Ευρωπαϊκή πλατφόρμα εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς για online αγορές

Εάν έχετε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποιήσατε μέσω διαδικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.

Μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε μόνο αν διαμένετε στην ΕΕ και ο έμπορος έχει την έδρα του στην ΕΕ. Σε ορισμένες χώρες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο εάν είστε έμπορος και επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία εναντίον καταναλωτή σχετικά με αγαθό ή υπηρεσία που του πωλήσατε στο διαδίκτυο.

Η καταγγελία σας αφορά αγαθό ή υπηρεσία που αγοράσατε μέσω διαδικτύου; Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω αυτού του ιστότοπου. Θα πρέπει να επιλέξετε έναν φορέα επίλυσης διαφορών ο οποίος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση της καταγγελίας. Αυτό είναι κάτι για το οποίο τόσο εσείς όσο και το άλλο συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να συμφωνήσετε.

Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Φορείς επίλυσης διαφορών στην ΕΕ .

Πως λειτουργεί

Μπορείτε να κάνετε τα πάντα ηλεκτρονικά σε 4 κύρια στάδια :

Υποβολή καταγγελίας.

Συμφωνία σχετικά με έναν φορέα επίλυσης διαφορών.

Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον φορέα επίλυσης διαφορών.

Αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας.

asfalisinet