Τι προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τον κλάδο αυτοκινήτου

Δύο φορείς για τη διαχείριση ζημιών από ανασφάλιστα οχήματα και από οχήματα ασφαλισμένα σε εταιρείες των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν, προβλέπει το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο για την αναμόρφωση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την αγορά αυτοκινήτου το οποίο θα εφαρμοστεί εν όψει του Solvency II.

Με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου το Επικουρικό Κεφάλαιο θα διαχειρίζεται μόνο τις ζημιές από τα ανασφάλιστα οχήματα, ενώ το Εγγυητικό Ταμείο κλάδου Αυτοκινήτων θα αναλάβει τις ζημιές από οχήματα των οποίων οι ασφαλιστικές έχασαν τις άδειες λειτουργίας τους.

Η εξέλιξη αυτή δρομολογεί μια σειρά από νέα δεδομένα στον κλάδο. Ειδικότερα:

–         Τα βάρη του Επικουρικού από τις ανακλήσεις θα μεταφερθούν στο νέο φορέα.

–         Σε κάθε περίπτωση το κύριο βάρος της κοινωνικής ευθύνης έναντι όσων αδυνατούν να εισπράξουν αποζημιώσεις από τροχαία θα περάσει στο νέο φορέα, δεδομένου ότι ο κύριος όγκος των βαρών του Ε.Κ. αφορά ανάλογες υποθέσεις και όχι τόσο τα τροχαία από ανασφάλιστα.

–           Πίσω πάνε τα σχέδια για τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Επικουρικού Κεφαλαίου σε εξειδικευμένο φορέα διαχείρισης ζημιών.

–         Οι κρατήσεις που γίνονται σήμερα υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου θα μοιραστούν μεταξύ των δύο φορέων.

–         Η αλλαγή φορέα διαχείρισης των υποχρεώσεων εταιρειών των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν ίσως δώσει τη δυνατότητα να ξεπεραστούν τα νομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν με το κούρεμα των αποζημιώσεων που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο. Το γεγονός δηλαδή ότι ο φορέας πλέον θα είναι νομικό πρόσωπο του δημοσίου εποπτευόμενο από την ΤτΕ και όχι εταιρεία ελεγχόμενη από ιδιωτικές εταιρείες ίσως λύσει ζητήματα πιθανής αντισυνταγματικότητας επί των οποίων θα αποφανθεί ο Άρειος Πάγος.

 

insuranceworld