Επιστημονικό Συνέδριο Ασφαλιστικής Ολικής Ποιότητας 2016

Συνέδριο με θέμα: Αναλύοντας το Τρίπτυχο της Διαχείρισης του Ασφαλιστικού Κινδύνου ¨Ασφάλιση – Πραγματογνωμοσύνη – Αποζημίωση Ποιοί Εμπλέκονται- Ποιός ο Ρόλος τους – Ποιό το Μέλλον!

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016, έναρξη την 14:00μ.μ & λήξη την 20:00μ.μ.

με την Ευγενή Χορηγία των Επιχειρήσεων:

– AUTOonline Hellas Δημοπρασία ασύμφορων προς επισκευή οχημάτων & πρόληψης Απάτης

– Informex Hellas ηλεκτρονική πραγματογνωμοσύνη και διαχείριση φακέλου ζημίας

– Akzo Nobel υλικά χρωμάτων και διαχείριση φανοβαφείου

– COORDINATORS GROUP Εκπαιδευτικός και Συμβουλευτικός Όμιλος

– Infoservice εκδόσεις περιοδικών ΄΄Φανοβαφές & Autoservise΄΄

Στόχος του Συνεδρίου είναι η πραγματοποίηση και ενδυνάμωση του θεσμού “Insurance Quality”, ώστε να βελτιώσει την επικοινωνία των Ασφαλιστικών εν γένει Προσώπων με τον Καταναλωτή, ενισχύοντας την αμφίδρομη σχέση που τους στηρίζει, καθώς και να ενημερώσει τα Στελέχη και τους Επαγγελματίες για τον σημερινό τους ρόλο, παρουσιάζοντας συστήματα διαχείρισης, ώστε να διευκολύνει την προσαρμογή τους στις εξελίξεις επιπλέον θα γίνει αναφορά για το Solvency και από τα Στελέχη που θα συμμετέχουν στο Πάνελ .

Σκοπός του Συνεδρίου είναι για πρώτη φορά να αναλυθεί σε ένα επιστημονικό Συνέδριο ένα Θέμα καθοριστικής σημασίας για το μέλλον των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ιδίως στους κλάδους αυτοκινήτου, όπου θα γίνουν παρουσιάσεις προγραμμάτων διαχείρισης ζημιών, από εξειδικευμένες Εταιρείες του Χώρου.

Το Συνέδριο αφορά:

Κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται με την διαχείριση του Ασφαλιστικού κινδύνου, την Ασφαλιστική πραγματογνωμοσύνη, την εκτίμηση και τον διακανονισμό ζημιών ασφαλίσεων όπως:

– Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών

– Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

– Υπαλλήλους Ασφαλιστικών επιχειρήσεων

– Ασφαλιστικούς Πραγματογνώμονες και Εμπειρογνώμονες

– Εκτιμητές Ασφαλιστικών ζημιών

– Διακανονιστές Ζημιών Ασφαλίσεων

– Επαγγελματίες στο χώρο του Αυτοκινήτου

Από τις διαδικασίες του Συνεδρίου θα επισημανθούν σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα οι υποχρεώσεις τους αλλά και θα δοθούν λύσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου και της αποζημίωσης, αλλά και της σχέσης με τον ζημιωθέντα, συμβάλλοντας σημαντικά στην μείωση της ασφαλιστικής απάτης.

Είναι βέβαιο & πολύ σημαντικό το όφελος, όλων των Προσώπων που θα συμμετέχουν με οποιαδήποτε επαγγελματική ιδιότητα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν καθολικά από την αρχή ως το τέλος της ασφαλιστικής σύμβασης για τις απαιτούμενες ενέργειες σωστής αντιμετώπισης του ασφαλιστικού κινδύνου και στα τρία στάδια δηλαδή, διαδικασίες πριν την ασφαλιστική σύμβαση κατά την ανάληψη του κινδύνου, διαδικασίες κατά την διάρκεια της σύμβασης σε επερχόμενες αλλαγές επίτασης του κινδύνου και διαδικασίες μετά την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος.

Με δεδομένο ότι η σωστή ασφάλιση, είναι η βάση της σωστής αποζημίωσης, αλλά και της μείωσης της ασφαλιστικής απάτης, θεωρούμε απαραίτητο η κάθε Ασφαλιστική Επιχείρηση να εκπαιδεύει και να επικαιροποιεί συνεχώς, τις γνώσεις όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην διαδικασίες της σωστής διαχείρισης του κινδύνου με όποια ιδιότητα και αν εμπλέκονται.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 και στις ώρες 14:00μ.μ έως 20:00μ.μ σε Κεντρικό Ξενοδοχείο των Αθηνών.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί και με την υποστήριξη των Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Πραγματογνωμόνων Μελών της Επιστημονικής Ένωσης Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Προσώπων Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου E.E.M.C.//MQI & του Πιστοποιημένου από το Υπουργείο Παιδείας Εκπαιδευτικού Φορέα Ασφαλιστικών Σπουδών

C O O R D I N A T O R S Α. Ε. Ε. Κ.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί ΒΕΒΑΙΩΣΗ παρακολούθησης του Συνεδρίου που θα αντιστοιχεί σε Εκπαιδευτικές Μονάδες του Εθνικού credits.

Asfalisinet