Βασικός ο ρόλος των ασφαλειών στο Παρίσι (COP21)

Τις διαπραγματεύσεις για την προστασία του κλίματος στηρίζει η ασφαλιστική αγορά σύμφωνα τα όσα δηλώνουν μεταξύ των άλλων η XL Catlin και η The Geneva Association στην σύνοδο των εθνικών αντιπροσωπειών 195 κρατών και της Ε.Ε., που διεξάγεται από τις 30/11 έως τις 11/12 στο Παρίσι (COP21).

Στόχος η επίτευξη μίας παγκόσμιας δεσμευτικής συμφωνίας για τον περιορισμό της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη και η αποτροπή περαιτέρω καταστροφικών μη ανατρέψιμων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Η αντιστάθμιση, η μεταφορά του κινδύνου και η ασφάλιση καλύπτουν τα σχέδια των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή A2R. Παράλληλα ο κλάδος ασφαλειών σχεδιάζει να παρέχει χρηματοδοτήσεις σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή και την μεταφορά του κινδύνου.

Ηδη, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μέσω του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. για τους τραπεζοασφαλιστικούς οργανισμούς (UNEP Finance Initiative) συνεργάζεται με ασφαλιστικές

Σημειώνεται, σύμφωνα με το G7 πρέπει να δοθεί η πρόσβαση στην ασφάλιση σε επί πλέον 400 άτομα μέχρι το 2020.

sofokleousin