Ασφαλίστε αυτούς που αγαπάτε με τα ολοκληρωμένα προγράμματα Υγείας της INTERLIFE

 

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς ασφάλισης είναι αδιαμφισβήτητα ο τομέας της Υγείας, που αποτελεί αγαθό ανεκτίμητης αξίας. Η INTERLIFE με τα δυναμικά και ευέλικτα προγράμματα υγείας που προσφέρει, σας δίνει τη δυνατότητα άμεσης και ανθρώπινης αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας και ατυχημάτων σε συνδυασμό με την οικονομική στήριξη για την αντιμετώπιση των εξόδων. Με τα προγράμματα της INTERLIFE, τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό ή ομαδικό επίπεδο, έχετε την καλύτερη δυνατή προστασία και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Υγεία Maximum

Το πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ Maximum παρέχει σε εσάς ή/και στην οικογένειά σας την πολυτέλεια μίας ολοκληρωμένης κάλυψης υγείας 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδυάζει ευέλικτα και δυναμικά διάφορες μορφές εξασφάλισης απλά, μοντέρνα και οικονομικά. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως και 60 ετών. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα σας παρέχει:

Κάλυψη: Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πλήρες πακέτο παροχών υγείας που σας παρέχεται χωρίς να είναι απαραίτητη η ασφάλιση ζωής.

Ασφάλιση Όλων των Μελών της Οικογένειας: Με ελάχιστο κόστος μπορούν να ασφαλιστούν όλα τα μέλη της οικογένειας.

Υψηλό Ποσό Κάλυψης Ημερησίων Εξόδων: Σε περίπτωση παραμονής του ασφαλιζομένου σε νοσοκομείο ή κλινική εντός ή εκτός Ελλάδος, η Εταιρία καταβάλλει για δωμάτιο και τροφή έως και 500.

Πλήρης Κάλυψη Εξόδων Νοσηλείας: Σε περίπτωση εισαγωγής του ασφαλιζομένου σε νοσοκομείο ή κλινική από ασθένεια ή από ατύχημα, η Εταιρία καλύπτει μέχρι 30.000.- € ανά περιστατικό εντός ή εκτός Ελλάδος ανεξαρτήτως αριθμού περιστατικών ετησίως.

Πλήρης Κάλυψη Νοσοκομειακών Δαπανών σε Ελλάδα και Εξωτερικό: Η Εταιρία καλύπτει όλες τις νοσοκομειακές δαπάνες του ασφαλιζομένου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Χειρουργικό Επίδομα: Εάν πραγματοποιηθεί επέμβαση χωρίς την υποβολή δαπανών για αποζημίωση, τότε καταβάλλεται χειρουργικό επίδομα ανάλογα με την σοβαρότητα της εγχείρησης με ανώτατο όριο τα 1.500.

Πλήρης Κάλυψη Δαπανών: Στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος υποβάλλει πρώτα το σύνολο των δαπανών του σε άλλον ασφαλιστικό φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) και αποζημιωθεί με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το εκάστοτε εκπιπτόμενο ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών, τότε η Εταιρία θα καταβάλλει το 100% της διαφοράς που προκύπτει από την παραπάνω εισπραχθείσα αποζημίωση.

Κάλυψη Φοιτητών Εξωτερικού: Το πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ Maximum μπορεί να καλύψει και Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό (Ευρώπη) με επασφάλιστρο 20% εξασφαλίζοντάς τους, αν χρειαστεί, σωστή νοσηλεία στη χώρα που σπουδάζουν.

Συνδυαστικότητα του Προγράμματος ΥΓΕΙΑ Maximum: Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων όπως είναι το Θ.Α.Μ.Α., κ.τ.λ., δεν μπορεί όμως να συνυπάρχει με άλλα ατομικά ασφαλιστήρια της Εταιρίας που αποζημιώνουν νοσοκομειακά έξοδα λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

Interlife  logo.png