάλαιο που θα συμφωνηθεί σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα εντός ή εκτός εργασιακού χώρου. Επίσης προσφέρει πολύ σημαντικά κεφάλαια σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας από ατύχημα και μεγάλα επιδόματα σε περίπτωση που η ανικανότητα είναι μεν μόνιμη, αλλά δεν είναι απαγορευτική για την εξάσκηση κάποιου επαγγέλματος. Η φύση των κινδύνων που καλύπτονται από αυτό το ασφαλιστήριο έχουν τα χαρακτηριστικά της σπανιότητας αλλά και της μεγάλης δραματικότητας και του πόνου. Ενώ οι ίδιοι κίνδυνοι στατιστικά συμβαίνουν πέντε φορές περισσότερο από παθολογικά αίτια, οι ατυχηματικοί κίνδυνοι δημιουργούν μεγάλη αίσθηση και δραματικές μνήμες. Λόγω της σπανιότητάς τους είναι έχουν ιδιαίτερα οικονομικό ασφάλιστρο και προτείνεται σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό να αγοράζουν μεγάλα κεφάλαια ασφάλισης για τους εργαζόμενους που απασχολούν, έτσι ώστε να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι συνέπειες και τα επακόλουθα ενός απρόβλεπτου γεγονότος.

ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αυτού του είδους η ομαδική ασφάλεια καλύπτει τις πιο κεφαλαιώδεις ανάγκες του ανθρώπου:

Την κάλυψη του θανάτου και την κάλυψη της συνταξιοδότησης. Προηγείται αναλογιστική μελέτη έτσι ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές ποσό που θα απολεσθεί από τον μισθό των εργαζομένων όταν αυτοί θα συνταξιοδοτηθούν. Το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης θα καλύψει ένα ποσοστό επί των μισθών που λαμβάνονται στο σύνολο του εργασιακού βίου του κάθε μισθωτού. Το ποσό που θα λείπει θα σημαίνει αυτόματη πτώση του επιπέδου ζωής που έχει εξασφαλισθεί. Εφόσον δεν έχει δημιουργηθεί ένας σίγουρος και μόνιμος μηχανισμός εξασφάλισης αυτού του υπολειπόμενου εισοδήματος, τότε οι συνέπειες θα είναι δυσάρεστες και οι συμβιβασμοί επώδυνοι, πολύ περισσότερο σε μια ηλικία που τα περιθώρια ελιγμών θα είναι ανελαστικά. Η ασφάλιση μέσω προγράμματος συνταξιοδότησης είναι η πιο δημοφιλής, η πιο σίγουρη και η πιο ασφαλής λύση παγκοσμίως.

Οι εισφορές αυτών των προγραμμάτων μοιράζονται ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Ο εργοδότης πληρώνει για την κάλυψη της ασφάλειας ζωής και ο εργαζόμενος για τις συνταξιοδοτικές παροχές. Εφόσον ο εργαζόμενος αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο από την επιχείρηση λαμβάνει την αξία εξαγοράς ή του δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει την πληρωμή των εισφορών μόνος του.

ΜΙΚΤΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΗ

Είναι η ίδια ασφάλιση με την προηγούμενη αλλά με κάποιες ουσιαστικές διαφορές:

Την πληρωμή των ασφαλίστρων την αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι εργαζόμενοι και η συμμετοχή είναι εθελοντική. Η επιχείρηση έχει το ρόλο του αναδόχου, δηλαδή αποτελεί το κέλυφος και το σημείο αναφοράς που νομιμοποιεί την ύπαρξη ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου. Αποτελεί το καλύτερο εργαλείο για την κάλυψη των πολυτιμότερων αναγκών και ταυτόχρονα παρακάμπτει το ουσιαστικότερο εμπόδιο προς την δημιουργία ενός ομαδικού προγράμματος που είναι η καθολική συμμετοχή. Έτσι επωφελούνται μόνο όσοι έχουν την πρόθεση και την δυνατότητα να το κάνουν ενώ οι μη συμμετέχοντες αφενός δεν παρακωλύουν την διαδικασία και αφετέρου μπορούν να εισέλθουν στο πρόγραμμα σε ευνοϊκότερο γι αυτούς χρόνο.

Σύμφωνα όμως με τον πιο πρόσφατο φορολογικό νόμο 4172/2013 τα ασφάλιστρα των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων σύνταξης έχουν πλήρη έκπτωση από το εισόδημα της δαπάνης, κάτι που συνεπάγεται εξαιρετικό φορολογικό όφελος.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή ομαδικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Οι ατέλειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η ανάγκη για ελευθερία επιλογών και αναζήτηση ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας ωθούν τους εργοδότες στην επιλογή αυτών των ασφαλιστηρίων. Οι καλύψεις που μπορεί να περιέχουν αυτά τα συμβόλαια είναι τα εξής:

-Κάλυψη εξόδων νοσηλείας. Περιλαμβάνει κάλυψη για νοσοκομειακά έξοδα, αμοιβές γιατρών χειρουργών και αναισθησιολόγων, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, φυσιοθεραπείες, αποκλειστική νοσοκόμα. Το ποσοστό κάλυψης είναι συνήθως 70%- 80% αλλά πολλές ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν περισσότερα προνόμια στα συμβεβλημένα με αυτές νοσοκομεία.

-Κάλυψη εξωνοσοκομειακών δαπανών. Παρέχεται για έξοδα που θα πραγματοποιηθούν εκτός νοσοκομείου και αφορούν επισκέψεις σε γιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, φυσιοθεραπείες. Το ποσοστό κάλυψης είναι συνήθως 70%-80%.

-Παροχές μητρότητας. Συνήθως δίνεται ένα επίδομα τοκετού το οποίο είναι κατά 50% αυξημένο σε περίπτωση καισαρικής τομής ή δίδυμης κύησης ή κατά 50% μειωμένο σε περίπτωση αποβολής. Πολύ σπάνια πλέον συναντώνται προγράμματα που καλύπτουν τον τοκετό σαν οποιαδήποτε άλλη νοσηλεία.

-Κάλυψη ετήσιου προληπτικού ελέγχου. Δίνεται για συγκεκριμένο αριθμό εξετάσεων και μπορεί να διενεργηθεί μία ή δύο φορές το χρόνο.

-Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα. Επεκτείνουν την κάλυψη των εξόδων από ατύχημα και εκτός νοσοκομείου. Η κάλυψη των εξόδων είναι συνήθως 100%.

-Επίδομα σοβαρών ασθενειών. Παρέχεται ένα μεγάλο επίδομα σε περίπτωση επέλευσης πολύ σοβαρών ασθενειών όπως: καρκίνος, μεταμόσχευση ζωτικών οργάνων, τετραπληγία, AIDS, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, έμφραγμα, εγκεφαλικό, νεφρική ανεπάρκεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, τύφλωση, πάρκινσον κλπ

-Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας. Παρέχει στον νοσηλευόμενο ένα ημερήσιο επίδομα νοσηλείας καθώς και ένα επίδομα ανάρρωσης στο σπίτι

-Χειρουργικό επίδομα. Παρέχει μια πρόσθετη αμοιβή εφόσον πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την σοβαρότητα της χειρουργικής επέμβασης.

-Οδοντιατρική περίθαλψη. Συνήθως οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν συμβεβλημένα οδοντιατρεία με τα οποία συνεργάζονται και παρέχουν στους δικαιούχους υψηλές υπηρεσίες σε μειωμένες τιμές.

-Οφθαλμολογική περίθαλψη. Κατά την ίδια λογική παρέχονται υπηρεσίες οφθαλμολογικών εξετάσεων και διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών σε μειωμένο κόστος.

-Κατ ’οίκον νοσηλεία. Επειδή η δυνατότητα ανάρρωσης είναι πιο αξιόπιστη στο ζεστό και γνώριμο περιβάλλον του σπιτιού, ειδικά κινητά συνεργεία εξασφαλίζουν πλήρη φαρμακευτική και ειδικευμένη φροντίδα κατ ‘οίκον εφόσον βέβαια κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την φύση της νοσηλείας.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Υπάρχουν δύο ειδών κίνδυνοι ανικανότητας. Οι βραχυχρόνιοι και οι μακροχρόνιοι. Οι συνέπειες εφόσον συμβούν είναι από σοβαρές μέχρι καταστροφικές. Στην απλή περίπτωση ο παθών θα λείψει από την εργασία του λίγο καιρό και οι επιπτώσεις στην καθημερινότητά του δεν πρόκειται να είναι δραματικές. Στην περίπτωση όμως που κάποιος μείνει μόνιμα ανίκανος οι συνέπειες ίσως είναι μεγαλύτερες από ενός θανάτου, αφού εκτός από την απώλεια της ικανότητας να εργάζεται και την συνεπαγόμενη απώλεια εισοδήματος της οικογένειάς του, ταυτόχρονα θα πρέπει να συντηρεί και τον εαυτό του ο οποίος φυσικά θα παραμείνει καταναλωτής.

-Οι καλύψεις βραχυχρόνιες ανικανότητας καλύπτουν από ατύχημα ή ασθένεια τον εργαζόμενο μετά από ένα περιστατικό το οποίο κρίνεται ιάσιμο εντός των επομένων 2 ετών. Σκοπός της ασφάλισης αυτής είναι να καλύψει το απολεσθέν εισόδημα του εργαζομένου και γι ’αυτό συνήθως αυτή η κάλυψη τίθεται σε εφαρμογή μετά την 31η ημέρα του συμβάντος. Αυτό γίνεται διότι αφενός τον πρώτο μήνα ο εργοδότης και ο ασφαλιστικός φορέας καλύπτουν την απώλεια του μισθού, αφετέρου το κόστος της ασφάλισης μειώνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

-Οι καλύψεις μακροχρόνιας ανικανότητας ενεργοποιούνται όταν ένα περιστατικό κριθεί μόνιμο και μη ιάσιμο. Μπορούν να προσφέρουν κάλυψη μέχρι την ηλικία της συνταξιοδότησης. Οι παροχές που δίνει αυτό το πρόγραμμα είναι είτε εφάπαξ είτε μηνιαίες.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ GROUP ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Αυτού του είδους ασφάλιση καλύπτει όλους τους οφειλέτες έναντι ενός πιστωτή. Αν ο ασφαλισμένος οφειλέτης πεθάνει ή καταστεί ανίκανος προς εργασία, τότε η ασφαλιστική εταιρεία πληρώνει το εκκρεμές υπόλοιπο του δανείου στο πιστωτή. Συχνά συναντάμε τελευταία τέτοιου είδους προγράμματα στις τράπεζες αλλά και σε πολυκαταστήματα που καλύπτουν τις αγορές μέσω πιστωτικών καρτών

ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η ασφάλιση κατοικίας πρώτης, εξοχικής ή δευτερεύουσας και η ασφάλιση των οχημάτων της οικογένειας μπορούν να γίνουν αντικείμενο ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων μιας επιχείρησης, είτε σαν αυτόνομο ομαδικό είτε ενισχύοντας την βάση ενός ήδη υφιστάμενου συμβολαίου. Μπορούν να συμφωνηθούν σημαντικές καλύψεις με πολύ μειωμένο ή και καθόλου κόστος προς όφελος των εργαζομένων.

AFFINITY GROUPS

Αφορούν μέλη Συλλόγων, Σωματείων, Οργανισμών, Συνδικαλιστικών φορέων, Λεσχών, Δήμων, Ομάδων κλπ τα οποία δεν ανήκουν σε μια επιχείρηση έτσι ώστε να έχουν ένα επαγγελματικό σημείο αναφοράς, έχουν όμως μια κοινή ανάγκη και αποφασίζουν να την καλύψουν σε ομαδική βάση. Το σημείο αναφοράς λοιπόν είναι η κοινή ανάγκη, η οποία μπορεί να είναι μια εκ των προαναφερόμενων. Η Κ2 έχει την τιμή να διευθύνει το μεγαλύτερο ομαδικό σε affinity group στην Ελλάδα, το οποίο αφορά την ασφάλιση των κτιρίων (κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, κοινόχρηστοι χώροι) των μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, όπως και αρκετά άλλα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Στα ομαδικά ασφαλιστήρια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μπορούν να συμπεριληφθούν και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας, δηλαδή ο/η σύζυγος μέχρι την ηλικία των 65 ετών και τα παιδιά μέχρι τα 18 ή τα 25 έτη αν σπουδάζουν. Οι παροχές οι οποίες μπορούν να δοθούν στα μέλη αυτά είναι: νοσηλευτικά και εξωνοσοκομειακά έξοδα, καλύψεις μητρότητας και ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Ένας πολύ σημαντικός όρος που μπορεί να συμπεριληφθεί στην ομαδική ασφάλιση και δίνει το δικαίωμα στον δικαιούχο να συνεχίσει την ασφάλισή του εφ όρου ζωής όταν αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο από την επιχείρηση που εργάζεται (συνταξιοδότηση, απόλυση, οικειοθελή αποχώρηση, λήξη σύμβασης)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

Η ρήτρα συμμετοχής στα κέρδη έχει την έννοια της επιστροφής μέρους των ασφαλίστρων εφόσον το πρόγραμμα εντός του έτους εμφανίσει κερδοφόρο αποτέλεσμα για την ασφαλιστική εταιρεία. Συνήθως ο λόγος αυτός είναι το άθροισμα των αποζημιώσεων που πληρώθηκαν και αυτών που εκκρεμούν προς το σύνολο των καθαρών ασφαλίστρων. Η επιστροφή μπορεί να φτάσει μέχρι 70% του ποσού αυτού ή να μείνει για συμψηφισμό στα επόμενα έτη.

ΚΑΛΥΨΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκειμένου να μειωθεί το κόστος της ασφάλισης, μπορεί να γίνει συμφωνία έτσι ώστε η κάλυψη να ισχύει μόνο κατά τις ώρες εργασίας και κατά την διάρκεια μετάβασης στην εργασία. Συνήθως αυτό γίνεται για τις ατυχηματικές καλύψεις (Θάνατος, αναπηρία, έξοδα ατυχήματος).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια καλύπτουν σε όλο τον κόσμο τα μέλη τους αλλά συνήθως έχουν μια περίοδο αναμονής προκειμένου να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή. Η περίοδος αυτή είναι 30 μέρες για την Ελλάδα και 180 μέρες για το εξωτερικό εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

∗ Τα ασφάλιστρα των ομαδικών ασφαλιστηρίων εκπίπτουν μέχρι 1500€ ανά εργαζόμενο, εκτός των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων για τα οποία δεν προβλέπεται όριο.

3101362

**Ο κύριος Νίκος Κεχαγιάογλου είναι CEO της K2 Insurance Risk Management Consultants

 

asfalisisnet

Δίχτυ ασφαλείας οι ομαδικές ασφαλίσεις στην κρίση

Τα προγράμματα ομαδικών ασφαλίσεων προσπαθούν να διατηρήσουν οι επιχειρήσεις στην κρίση, μειώνοντας συχνά το κόστος των συμβολαίων και τις παροχές. Με τον δημόσιο τομέα να συρρικνώνει συνεχώς τις δομές και τις υπηρεσίες που παρέχει στον πολίτη και με την πρόσβαση σε ιδιωτικά συστήματα υγείας να είναι «απαγορευτική», λόγω κόστους, για τον μέσο Έλληνα, τα ομαδικά προγράμματα αποτελούν αναμφίβολα ένα σημαντικό κίνητρο για τον εργαζόμενο.

Γιώργος Πλωμαρίτης, διευθυντής ομαδικών ασφαλίσεων και corporate business της Interamerican

Μέσω της ομαδικής ασφάλισης στελέχη και εργαζόμενοι αποκτούν καλύψεις που, κατά κύριο λόγο, αφορούν περιπτώσεις απώλειας ζωής, εξωνοσοκομειακής και δευτεροβάθμιας περίθαλψης και σύνταξης. Έτσι διασφαλίζεται ότι στη δύσκολη στιγμή ο ασφαλισμένος ή η οικογένειά του θα έχουν σημαντική υποστήριξη. Οι παροχές προς τους εργαζομένους ενισχύουν ταυτόχρονα την «πιστότητα» των εργαζομένων στην επιχείρηση, ενώ υπάρχουν και έρευνες που δείχνουν ότι στελέχη και υπάλληλοι θεωρούν πως στο σύνολο των παροχών των επιχειρήσεων προς αυτούς οι σημαντικότερες είναι οι καλύψεις υγείας και σύνταξης.

Σύμφωνα με τον κύριο Γιώργο Πλωμαρίτη, διευθυντή ομαδικών ασφαλίσεων και corporate business της Interamerican, η ομαδική ασφάλιση αποτελεί την πιο σημαντική και ουσιαστική παροχή μιας επιχείρησης προς τους εργαζομένους της: «Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, που το κοινωνικό κράτος υποχωρεί αισθητά επηρεάζοντας το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων μιας επιχείρησης, οι ανάγκες για ουσιαστικές και ποιοτικές καλύψεις στη ζωή, την υγεία και τη σύνταξη αυξάνονται. Τα ομαδικά προγράμματα συνήθως περιλαμβάνουν καλύψεις που αφορούν την προστασία του εργαζομένου και της οικογένειάς του από απρόβλεπτες και ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως απώλεια ζωής, ανικανότητες, απώλεια εισοδήματος, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και σύνταξη.

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί μια «επένδυση» από τη μεριά του επιχειρηματία, η οποία του προσδίδει κύρος, τον βοηθά να προσελκύει και να διατηρεί ικανά στελέχη, αναβαθμίζοντας τη σχέση εργαζομένου-εργοδότη. Με τα ομαδικά προγράμματα η επιχείρηση διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές της και βελτιώνει την εικόνα της στην αγορά. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το γεγονός ότι οι δαπάνες για πρόσθετες παροχές στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης εκπίπτουν φορολογικά.

Η ομαδική ασφάλιση που παρέχει η επιχείρηση σήμερα αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία για τους ανθρώπους της, καθώς τη θεωρούν την πιο σημαντική παροχή σύμφωνα με σχετικές έρευνες. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η επιχείρηση αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και ότι η προσπάθειά τους και η συμμετοχή τους στα δρώμενα της εταιρείας αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται έμπρακτα. Η θετική διάθεση στον επαγγελματικό χώρο αυξάνεται όπως αυξάνεται η δέσμευση και η αφοσίωσή τους απέναντι στους στόχους της εταιρείας.

Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν τις παροχές του κοινωνικού φορέα και να αντισταθμίσουν τυχόν απώλειες που δυσχεραίνουν την καθημερινότητά τους. Με τον τρόπο αυτό αισθάνονται ήρεμοι, ασφαλείς και συνεχίζουν να προσφέρουν στην επιχείρηση απρόσκοπτα, χωρίς αγωνία για το αύριο».

Όπως αναφέρει ο κύριος Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου, προϊστάμενος του τομέα αναλήψεων εργασιών της διεύθυνσης ομαδικών ασφαλίσεων ζωής της Εθνικής Ασφαλιστικής, «είναι ευρέως γνωστό και αποδεκτό ότι το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, οι άνθρωποί της, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιό της. Ένας συνδυασμός αποδοχών και παροχών είναι πολύ σημαντικός για τον σημερινό εργαζόμενο. Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί σημαντική ανταμοιβή για το προσωπικό μιας επιχείρησης και την πιο σημαντική παροχή για τον σημερινό εργαζόμενο, δίνοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να προσελκύει ικανά στελέχη και να διατηρεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πίστης, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και δημιουργώντας σταθερούς και ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην εταιρεία και στους εργαζομένους της.

Δάφνη Παπαδοπούλου, τεχνική διευθύντρια ομαδικών ασφαλίσεων ζωής της Generali

Η ομαδική ασφάλιση είναι το εργαλείο με το οποίο ο εργοδότης αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του, ενώ αναμφισβήτητα αποτελεί την επιτομή των παροχών που διαθέτει η επιχείρηση για το προσωπικό της. Πολλές φορές, η ύπαρξη της ομαδικής ασφάλισης είναι προτιμότερη, τόσο από τον εργοδότη όσο και από τους εργαζομένους, σε σχέση με μια μικρή αύξηση των αποδοχών.

Ο εργαζόμενος, με τη σειρά του, διακρίνει το σύγχρονο προφίλ που αναδεικνύει η επιχείρηση μέσα από την ύπαρξη αυτής της παροχής, αποκτά πρόσβαση στην ιδιωτική περίθαλψη και κίνητρα για την αποταμίευση, ενώ περιβάλλεται με ένα αίσθημα ασφάλειας το οποίο είναι συνυφασμένο με την ίδια την εργασιακή του πορεία μέσα στην εταιρεία, όπου εκ των πραγμάτων διανύει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του.

Η κάλυψη εξόδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης είναι αναμφισβήτητα αυτό που αρχικά επιθυμούν οι επιχειρήσεις να προσφέρουν στο προσωπικό τους, ωστόσο η ασφάλιση ζωής, ανικανότητας και προστασίας από την απώλεια εισοδήματος των εργαζομένων λόγω ατυχήματος ή ασθένειας είναι καλύψεις που αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικές στις δύσκολες στιγμές ενός εργαζομένου και επιλέγονται από τις περισσότερες επιχειρήσεις».

Στους τρεις άξονες στους οποίους κινούνται τα οφέλη από τις ομαδικές καλύψεις αναφέρεται η κυρία Δάφνη Παπαδοπούλου, τεχνική διευθύντρια ομαδικών ασφαλίσεων ζωής της Generali. Είναι τα οφέλη για τον εργοδότη, τα οφέλη για τον εργαζόμενο και τα οικονομικά οφέλη. «Σε εποχές που οι εταιρείες αναγκάζονται να είναι εξαιρετικά λιτές, το ανθρώπινο δυναμικό καλείται να λειτουργήσει σε ένα πιο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον και να αναλαμβάνει πολλαπλά καθήκοντα. Σε τέτοιες συνθήκες εργασίας, βιώνοντας παράλληλα την αβεβαιότητα και τη συρρίκνωση των παροχών της κοινωνικής ασφάλισης, οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν στην ομαδική ασφάλιση ένα ουσιαστικό κίνητρο, καθώς και το έμπρακτο ενδιαφέρον του εργοδότη τους για την ασφάλεια και την ευημερία τους. Συναίσθημα πολύ δυνατό, το οποίο αποδίδει σίγουρα τη μέγιστη παραγωγικότητα. Παράλληλα, ο ασφαλισμένος εργαζόμενος απαλλάσσεται ή ελαφρύνεται από το κόστος της ατομικής ασφάλισης, συμπληρώνοντας την ελλειματική, στις μέρες μας, κοινωνική ασφάλιση.

Επίσης, η ομαδική ασφάλιση μπορεί να προσφέρει αμοιβαίο οικονομικό όφελος στον εργαζόμενο και τον εργοδότη εξασφαλίζοντας μέσα από μια ευρεία γκάμα παροχών την πλήρη κάλυψη τη στιγμή που θα χρειαστεί, με ιδιαίτερα συμφέρον κόστος.

Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων εξακολουθεί να υφίσταται και όσοι επιθυμούν να επιβιώσουν του ανταγωνισμού και να οδηγηθούν στην ανάπτυξη επιδιώκουν να διατηρήσουν ή να προσεγγίσουν τα ικανότερα στελέχη. Ένα ομαδικό συμβόλαιο εξακολουθεί, ακόμη και σε συνθήκες κρίσης, να αποτελεί ένα ισχυρό (ίσως ακόμη ισχυρότερο) κίνητρο επιλογής εταιρείας για ένα αξιόλογο στέλεχος».

Δημήτρης Krumbholz, προϊστάμενος της διεύθυνσης ασφαλίσεων ζωής της ΑΤΕ

Οι εταιρείες δημιουργούν εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης ή του φορέα του οποίου τα μέλη πρόκειται να καλύψουν. Μιλώντας για την ΑΤΕ Ασφαλιστική, ο Δημήτρης Krumbholz, προϊστάμενος της διεύθυνσης ασφαλίσεων ζωής της εταιρείας, εξηγεί πώς σχεδιάζονται προγράμματα για κάθε περίπτωση: «Η ΑΤΕ Ασφαλιστική αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας μας, με πλήθος πελατών, που ξεπερνά τις 500.000. Με επιχειρηματική φιλοσοφία που είναι εστιασμένη στον άνθρωπο και με όχημα την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, την ευελιξία και την άμεση ανταπόκριση στις τάσεις της αγοράς, συνδυάζει τις σύγχρονες αντιλήψεις με τις πολύτιμες εμπειρίες του παρελθόντος. Η ΑΤΕ Ασφαλιστική δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων με πρωτοποριακά προγράμματα, που την καθιστούν την εταιρεία με τις περισσότερο εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις, τόσο σε ατομικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Στον τομέα των ομαδικών ασφαλίσεων, η ΑΤΕ Ασφαλιστική σχεδιάζει, κυριολεκτικά πάνω «στα μέτρα» κάθε φορέα ή επιχείρησης, καλύψεις που δημιουργούν πραγματική υπεραξία στα μέλη ή τα στελέχη του, αντίστοιχα. Αξίζει να τονιστεί ότι για εμάς η σύσταση μιας επιτυχημένης ομαδικής ασφάλισης βασίζεται στους τέσσερις ακόλουθους πυλώνες:

Προσεκτική και αναλυτική καταγραφή των ασφαλιστικών αναγκών των ασφαλισμένων

Εστίαση στη διαφορετικότητα της ασφαλιζόμενης ομάδας

Κατάλληλη επιλογή των καλύψεων, σε φιλοσοφία αμοιβαίου οφέλους

Διασφάλιση της αμεσότητας στην παροχή των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους

Τα Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης της ΑΤΕ Ασφαλιστικής παρέχοντας καλύψεις υψηλής αντιλαμβανόμενης αξίας, δημιουργούν ισχυρό πλαίσιο αμοιβαίου οφέλους τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους – ασφαλισμένους.

Τα οφέλη για τους εργοδότες που παρέχουν ομαδικά προγράμματα ασφάλισης στα στελέχη τους είναι πολλαπλά. Ειδικά σε μια εποχή που δοκιμάζεται η βιωσιμότητα ακόμη και των πλέον υγιών επιχειρήσεων, η ομαδική ασφάλιση μπορεί να αποτελέσει θεματοφύλακα ανάπτυξης. Πέρα από τα όποια φορολογικά κίνητρα, καλύπτοντας τις ασφαλιστικές ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους, οι ομαδικές ασφαλίσεις λειτουργούν παρακινητικά, βελτιώνουν το εργασιακό κλίμα και ενισχύουν την αφοσίωση και την παραγωγικότητα του σημαντικότερου κεφαλαίου για την ανάπτυξη και την επιτυχία μιας επιχείρησης, δηλαδή του έμψυχου δυναμικού της.

Στον αντίποδα, οι ασφαλισμένοι-εργαζόμενοι, μέσω της συμμετοχής τους σε ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης, απολαμβάνουν προνόμια που προστατεύουν/διαφυλάσσουν την υγεία των ίδιων και των οικογενειών τους, ενισχύουν τις παροχές του κύριου ασφαλιστικού φορέα ασφάλισης και φυσικά περιορίζουν, ή ακόμη και εξαλείφουν, τον κίνδυνο ανατροπής του οικογενειακού τους προγραμματισμού από κάποιο τυχαίο δυσάρεστο γεγονός.

Αναφορικά δε με το είδος των καλύψεων που μπορούμε να συναντήσουμε σε ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, οι πιο συνηθισμένες από αυτές είναι:

Απώλεια εισοδήματος

Προγράμματα καθορισμένων παροχών ή εισφορών

Πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου, μόνιμη ολική ανικανότητα

Θάνατος/μερική ανικανότητα από ατύχημα

Παροχές περίθαλψης (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, επίδομα μητρότητας, νοσοκομειακό-χειρουργικό επίδομα, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα)

Άννυ Τρύφων, διευθύνουσα σύμβουλος της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ

Στα οφέλη που αποκομίζουν τόσο οι επιχειρήσεις, σε φορολογικό επίπεδο και στην εσωτερική τους λειτουργία, όσο και οι εργαζόμενοι αναφέρεται η κυρία Άννυ Τρύφων, διευθύνουσα σύμβουλος της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ. Μιλώντας στο iw τόνισε ότι «οι ομαδικές ασφαλίσεις είναι μια σημαντική παροχή των εταιρειών προς το ανθρώπινο δυναμικό τους. Σε καιρούς έντονου ανταγωνισμού, αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο ζωής των εργαζομένων και δημιουργώντας τους αίσθημα σιγουριάς και εμπιστοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες αναγνωρίζουν έμπρακτα τη συμβολή των εργαζομένων στην πορεία τους και επιστρέφουν σε αυτούς, μέσω της ομαδικής ασφάλισης, ένα πρόσθετο μέρος –πέραν των αποδοχών– αυτής της συμβολής.

Επιπλέον, σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης, όπως αυτό που επικρατεί στις μέρες μας, η ομαδική ασφάλιση προσφέρει σημαντικά φορολογικά κίνητρα και οφέλη και στις ίδιες τις επιχειρήσεις που τις προσφέρουν.

Οι καλύψεις που βρίσκονται υψηλότερα στις προτιμήσεις τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων είναι αυτές της περίθαλψης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, της ζωής και της ανικανότητας. Όσον αφορά τις παροχές σύνταξης, υπάρχουν πολύ μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, γιατί είναι λίγες οι εταιρείες που τις παρέχουν.

 

insuranceworld