Τι προτείνει ο ΣΕΒ για το συνταξιοδοτικό

 

Την αύξηση του πληθυσμού βλέπει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ως «αντίδοτο» στη μείωση των συντάξεων.

Αυτό εξηγείται στο δελτίο οικονομικής συγκυρίας που εξέδωσε o Σύνδεσμος. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ εθνικός στόχος πρέπει να γίνει η αύξηση του πληθυσμού της χώρας μέχρι το 2030 ώστε να αναστραφεί υπέρ των νέων η κατανομή του πληθυσμού.

Ο ρόλος των επενδύσεων στη δημιουργία νέου πλούτου για τη στήριξη αυτών των εθνικά αναγκαίων πολιτικών είναι καταλυτικός, σημειώνεται στο ίδιο δελτίο.

Παραπέρα, από πλευράς ΣΕΒ τονίζεται πως είναι κρίσιμο η χώρα να αναπτύξει μία ολοκληρωμένη και στοχευμένη στρατηγική δράσεων σε 3 άξονες για:

(α) τον επαναπατρισμό Ελλήνων της διασποράς (αναστροφή brain drain) και την υποδοχή μεταναστών με εξειδικευμένες δεξιότητες,

(β) τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και την αύξηση του ρυθμού γεννήσεων και

(γ) την ενεργό γήρανση ώστε να πάψει το συνταξιοδοτικό σύστημα να τιμωρεί συνταξιούχους που δουλεύουν, περικόπτοντας τη σύνταξή τους, ενθαρρύνοντας έτσι την παράνομη εργασία.