Η Eurolife ERB Ασφαλιστική αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα περίθαλψης

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες θεωρεί σημαντικό να επενδύσει στην ενημέρωση των ασφαλισμένων της στον τομέα της Υγείας για τα αξιόλογα προνόμια, τις εκπτώσεις αλλά και τις βελτιώσεις που πραγματοποίησε το τελευταίο διάστημα με σκοπό να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα αλλά και παράλληλα να αισθάνονται ότι έχουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα να δημιουργούν.

Ειδικότερα, με κύριο μήνυμα «Σήμερα που όλοι αναζητούν την παραμικρή ευκαιρία να εξοικονομήσουν χρήματα εσείς θα αφήσετε τα προνόμιά σας ανεκμετάλλευτα;», η EurolifeERB Ασφαλιστική, στρέφει την προσοχή των πελατών της, στα ακόλουθα:

• τα προνόμια που προκύπτουν από τη συνεργασία της με τα περισσότερα και μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και τις ρυθμίσεις των πληρωμών σε αυτά χωρίς την εκταμίευση χρημάτων εκ μέρους του πελάτη της.

• τους ευνοϊκούς όρους των νοσοκομειακών προγραμμάτων υγείας που προσφέρει, τα οποία συνεχώς ανανεώνονται, ώστε να παρακολουθούν τις συνεχείς αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον.

• Τις πρόσθετες καλύψεις που συμπεριέλαβε πρόσφατα σε επιλεγμένα προγράμματα, χωρίς άλλη δική τους επιβάρυνση.

• για το προνομιακό τιμολόγιο σε εξαρτώμενα μέλη.

• Και φυσικά, την επιστροφή του 2% από της αξίας του ασφαλίστρου, αν αυτό καταβάλλεται με πάγια εντολή μέσω κάρτας που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Τα προγράμματα υγείας της Eurolife ERB Ασφαλιστικής αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο των Ελληνίδων και των Ελλήνων που μοχθούν καθημερινά για την υπέρβαση των δυσκολιών, θωρακίζοντας τους από κινδύνους που απειλούν την υγεία τους και συνεπώς την αδιατάρακτη εργασιακή τους απόδοση. Η ανταπόκριση των πελατών της εταιρείας, οδηγεί τη διοίκηση και τα στελέχη της Eurolife ERB Ασφαλιστικής στη διεύρυνση της ενημερωτικής προσπάθειας που έχει ήδη ξεκινήσει.

 

asfalisinet