Ασφάλεια Εν Οίκω – Στεγαστικό Δάνειο

 

Αν απλά θέλετε να έχετε  την απαιτούμενη από τα τραπεζικά ιδρύματα κάλυψη για το στεγαστικό δάνειο της κύριας ή της εξοχικής σας κατοικίας, το πρακτορείο ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ σε συνεργασία με την PRIME INSURANCE σας προσφέρει μία οικονομική λύση με ένα πρόγραμμα που εκτός από τις βασικές καλύψεις σας αποζημιώνει με όλο το ποσό, σε περίπτωση ολικής καταστροφής, του δανείου ακόμα και αν υπερβαίνει την αξία ανακατασκευής της κατοικίας σας.

Οι βασικές καλύψεις

– Ζημιές από πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος.

– Κάλυψη του υπερβάλλοντος της αξίας ανακατασκευής του κτιρίου ποσού του στεγαστικού σας δανείου.

– Ζημιές από σεισμό ή έκρηξη ηφαιστείου (και τις συνέπειες αυτών δηλ. έκρηξη, πυρκαγιά, παλιρροϊκό κύμα, καθίζηση ή κατολίσθηση).

 

Full Πακέτο / Στεγαστικό Δάνειο

Το Full Πακέτο Στεγαστικού Δανείου, αναλυτικά περιλαμβάνει τις καλύψεις του βασικού πακέτου ‘BASIC’ και επιπλέον :

Τρομοκρατικές ενέργειες

Πολιτικές ταραχές

Κακόβουλες ενέργειες

Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα, Χιονόπτωση (βάρος χιονιού), Χαλαζόπτωση

Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης (sprinklers)

Αποκομιδή ερειπίων μέχρι το 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

Ζημιές κλοπής στο κτίριο μέχρι € 1.500

Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι το 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου