Τι συζητούν Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι για τις ασφάλειες

Στις Βρυξέλλες συναντήθηκαν εκπρόσωποι της ΕΕ και των ΗΠΑ προκειμένου να συζητήσουν για μια μελλοντική συμφωνία για θέματα που αφορούν την ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά.

Ειδικότερα, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά στη σύναψη μιας συμφωνίας για θέματα σχετικά με την εποπτεία της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής βιομηχανίας και την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών.

Οι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών εξέφρασαν την ελπίδα ότι μια μελλοντική διμερής συμφωνία θα βελτιώσει τη ρυθμιστική και εποπτική μεταχείριση των ασφαλιστών και αντασφαλιστών που δραστηριοποιούνται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται υπό διάλογο από το 2012 για την ενίσχυση της μεταξύ τους κατανόησης και συνεργασίας προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων καθώς και για την αποτελεσματικότερη εποπτεία.

nextdeal