Ασφαλίσεις Ζωής: Τα capital controls οδηγούν την παραγωγή σε ιστορικό χαμηλό

Στο πλαίσιο της μηνιαίας καταγραφής της εξέλιξης της Παραγωγής ασφαλίστρων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εκπόνησε μελέτη για την Παραγωγή Ασφαλίστρων οκταμήνου (Ιανουαρίου – Αυγούστου) 2015. Στην έρευνα συμμετείχαν 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις- μέλη της ΕΑΕΕ οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 95,8% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων (με βάση πλήρη στοιχεία της αγοράς έτους 2014).

Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω εταιριών για το οκτάμηνο του 2015 με τις αντίστοιχες του 2014 προκύπτει ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων παρουσίασε μείωση 3,3%, η οποία αναλύεται ως εξής :

Αύξηση 4% στις Ασφαλίσεις Ζωής.

Μείωση 9,5% στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Όμως, ιδιαίτερα τον μήνα Αύγουστο παρατηρείται μεγάλη μείωση 39,8% στις Ασφαλίσεις Ζωής και μείωση 8,5% στις Γενικές Ασφαλίσεις ως προς τον Αύγουστο του 2014. Ως αποτέλεσμα η συνολική παραγωγή του μηνός μειώθηκε κατά 25,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ανέφερε: «Τον Αύγουστο του 2015 τα capital controls και η συνακόλουθη αδυναμία αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων οδήγησαν την ασφαλιστική αγορά Ζωής σε ύφεση. Οι Ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν ιστορικό χαμηλό ως προς το ύψος της μηνιαίας παραγωγής, η οποία μειώθηκε στα €89,7 εκατ., κάτι που είχαμε να δούμε πολλά χρόνια πριν. Παράλληλα, οι Ασφαλίσεις Ζημιών συνεχίζουν να κινούνται αρνητικά, ως αποτέλεσμα της γενικότερης ύφεσης και της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία για την υποβοήθηση της οικονομίας. Για την ασφαλιστική αγορά, η χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών ώστε να ομαλοποιηθούν οι εργασίες των ασφαλιστικών εταιριών στον Κλάδο Ζωής αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα.».

Πρόσβαση στη Μελέτη :

http://www.eaee.gr/cms/sites/default/files/oikmel-premium8months2015gr.pdf

insuranceworld