Υπογράφεται η συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για τον (αντ)ασφαλιστικό κλάδο

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου
Τα υπουργεία Εμπορίου και Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να υπογράψουν τη συμφωνία (covered agreement) για τον ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό κλάδο που είχε επιτευχθεί με την ΕΕ επί θητείας Μπαράκ Ομπάμα, και η οποία αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης της κεφαλαιακής επάρκειας των εταιρειών που είχαν προκύψει μετά την θέση σε ισχύ της οδηγίας Solvency II στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2016.
Η διατλαντική συμφωνία είχε επιτευχθεί στο τέλος της δεύτερης θητείας Ομπάμα και τελούσε υπό εξέταση από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία δέχθηκε πιέσεις από το λόμπι των ασφαλιστικών εταιρειών των ΗΠΑ για επανεξέταση ορισμένων ρυθμίσεων.
Πέραν από την υπογραφή της συμφωνίας -εντός των επόμενων εβδομάδων- η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει επίσης να εκδώσει ανακοίνωση για το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί. «Πρόκειται για σημαντικό βήμα ώστε να καταστούν οι αμερικανικές ασφαλιστικές εταιρείες πιο ανταγωνιστικές τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε αυτές του εξωτερικού, και να γίνουν οι κανόνες που τις διέπουν πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί», αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν των υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου των ΗΠΑ. «Επιπροσθέτως, η διμερής συμφωνία είναι ωφέλιμη για την αμερικανική οικονομία και τους καταναλωτές, καθώς επιβεβαιώνει το ομοσπονδιακό σύστημα εποπτείας των ασφαλιστικών των ΗΠΑ παρέχει ρυθμιστική ασφάλεια και αυξάνει τις αναπτυξιακές ευκαιρίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας.»
«Η διμερής συμφωνία άρει τις απαιτήσεις για εγγυήσεις και τοπική παρουσία των πιστοποιημένων αντασφαλιστικών και ευθυγραμμίζει τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν και σε ΗΠΑ και σε ΕΕ», υπογραμμίζει η Ένωση Αντασφαλιστικών Εταιρειών των ΗΠΑ. Χωρίς την συμφωνία, οι αμερικανικές (αντ)ασφαλιστικές δεν θα ήταν σε θέση να ανανεώσουν συμβόλαια σε χώρες της ΕΕ ή να «γράψουν» νέες δουλειές εάν δεν σύστηναν πρώτα θυγατρική σε κάθε χώρα του μπλοκ όπου επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν.
«Η συμφωνία θα βάλει τέλος στις διακρίσεις σε βάρος των ασφαλιστικών εταιρειών των ΗΠΑ, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους και θα ενισχύσει το διεθνές προφίλ του εποπτικού πλαισίου της χώρας», υποστήριξε ο Stef Zielezienski, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών των ΗΠΑ. «Αποτελεί νίκη για τις αμερικανικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές, τους πελάτες τους, τους επόπτες και την αγορά στο σύνολό της.»