Δεν προχωρά σε ακυρώσεις συμβολαίων η Eurolife ERB Ασφαλιστική

Δεν θα προχωρήσει σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, στις μαζικές ακυρώσεις των ανείσπρακτων δόσεων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και πιστοποιητικών ασφάλισης Ζωής και Υγείας του Μαΐου 2015, η Eurolife ERB Ασφαλιστική. Όπως ενημερώνει με σημείωμα προς τους συνεργάτες της, η εταιρία παρέχει παράταση 1 μήνα για την εξόφληση των συμβολαίων αυτών και έτσι οι ακυρώσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 17 Αυγούστου 2015.

Διαβάστε αναλυτικά το σημείωμα:

“Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σε συνέχεια του Ενημερωτικού Σημειώματος μας σχετικά με το Χρονοδιάγραμμα Εργασιών Ιουλίου 2015, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της συνεχιζόμενης Τραπεζικής Αργίας και προκειμένου να διευκολύνουμε εσάς και τους Πελάτες σας, στις 15/7/2015 ΔΕΝ θα προχωρήσουμε σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία μας, στις Μαζικές Ακυρώσεις των ανείσπρακτων δόσεων Ασφαλιστηρίων συμβολαίων και Πιστοποιητικών ασφάλισης Ζωής και Υγείας του Μαΐου 2015. Οι ακυρώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν στις 17 Αυγούστου 2015 δηλαδή παρέχουμε παράταση 1 μήνα για την εξόφλησή τους.

Οποιοδήποτε Ασφαλιστήριο ή Πιστοποιητικό δεν πληρωθεί μέχρι τότε, αμέσως μετά το τέλος της παράτασης θα ακυρωθεί.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.”

 

nextdeal