Υποχρεωτικό το pos μόνο στους διαμεσολαβούντες που εισπράττουν ασφάλιστρα

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που εισπράττουν ασφάλιστρα οφείλουν να έχουν pos και να διαθέτουν την δυνατότητα αποδοχής πλαστικού χρήματος από τους καταναλωτές. Αυτό αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο πλαίσιο των νέων επαγγελμάτων που προστίθενται στην λίστα αυτών που από τις 11 Μαρτίου πρέπει να αποκτήσουν pos.

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insurance eea η τοποθέτηση pos σε αυτούς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που έχουν το δικαίωμα και την συμφωνία να εισπράττουν ασφάλιστρα είναι αναγκαία.
Μπορεί η πλειονότητα του κλάδου να μην εισπράττει ασφάλιστρα οπότε και δεν υπάγεται στην υποχρέωση, όμως αυτοί που μπαίνουν σε συναλλαγές δε μπορεί να μη δίνουν την ευχέρεια στους ασφαλισμένους να πληρώνουν με πλαστικό χρήμα.
Για όσους δεν συμμορφωθούν προβλέπεται ήδη πρόστιμο 1.500 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο μισό εφόσον πληρωθεί εντός μηνός από την επιβολή του..

 

Η σύγχυση που υπήρξε και συνεχίζει σχετικά με την υποχρεωτικότητα των pos στην διαμεσολάβηση οφείλεται στο εξής: ο ΚΑΔ «65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής» ο οποίος περιλαμβάνεται στους 58 κλάδους που καθορίζονται στην υπουργική απόφαση 133473/2017, και υποχρεούνται να έχουν POS δεν αντιστοιχεί στις μορφές άσκησης της διαμεσολάβησης.
Γι΄αυτό και δεν συμπεριλαμβάνεται γενικά ο κλάδος στην υποχρέωση απόκτησης pos. Εξαίρεση όπως προαναφέραμε είναι οι περιπτώσεις που οι διαμεσολαβητές εισπράττουν ασφάλιστρα.
Πληροφοριακά, το insurance-eea αναζήτησε τους ΚΑΔ που περιγράφουν την ευρεία δραστηριότητα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εντοπίζοντας ότι αυτή σε διαφορετικές μορφές άσκησής της έχει ως έναρξη του ΚΑΔ το «66.2…» και όχι το «65.12» που υπάρχει στην υπουργική απόφαση και αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Συνεπώς προκύπτει συμπερασματικά ότι οι διαμεσολαβούντες δεν εντάσσονται στην υπουργική απόφαση. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις που προαναφέρθηκαν καθώς σκοπός των POS είναι και η διευκόλυνση των συναλλασσόμενων πολιτών.
Συνεπώς οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που παρεμβάλλονται στην διαδικασία είσπραξης δεν έχουν υποχρέωση pos σε αντίθεση με όσους άλλους που εισπράττουν οι οποίοι και θα πρέπει να αποκτήσουν άμεσα την συσκευή.
Να σημειώσουμε ότι οι ΚΑΔ που αναφέρονται στην ασφάλιση είναι οι ακόλουθοι και από τους οποίους διαπιστώνεται ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές έχουν ως έναρξη του ΚΑΔ το «66.2…..» και όχι το 65.12 που διακρίνεται σε αρκετές περιπτώσεις. Ας δούμε δραστηριότητες και ΚΑΔ:

 

ασφαλειών εκτός από τις ασφάλειες ζωής 65.12
ασφαλειών ζωής 65.11.10
ασφαλειών μεσίτη γενικά, με επαγγελματική εγκατάσταση 66.22.10.05
ασφαλειών μεσίτη γενικά, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση 66.22.10.06
ασφαλίσεων ζωής, συντονιστή παραγωγών 66.22.10.09
ασφαλίσεων και τα συνταξιοδοτικών ταμείων άλλες π.δ.κ.α., βοηθητικές συναφείς 66.29.19
ασφαλίσεων πραγματογνώμονα 66.22.10.04
ασφαλίσεων, βοηθητικές συναφείς άλλες 66.29.1
ασφαλίσεων, συναφείς άλλες 66.29
ασφάλισης αεροσκαφών, άλλες 65.12.33
ασφάλισης ασθενείας 65.12.12
ασφάλισης αστικής ευθύνης για αεροσκάφη 65.12.32
ασφάλισης αστικής ευθύνης για πλοία 65.12.34
ασφάλισης αυτοκινήτων 65.12.2
ασφάλισης αυτοκινήτων – αστική ευθύνη 65.12.21
ασφάλισης γενικής ευθύνης 65.12.5
ασφάλισης εγγυήσεων 65.12.62
ασφάλισης έναντι ατυχημάτων 65.12.11
ασφάλισης έναντι διαφόρων οικονομικών ζημιών 65.12.73
ασφάλισης ζωής και αντασφάλισης ασθενείας 65.20.1
ασφάλισης θαλάσσιων, αεροπορικών και άλλων μεταφορών 65.12.3
ασφάλισης ιδιοκτησίας έναντι ζημιών από πυρκαγιά 65.12.41
ασφάλισης ιδιοκτησίας έναντι ζημιών από πυρκαγιά, άλλες 65.12.49
ασφάλισης κατά πυρκαγιάς και λοιπών υλικών ζημιών 65.12.4
ασφάλισης νομικής προστασίας 65.12.72
ασφάλισης οχημάτων με κινητήρα, άλλες 65.12.29
ασφάλισης πιστώσεων 65.12.61
ασφάλισης πλοίων, άλλες 65.12.35
ασφάλισης ταξιδιών και παροχής υποστήριξης 65.12.71
ασφάλισης τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού 65.12.31
ασφάλισης φορτίων 65.12.36
ασφάλισης, εκτός της ασφάλειας ζωής, άλλες 65.12.90
ασφαλιστικού πράκτορα 66.22.10.01
ασφαλιστικού συμβούλου, με επαγγελματική εγκατάσταση 66.22.10.02
ασφαλιστικού συμβούλου, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση 66.22.10.03
ασφαλιστικών κινδύνων και ασφαλίστρων, υπολογισμού 66.29.11.01
ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 66.22.10
ασφαλιστικών συμβούλων, συντονιστή 66.22.10.08
ασφαλίστρων, υπολογισμού 66.29.11.01

Οι 58 κλάδοι που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS από τις 11 Μαρτίου έχουν ως εξής:
ΚΑΔ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων
43.32 Ξυλουργικές εργασίες
43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
47.91 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου
49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
52.24 Διακίνηση φορτίων
52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης
62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
80.30 Δραστηριότητες έρευνας
81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων
81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
91.02 Δραστηριότητες μουσείων
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
96.03 Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία