Με οδηγό τη …Ζωή, συνεχίζει να αυξάνεται η παραγωγή ασφαλίστρων

Η αυξητική τάση των ασφαλίσεων Ζωής συνεχίστηκε και τον Μάιο του 2015 (+18,9%). Αντίθετα, με τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών που συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά (-8,1%).

Αυτό προκύπτει από την έρευνα που διεξάγει η ΕΑΕΕ ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων.

Συνολικά ανταποκρίθηκαν 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη, οι οποίες συγκέντρωναν το 94,4% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 97,4% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2014. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 47 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2015, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για διαμορφώθηκε σε €1.637.393.657,36, αυξημένη κατά 1,7%. Η παραγωγή στις Ασφαλίσεις Ζωής διαμορφώθηκε στα €828.820.722,99 (+18,2%), με τη μεγαλύτερη αύξηση (+73,6%) να καταγράφεται στον κλάδο III. Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις (€192.952.138,49).

Αντίθετα, η παραγωγή των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών διαμορφώθηκε στο 5μηνο του 2015στα€808.572.934,37, μειωμένη κατά -11,0%, με τη μεγαλύτερη μείωση (-18,1%) να καταγράφεται στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων.

 

aagora