Ασφάλιση αυτοκινήτου – Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο

Εξέχουσας σημασίας αποδεικνύεται η ασφάλιση αυτοκινήτου, αφού σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών, εξασφαλίζουμε την κάλυψη μας από τον ασφαλιστικό φορέα που έχουμε επιλέξει. Επίσης, η αύξηση στα όρια αποζημίωσης που ήδη έχει αρχίζει να εφαρμόζεται (λόγω Κοινοτικής Οδηγίας), δημιουργεί μια ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο.

Εξέχουσας σημασίας αποδεικνύεται η ασφάλιση αυτοκινήτου, αφού σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών, εξασφαλίζουμε την κάλυψη μας από τον ασφαλιστικό φορέα που έχουμε επιλέξει. Επίσης, η αύξηση στα όρια αποζημίωσης που ήδη έχει αρχίζει να εφαρμόζεται (λόγω Κοινοτικής Οδηγίας), δημιουργεί μια ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο.

Η ασφάλιση οχημάτων για Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων είναι υποχρεωτική βάσει νόμου. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ένα από τα έγγραφα που ζητούνται κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων ή στις περιπτώσεις που εμπλακούμε σε ατύχημα. Μπορεί οι δείκτες των τροχαίων ατυχημάτων να παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα βελτίωση, ωστόσο οι “επιδόσεις” της χώρας μας συνεχίζουν να υπολείπονται σε σχέση με εκείνους των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα της οδικής ασφάλειας. Στο σκηνικό αυτό, έρχονται να προστεθούν και οι πολυάριθμες μικροσυγκρούσεις που είναι σύνηθες φαινόμενο εντός των πόλεων. Όπως γίνεται αντιληπτό, με την παρούσα κατάσταση η ασφάλιση αυτοκινήτου καθίσταται απαραίτητη προϋπόθεση, όχι μόνο γιατί είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου, αλλά γιατί μας εξασφαλίζει την πλήρη οικονομική κάλυψη σε οτιδήποτε και αν συμβεί. Φυσικά, ένα βασικό πακέτο ασφάλισης αυτοκινήτου, δεν κοστίζει μια περιουσία, όπως εσφαλμένα κάποιοι εκτιμούν (με δεδομένη την κάλυψη που μας παρέχεται, σε ατυχήματα που απαιτούνται μεγάλα ποσά για αποζημιώσεις). Ανάλογα με το αυτοκίνητο που διαθέτετε, μπορείτε με την κατάλληλη έρευνα αγοράς να επιτύχετε τιμές που ξεκινούν ακόμη και λίγο πάνω από τα 140 ευρώ/εξάμηνο για ένα αυτοκίνητο 1.000 κ.εκ. Σε κάθε περίπτωση, προσπαθήστε να πάρετε όσο το δυνατό περισσότερες προσφορές από πρακτορεία ασφάλισης, δίνοντας μεγάλη σημασία και στην αξιοπιστία της εταιρείας που θα επιλέξετε.

Υποχρεωτική η ασφάλιση αυτοκινήτου

Εξέχουσας σημασίας αποδεικνύεται η ασφάλιση αυτοκινήτου, αφού σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών, εξασφαλίζουμε την κάλυψη μας από τον ασφαλιστικό φορέα που έχουμε επιλέξει. Επίσης, η αύξηση στα όρια αποζημίωσης που ήδη έχει αρχίζει να εφαρμόζεται (λόγω Κοινοτικής Οδηγίας), δημιουργεί μια ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο.

H μη ασφάλιση ενός οχήματος επισύρει χρηματικά πρόστιμα, αλλά και ποινικές κυρώσεις. Όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων, είναι υποχρεωμένοι βάσει νομοθεσίας, να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο για Αστική Ευθύνη (σύμφωνα με τους Νόμους 489/76, 2496/1997 και του Π.Δ. 237/86).

Σε ποιες περιπτώσεις μας καλύπτει όμως, το βασικό-απαιτούμενο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης; Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν, ένα απλό-βασικό πακέτο ασφάλισης αυτοκινήτου για αστική ευθύνη, σας καλύπτει (οδηγό και ιδιοκτήτη) στις περιπτώσεις ατυχημάτων-που προκαλέσατε- και απαιτείται η καταβολή αποζημιώσεων για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί.

autotriti