Εθνική Ασφαλιστική: Παράταση στη διάθεση προϊόντων!

Παρατείνεται έως και τις 29/12/2017 η διάθεση των Προϊόντων «Εθνική Σύνταξη» και «Εθνική & Παιδί» της Εθνικής Ασφαλιστικής σύμφωνα με πληροφορίες του nextdeal.gr.

Σημειώνεται ότι η απόδοση του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου του «Εθνική Σύνταξη» σήμερα είναι στο 2.5%. Παράλληλα ο ασφαλισμένος διατηρεί τη συμμετοχή του σε υπεραποδόσεις πέραν του 2.5% με μερίσματα όταν η πορεία των αποδόσεων ξεπεράσει το εγγυημένο επιτόκιο.

Επίσης εγγυημένης απόδοσης είναι και το πρόγραμμα «Εθνική και Παιδί».

DAS: Με συνεργασίες και προϊόντα «εγκαινίασε» το 2016

Του Γιάννη Βερμισσώ

Με θετικό απολογισμό έκλεισε το 2015 για την Das Hellas η οποία κατέγραψε υψηλή κερδοφορία επιβεβαιώνοντας έτσι τις στρατηγικές της επιλογές που συντείνουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της στην αγορά.

Σύμφωνα με την διευθύνουσα σύμβουλό της, κυρία Νάντια Σταυρογιάννη, η χρονιά που πέρασε δημιούργησε μια νέα υψηλότερη βάση τόσο για την μελλοντική πορεία της Das όσο και για την ασφάλιση νομικής προστασίας στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία σχεδιάζει ακόμα πιο ευέλικτα προϊόντα που θωρακίζουν φυσικά και νομικά πρόσωπα απέναντι σε όποια ανάγκη τους χρειάζεται νομική συμβουλή ή υποστήριξη.

Τα θετικά αποτελέσματα της εταιρείας, η κ. Σταυρογιάννη μιλώντας στο insurance-eea τα αποδίδει σε ένα σύνολο παραμέτρων μεταξύ των οποίων προκρίνονται: η σωστή διοικητική διαχείριση, οι στρατηγικές συνεργασίες και η αποτελεσματική διαχείριση ζημιών.

Για το 2016, τονίζει, ότι η DAS Hellas, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές συνεργασίες με ασφαλιστικές δυνάμεις της ελληνικής αγοράς.

«Στόχος μας είναι κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο να συμπληρώνεται και από ένα συμβόλαιο νομικής προστασίας» αναφέρει πιστεύοντας ότι η νομική προστασία είναι αναγκαίο και χρήσιμο να διαδοθεί και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο στην ελληνική κοινωνία.

Επίσης τονίζει ότι, η DAS δίνει μεγάλη σημασία και στους συνεργάτες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι αποτελούν μια ισχυρή δύναμη και μπορούν να συμβάλλουν στο να γίνει η νομική προστασία πιο γνωστή στο ευρύ κοινό.

insurance-eea

Με τρία νέα προϊόντα υγείας η Prime Insurance και καινοτόμες υπηρεσίες

Τρία νέα προϊόντα υγείας παρουσίασε η Prime Insurance σε ενημερωτική συνάντηση, με εκατοντάδες συνεργάτες της ,τα οποία όπως τόνισαν τα στελέχη της εταιρίας είναι προϊόντα που θα προσδίδουν υπεραξίες στους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες .

Τα στελέχη της εταιρίας παρουσιάζοντας τα τρία νέα προϊόντα στο κλάδο υγείας, το Clinic Smart, Clinic Family και Clinic Exclusive επισήμαναν ότι προσαρμόζονται στις σημερινές ανάγκες και είναι τα πιο ανταγωνιστικά της αγοράς .

Αναφορικά με τους στόχους της εταιρίας επισημάνθηκε ότι σκοπός είναι η κορυφή της αγοράς . Σήμερα η σχέση με τα μερίδια των πωλήσεων στα προϊόντα της εταιρίας είναι 80% στο αυτοκίνητο και 20% στις άλλες ασφαλίσεις.  Στόχος είναι αυτή η σχέση να πάει στο 70% για τα αυτοκίνητα και στο 30% για τις άλλες ασφαλίσεις .

Για τις σχέσεις με τους συνεργάτες της παρουσιάστηκαν νέα ηλεκτρονικά εργαλεία που κάνουν πιο αμεσότερη την επικοινωνία και την διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους.

Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο καινοτόμο application Prime Alert , όπου οι ασφαλισμένοι της εταιρίας στο κάδο αυτοκινήτου μέσω συσκευών smart phone μπορούν να καλούν άμεσα την παροχής βοήθειας της εταιρίας, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, έχοντας πιο άμεση παροχή φροντίδας .

Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Prime μπορείτε να βρείτε στο Πρακτορείο Σαριδάκης* 

Εναλλακτικές επένδυσης στους ασφαλισμένους

Με νέα προγράμματα εσωτερικού, που παρέχουν εγγυημένο επιτόκιο, απαντούν οι ασφαλιστικές εταιρείες στους περιορισμούς που έχουν τεθεί μέσω των capital controls στα unit linked επενδυτικά προϊόντα εξωτερικού, ώστε να προσφέρουν εναλλακτικές επένδυσης και ασφάλισης στους πελάτες τους.

Δεδομένου ότι η φιλοσοφία των προγραμμάτων αυτών δεν είναι ανάλογη των UL εξωτερικού, οι ασφαλιστικές υπόσχονται –ατύπως- στο κοινό τους ότι εφόσον αρθούν οι περιορισμοί στις συναλλαγές, θα αναγνωρίσουν το δικαίωμα της υπαναχώρησης και μετά την πάροδο του ενός μηνός που προβλέπει ο νόμος, με την προοπτική όμως ότι θα μεταφερθεί στο unit linked εξωτερικού το απόθεμα που θα έχει συγκεντρωθεί έως τότε από κάθε συμβόλαιο.

Πρόκειται βέβαια για δέσμευση των εταιρειών που κινείται εκτός νομοθετικού πλαισίου, με τη διαφορά ωστόσο ότι λειτουργεί υπέρ του επενδυτή και υπό αυτή την έννοια νομικοί κύκλοι επισημαίνουν στο IW ότι δεν θα τεθεί ζήτημα από τις εποπτικές αρχές.

Στελέχη της αγοράς αναφέρουν ότι η δημιουργία UL εσωτερικού (μη εγγυημένης απόδοσης και κεφαλαίου) θα μπορούσε να αποτελέσει επίσης μια εναλλακτική, όμως το κόστος σύστασης του προϊόντος (νέος κανονισμός και άδεια) θα ήταν υπερβολικό μια και ο κύκλος «ζωής» του θα έκλεινε με την άρση των capital controls και άρα θα διαρκούσε μόλις λίγους μήνες. Πέραν αυτού και ο χρόνος που θα απαιτούνταν για την οργάνωση ενός ανάλογου προϊόντος ίσως και να μην επαρκούσε δεδομένου ότι θα μεσολαβούσαν αρκετές εβδομάδες.

 

insuranceworld