Ασφαλιστική αγορά, εξαγορές, συγχωνεύσεις και Solvency II

Για κύμα αναγκαστικών συγχωνεύσεων ενόψει 2016 και εφαρμογής των Solvency II μιλά ευθέως πλέον η ασφαλιστική αγορά. ΟΙ ελληνικές επιχειρήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό προετοιμασμένες, ωστόσο προβαίνουν ακόμα σε ενέργειες για να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες. Η ασφαλιστική αγορά για να επιβιώσει πληρώντας όλους τους κανονισμούς θα χρειαστεί μεγάλα σχήματα είτε στις ασφαλιστικές είτε στους διαμεσολαβούντες. Αυτά τα μεγάλα σχήματα όταν δεν κτίζονται , αγοράζονται.

To πρόβλημα είναι ότι στην πράξη η αγορά δεν έχει δείξει ότι έχει μεγάλη κουλτούρα σε θέματα συγχωνεύσεων. Τα εσωτερικά προβλήματα των εταιρειών που θα φανερωθούν με τα due diligence και οι προθέσεις των μετόχων σχετικά με τη θέση τους στα Δ.Σ. των νέων εταιρειών αποτρέπουν μεγάλες συγχωνεύσεις .

Ήδη από την Ύδρα έχουν ξεκινήσει ορισμένες (αόριστες κουβέντες) σχετικά με ενδεχόμενα συνεργασιών μεταξύ πρακτορειακών και μεσιτικών σχημάτων. Το ζητούμενο είναι οι συγχωνεύσεις να πραγματοποιηθούν μεταξύ επιχειρήσεων με κοινή επιχειρηματική κουλτούρα ώστε από την μία να προκύψουν οικονομίες κλίμακος και από την άλλη να μεγιστοποιηθεί η παραγωγή.

Σε ότι αφορά τις ξένες εταιρείες , είναι πρόθυμες να εξαγοράσουν μικρότερες εταιρείες αρκεί αυτές να πληρούν σε μεγάλο βαθμό τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των Solvency II. Τους υπόλοιπους πυλώνες μπορούν να τους δημιουργήσουν αυτοί.

Προς το παρόν, η ασφαλιστική αγορά αρκείται μόνο σε μετακινήσεις χαρτοφυλακίων διαμεσολαβούντων από εταιρείες σε εταιρείες και σε πληρωμή υψηλών προμηθειών που αγγίζουν το 30-35%. Σε ότι αφορά το πολυσυζητημένο θέμα της εξαγοράς του χαρτοφυλακίου ζωής της International από την Εθνική Ασφαλιστική , αρκούμαστε να σας πούμε ότι ακόμη βρίσκεται στη φάση των συζητήσεων. Η πορεία του θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα ανακεφαλαιοποίησης της ΕΤΕ.

 

Νίκος Σακελλαρίου

Ειδικός Συνεργάτης του Περιοδικού Insurance World και του insuranceworld.gr