Υδρόγειος: Ασφαλίζει τις τουριστικές ενοικιάσεις μέσω Internet

Ένα νέο πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών από ιδιώτες για ενοικιάσεις κατοικιών μέσω διαδικτύου προωθεί στην αγορά η Υδρόγειος

Οι τουριστικές ενοικιάσεις κατοικιών, μέσω διαδικτυακών καναλιών, στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, αποτελεί μία ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως και στη χώρα μας και η Υδρόγειος Ασφαλιστική, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που δημιουργεί αυτή η νέα μορφή τουρισμού, παρέχει ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Επιπλωμένων Τουριστικών Κατοικιών από Ιδιώτες.
Σύμφωνα με την εταιρεία,το πρόγραμμα απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις βραχυπρόθεσμης μίσθωσης του ακινήτου τους και αφορά όλες τις κατοικίες που ενοικιάζονται από αυτά για τουριστικούς λόγους, είτε αυτές είναι κύριες (μόνιμες), είτε εξοχικές.
Η κάλυψη αφορά την Αστική Ευθύνη του ιδιώτη/μισθωτή της κατοικίας για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που τυχόν θα συμβούν στους ενοικιαστές μέσα στον κυρίως ή περιβάλλοντα χώρο αυτής ή που θα προέρχονται από αυτή. Συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων και τη χρήση ανελκυστήρων.
Ο πελάτης μπορεί να προσαρμόσει το πρόγραμμα στις ιδιαίτερες ανάγκες του, ενδυναμώνοντας την προστασία του, μέσα από μία σειρά διαθέσιμων προαιρετικών καλύψεων όπως η Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία πισίνας, η Αστική Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης / επισκευών καθώς και η Αστική Ευθύνη προς τον ιδιοκτήτη οικοδομής ή/και παντός τρίτου προσώπου.
Το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Επιπλωμένων Τουριστικών Κατοικιών από Ιδιώτες διατίθεται ήδη από το δίκτυο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της Υδρογείου σε όλη την Ελλάδα.
Από το περιοδικό Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 166, Μάιος – Ιούνιος 2017