Ασφάλεια Εν Κινήσει AUTO FULL από την Prime και τις Ασφάλειες Σαριδάκη*

Επειδή το αυτοκίνητο μας είναι το “δεύτερο σπίτι” μας, με αυτό μετακινούμαστε για τις δουλειές μας και σε αυτό “συνταξιδιώτες” μας είναι δικά μας, αγαπημένα πρόσωπα, οι Ασφάλειες Σαριδάκης* σε συνεργασία με την Prime Insurance προσφέρουν λύσεις για τον καθένα χωριστά ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μην αμελείτε τη δική σας ασφάλεια και όσων αγαπάτε. Γιατί το φθηνό δεν είναι απαραίτητα και καλό.  Η ΖΩΗ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ.

Ασφάλεια Εν Κινήσει AUTO FULL

Οι βασικές καλύψεις

– Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

– Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα μελών της οικογένειάς σας, ασφαλισμένα στη PRIME (μέχρι € 3.000).

– Ίδιες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.

– Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Θάνατος – Μόνιμη ολική ανικανότητα € 15.000)

– Φροντίδα ατυχήματος.

– Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.

– Επέκταση των συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.

– Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απώλειας εργασίας.

– Νομική προστασία (€ 3.000).

– Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά (€ 20.000).

– Κλοπή ολική, και ζημιές του αυτοκινήτου κατά την κλοπή.

– Κλοπή μερική και κλοπή μη σταθερών αξεσουάρ του αυτοκινήτου

– Ίδιες ζημιές από φυσικά φαινόμενα (θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση).

– Ίδιες ζημιές από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη.

– Ίδιες ζημιές από πυρκαγιά ή/και έκρηξη.

– Πυρκαγιά ή/και έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.

– Ενοικίαση αυτοκινήτου μετά από καλυπτόμενη ζημιά του οχήματος.

– Aπομείωση της αξίας του οχήματος 1% μηνιαίως.

– Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών  (10% της αξίας του οχήματος με ελάχιστο όριο € 1.000 και ανώτατο € 3.000).

– Αντικατάσταση  κλειδιών – ξεκλείδωμα θυρών.

– Ίδιες ζημιές από σύγκρουση με άλλο όχημα.

– Ίδιες ζημιές (πέραν της πυρκαγιάς και έκρηξης) από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.

– Ίδιες ζημιές του οχήματος μετά από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή,  κατακρήμνιση, καθώς και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, φόρτωσης ή εκφόρτωσης  του σε τρένα, επιβατικά  πλοία ή πορθμεία που εκτελούν κανονικό δρομολόγιο.

Οι προαιρετικές καλύψεις

– Οδική βοήθεια.

– Επέκταση νομικής προστασίας (€ 3.000).

 

653676b73d24afadbd88abf4445e62e6_L            copy-logo.png