Τι γνωρίζουν οι δικηγόροι, οι φοροτεχνικοί και οι λογιστές, για ασφαλιστικά θέματα;

Πολλές φορές μου έχει τύχει να μάθω για περιπτώσεις πελατών ή υποψηφίων πελατών ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίοι ζητούν περαιτέρω αμερόληπτη πληροφόρηση επί ιδιωτικοασφαλιστικών ζητημάτων, από φοροτεχνικούς, λογιστές ή και δικηγόρους, προκειμένου είτε να χειριστούν κάποια περίπτωση αποζημίωσης, είτε να αποφασίσουν για την απόκτηση ή αλλαγή κάποιου ασφαλιστικού προϊόντος το οποίο ήδη έχουν.

 

 

Χωρίς να αμφισβητώ σε καμία περίπτωση την τιμιότητα και την αμεροληψία αυτών των επαγγελματιών (δικηγόρων, φοροτεχνικών, λογιστών), δεν μπορώ να παραβλέψω ότι το γνωστικό τους υπόβαθρο (ειδικά των μη εξειδικευμένων στα ασφαλιστικά θέματα) σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τη διασφάλιση που αυτό παρέχει, το εύρος των ασφαλιστικών παροχών και τον τρόπο διαχείρισης των ασφαλιστικών περιπτώσεων, δεν τους επιτρέπει να εκφράσουν μια πλήρη και τεκμηριωμένη άποψη και να παρέχουν τόσο ευαίσθητες συμβουλές. Μήπως αντί να βοηθούν, τελικά προβληματίζουν και μπερδεύουν περισσότερο τους πελάτες;

 

Και μπορεί μεν κάποιοι δικηγόροι μη εξειδικευμένοι στα ασφαλιστικά, αλλά σε κάποιους παραπλήσιους τομείς, να έχουν μια μεγαλύτερη ή μικρότερη γνώση της ασφαλιστικής νομοθεσίας (ν.4364/2016, οδηγία IDD, GDPR κ.λπ.), αυτό όμως δεν τους δίνει τη γνώση που χρειάζεται προκειμένου να παρέχουν ασφαλείς συμβουλές. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς και με δεδομένο ότι ακόμα και οδηγία IDD εξαιρεί και τρεις προαναφερόμενες κατηγορίες επαγγελματιών, το πράγμα περιπλέκεται. Επί λέξη η IDD αναφέρει : «Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα πρόσωπα που ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, όπως π.χ. οι φοροτεχνικοί, οι λογιστές ή οι δικηγόροι, τα οποία παρέχουν συμπτωματικά συμβουλές για ασφαλιστικά θέματα στο πλαίσιο αυτής της άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας». Μήπως αυτή η προσέγγιση της IDD θα έπρεπε να αναθεωρηθεί;

 

Τελικά περί του ευαίσθητου αυτού θέματος, που γνωρίζω ότι έχει ταλαιπωρήσει αρκετές φορές ασφαλιστές, διοικητικούς υπαλλήλους, αλλά και πελάτες, η ασφαλιστική αγορά και οι φορείς της τι έχoυν κάνει; Έχει καλέσει ποτέ για ενημέρωση, τουλάχιστον τους εκπροσώπους των λογιστών, των φοροτεχνικών και των δικηγόρων; Έχει δραστηριοποιήσει κάποιους φορείς της, όπως το ΕΙΑΣ, για τη διεξαγωγή κάποιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενημέρωσης δικηγόρων, λογιστών και φοροτεχνικών; Έστω έχει κάνει κάποια ενημερωτική καμπάνια (ακόμα και μέσω εντύπων) προς αυτή την κατεύθυνση;

Πιστεύω ότι τα προβλήματα πρέπει να τα λύνουμε πριν γίνουν μεγάλα και δύσκολα στη διαχείριση τους.

 

Ποιός είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Ο Κώστας Παπαϊωάννου είναι εξειδικευμένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών και τραπεζικών θεμάτων, με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία και προσανατολισμό στη διαχείριση τεχνικών, χρηματοοικονομικών και διοικητικών αντικειμένων.

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά (Interamerican, Ελληνοβρετανική (νυν ΑΧΑ), ING (N-N), Allianz, Αγροτική, Τράπεζα Πειραιώς).

 

Συνεργάζεται για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς με εκπαιδευτικούς φορείς και επιχειρήσεις, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), την ΕΕΔΕ, την KPMG και άλλους οργανισμούς, ως πιστοποιημένος εισηγητής και ειδικός επιστήμονας. Διδάσκει Επενδυτικά και Ασφαλιστικά Προϊόντα στο Judicial Education Program in Banking and Finance (μεταπτυχιακό πρόγραμμα για δικαστές και εισαγγελείς) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

 

Συμμετείχε στη συγγραφή των βιβλίων πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα (παρουσιάσεις και εκτενείς εκπαιδευτικές σημειώσεις) για όλες τις βαθμίδες ασφαλιστικής και τραπεζικής πιστοποίησης, καθώς και προγράμματα του αφορούν τη δια βίου εκπαίδευση, αυτών των κατηγοριών στελεχών.

 

Κώστας Παπαϊωάννου
nextdeal