Νέο προϊόν Στεγαστικού Δανείου από την PRIME INSURANCE

Ένα νέο προϊόν Στεγαστικού Δανείου με την ονομασία FULL δημιούργησε η PRIME INSURANCE. Όπως ενημερώνει η εταιρία με εγκύκλιο προς τους συνεργάτες της, το νέο πακέτο περιλαμβάνει τις καλύψεις του βασικού πακέτου Στεγαστικού Δανείου και επιπλέον:

 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα, Χιονόπτωση (βάρος χιονιού), Χαλαζόπτωση
 • Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης (sprinklers)
 • Αποκομιδή ερειπίων μέχρι το 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
 • Ζημιές κλοπής στο κτίριο μέχρι € 1.500
 • Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι το 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

Επίσης, η εταιρία ενημερώνει ότι η κάλυψη κλοπής για οχήματα της μάρκας Smart, δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο σύστημα συνεργατών.

Δείτε παρακάτω την αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων:

ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Καπνός
 • Έκρηξη
 • Πτώση Αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Κάλυψη του Υπερβάλλοντος της Αξίας Ανακατασκευής του κτιρίου ποσού του στεγαστικού δανείου.
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση
 • Έξοδα περιορισμού ζημιάς
 • Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών
 • Σεισμός
 • Αποζημίωση σε αξία καινούργιου
 • Αναλογία Κοινόκτητων (κοινόχρηστων) χώρων
 • Προστασία υπασφάλισης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

 • 1,47‰
 • Saver 1,25‰

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 • Σεισμός: 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

FULL ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Περιλαμβάνει τις καλύψεις του βασικού πακέτου και επιπλέον:

 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα, Χιονόπτωση (βάρος χιονιού), Χαλαζόπτωση
 • Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης (sprinklers)
 • Αποκομιδή ερειπίων μέχρι το 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
 • Ζημιές κλοπής στο κτίριο μέχρι € 1.500
 • Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι το 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

 • 1,67‰
 • Saver 1,39‰

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θραύση σωληνώσεων, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση: 5% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό € 750
 • Σεισμός: 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
 • Κακόβουλες ενέργειες και ζημιές κλέπτη: € 150

Eπικοινωνείστε μαζί μας στο 2810 232320 ή στο [email protected]

copy-logo.png

Ασφάλεια Εν Οίκω – Στεγαστικό Δάνειο

 

Αν απλά θέλετε να έχετε  την απαιτούμενη από τα τραπεζικά ιδρύματα κάλυψη για το στεγαστικό δάνειο της κύριας ή της εξοχικής σας κατοικίας, το πρακτορείο ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ σε συνεργασία με την PRIME INSURANCE σας προσφέρει μία οικονομική λύση με ένα πρόγραμμα που εκτός από τις βασικές καλύψεις σας αποζημιώνει με όλο το ποσό, σε περίπτωση ολικής καταστροφής, του δανείου ακόμα και αν υπερβαίνει την αξία ανακατασκευής της κατοικίας σας.

Οι βασικές καλύψεις

– Ζημιές από πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος.

– Κάλυψη του υπερβάλλοντος της αξίας ανακατασκευής του κτιρίου ποσού του στεγαστικού σας δανείου.

– Ζημιές από σεισμό ή έκρηξη ηφαιστείου (και τις συνέπειες αυτών δηλ. έκρηξη, πυρκαγιά, παλιρροϊκό κύμα, καθίζηση ή κατολίσθηση).

 

Full Πακέτο / Στεγαστικό Δάνειο

Το Full Πακέτο Στεγαστικού Δανείου, αναλυτικά περιλαμβάνει τις καλύψεις του βασικού πακέτου ‘BASIC’ και επιπλέον :

Τρομοκρατικές ενέργειες

Πολιτικές ταραχές

Κακόβουλες ενέργειες

Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα, Χιονόπτωση (βάρος χιονιού), Χαλαζόπτωση

Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης (sprinklers)

Αποκομιδή ερειπίων μέχρι το 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

Ζημιές κλοπής στο κτίριο μέχρι € 1.500

Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι το 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου