Αυξάνονται τα ιδιωτικά συμβόλαια υγείας παρά την ύφεση στην αγορά

Αποθαρρυντικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα αποτελέσματα της μελέτης από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για την παραγωγή ασφαλίστρων του μήνα Νοεμβρίου καθώς στο σύνολό της παρουσιάζει μείωση της τάξεως του 16,6%.

μείωση παραγωγής μήνας Νοέμβριος

Πιο συγκεκριμένα οι Ασφαλίσεις Ζωής υποχώρησαν το μήνα Νοέμβριο 2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014 ενώ οι Γενικές Ασφαλίσεις -28%.

Υπολογίζοντας τη συνολική παραγωγή από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2015 τότε σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο η συνολική παραγωγή της Ασφαλιστικής Αγοράς υπέστη μείωση της τάξεως του 5,9%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης οι Ασφαλίσεις Ζωής μειώθηκαν 3,6% κυρίως λόγο της πτώσης των συμβολαίων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις (μείωση 14,1% σε σχέση με πέρσι) ενώ οι γενικές ασφάλειες μειώθηκαν 8% κυρίως κυρίως λόγω εγγυητικών συμβολαίων (μείωση 44% σε σχέση με πέρυσι) & της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων οχημάτων (μείωση 14,4% σε σχέση με πέρυσι).

συνολική παραγωγήΑξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη πτώση στην παραγωγή ασφαλίστρων – ειδικά στον κλάδο Ζωής – οφείλεται περισσότερο σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχωνπαρά σε κακή διαχείριση χαρτοφυλακίων και κακές πρακτικές πώλησης.

Τέλος, τρανταχτό παράδειγμα της ανάγκης που έχει ο κόσμος για αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι η μοναδική άνοδος που παρουσιάζουν τα στοιχεία της Ένωσης στον κλάδο Ζωής και η οποία βρίσκεται στις ασφαλίσεις υγείας (+22% την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2015).

υγεία

Μια ένδειξη που μιλά από μόνη της για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ιδιωτική Πρωτοβουλία στο πρόβλημα χρηματοδότησης και συντήρησης της δημόσιας περίθαλψης.

insurancedaily