Υδρόγειος: Αστική Ευθύνη Επιπλωμένων Τουριστικών Κατοικιών από Ιδιώτες 

Οι τουριστικές ενοικιάσεις κατοικιών μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Airbnb, στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, αποτελούν μία ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως και στη χώρα μας. Η Υδρόγειος, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που δημιουργεί αυτή η νέα μορφή τουρισμού, δημιούργησε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Επιπλωμένων Τουριστικών Κατοικιών από Ιδιώτες.
– Το πρόγραμμα απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις βραχυπρόθεσμης μίσθωσης του ακινήτου τους στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού και αφορά όλες τις κατοικίες που ενοικιάζονται από αυτά για τουριστικούς λόγους, είτε αυτές είναι κύριες (μόνιμες), είτε εξοχικές.
– Η κάλυψη αφορά στην Αστική Ευθύνη του ιδιώτη/εκμισθωτή της κατοικίας για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που τυχόν θα συμβούν στους ενοικιαστές μέσα στον κυρίως ή περιβάλλοντα χώρο αυτής ή που θα προέρχονται από αυτή. Με άλλα λόγια, εξασφαλίζεται η αποζημίωση του ιδιώτη σε περίπτωση που προκύψει αξίωση ενοικιαστή για βλάβη ή ζημιά που του συνέβη κατά τη διαμονή του στην ενοικιαζόμενη κατοικία.
– Συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων και χρήση ανελκυστήρων.
– Παρέχεται σειρά συμπληρωματικών προαιρετικών καλύψεων ώστε το πρόγραμμα να προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες του πελάτη.
Χρήσιμα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ: Κάθε μοντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες. ΨΗΦΙΑΚΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ: Οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές, όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους. ΒΡΑΧΥΧΡΌΝΙΑ ΜΊΣΘΩΣΗ: Η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΦΑΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ, ΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟ ΝΟΕΙΤΑΙ:
α) το διαμέρισμα.
β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια.
δ) τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.
Πηγή: Υδρόγειος VOICE