Εθνική Ασφαλιστική: Παράταση στη διάθεση προϊόντων!

Παρατείνεται έως και τις 29/12/2017 η διάθεση των Προϊόντων «Εθνική Σύνταξη» και «Εθνική & Παιδί» της Εθνικής Ασφαλιστικής σύμφωνα με πληροφορίες του nextdeal.gr.

Σημειώνεται ότι η απόδοση του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου του «Εθνική Σύνταξη» σήμερα είναι στο 2.5%. Παράλληλα ο ασφαλισμένος διατηρεί τη συμμετοχή του σε υπεραποδόσεις πέραν του 2.5% με μερίσματα όταν η πορεία των αποδόσεων ξεπεράσει το εγγυημένο επιτόκιο.

Επίσης εγγυημένης απόδοσης είναι και το πρόγραμμα «Εθνική και Παιδί».