Τι πρέπει να γνωρίζετε για την κάλυψη θραύσης κρυστάλλων του αυτοκινήτου σας

Η ασφάλιση καλύπτει κάθε θραύση κρυστάλλων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων τοποθέτησης και καθαρισμού του οχήματος από τα θραύσματα… συμπεριλαμβανομένης και της θραύσης κατά την απόπειρα κλοπής.

Στην κάλυψη δεν συμπεριλαμβάνονται οι εμπρόσθιοι και οι οπίσθιοι φανοί, οι δείκτες αλλαγής πορείας και τα πλαστικά παράθυρα, πλαστικά παρμπρίζ και πλαστικές ηλιοροφές.

Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση στους ορους των συμβολαιων των εταιριών για την κάλυψη θραύση κρυστάλλων

Για ποιες ζημίες θραύσης κρυστάλλων δεν αποζημιώνει η Ασφαλιστική Εταιρία;

  1. Για την οποιαδήποτε επακόλουθη ζημιά στο όχημα μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών από τη θραύση των κρυστάλλων.
  2. Για ζημιές ή έξοδα μετατόπισης η επανεγκατάστασης πλαισίων
  3. Για θραύση που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα, εκτός αν αποκλειστικός υπαίτιος αυτού είναι ο οδηγός του ασφαλιζόμενου οχήματος.
  4. Για θραύση προερχόμενη άμεσα η έμμεσα από πυρκαγιά η από οποιαδήποτε άλλη αιτία για την οποίαν οφείλεται ήδη αποζημίωση.
  5. Για θραύση που οφείλεται σε φυσικά φαινόμενα

Μια σημαντική λεπτομέρεια

Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης για θραύση κρυστάλλων, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μειώνεται κατά το καταβληθέν ποσό της αποζημίωσης, εκτός εάν ο Ασφαλιζόμενος καταβάλει συμπληρωματικά ασφάλιστρα για επαναφορά του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου στο αρχικό ποσό.

Αυτό με απλά λογια σημαινει το εξής:

Εχουμε ενα αυτοκίνητο που εχει ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για την θραύση κρυστάλλων 1.000€. Σε μια ζημία η αξία για το παρμπρίζ ειναι 600€. Αυτο πρακτικά σημαίνει πως μεχρι την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου η ασφαλιζόμενη αξία θα είναι 400€!

Στις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες εχουμε την δυνατότητα να κάνουμε προσθέτη πράξη και να αυξησουμε το κεφάλαιο πληρώνοντας ενα μικρό ασφαλιστρο.

insuranceforum.gr