Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία έτους 2016 της ΕΑΕΕ για τον κλάδο Νομικής Προστασίας;

Στα 36,2 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2016 η παραγωγή από πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) στον κλάδο της Νομικής προστασίας, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Σε σχέση με το 2015 η παραγωγή εμφανίστηκε μειωμένη κατά 2,9%. Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή του κλάδου Νομικής προστασίας επί των ασφαλίσεων κατά Ζημιών μειώθηκε στο 1,8% το 2016, έναντι του 1,9% την προηγούμενη χρονιά. Η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλιστικές εργασίες (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων) για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών), εκτιμάται ότι έφτασε τα 3,9 δισ. € το 2016, αυξημένη κατά 4,4% σε σχέση με το 2015. Από αυτά, τα 2,0 δισ. € αφορούσαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (αύξηση 2,8%) ενώ το 1,9 δισ. € στις ασφαλίσεις Ζωής (αύξηση 6,0%).

Συνολικά, στον κλάδο Νομικής Προστασίας καταγράφηκαν περίπου 3,4 εκατ. συμβόλαια σε ισχύ εντός του 2016, για τα οποία δηλώθηκαν 19,1 χιλιάδες ζημιές. Για αυτές τις ζημιές, πληρώθηκε 1,0 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 4,1 εκατ. €.
Οι καλύψεις της Νομικής Προστασίας χωρίζονται σε Αυτοκινήτων, Οικογενείας, Επιχειρήσεων και Λοιπές. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της έρευνας και η αντίστοιχη ποσοστιαία κατανομή ως προς τις καλύψεις:
EAEE: Ανάλυση καλύψεων Νομικής προστασίας 2016

 


Όπως αναφέρεται στη μελέτη, στον κλάδο δραστηριοποιήθηκαν 26 ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2016, εκ των οποίων δύο ήταν εξειδικευμένες στον κλάδο Νομικής προστασίας (παρείχαν μόνο τον συγκεκριμένο κλάδο).