Με αίτηση η επιστροφή εισφορών υγείας και για τις συντάξεις χηρείας 

Δικαιούχοι επιστροφών των εισφορών υγείας θα είναι και όσοι λαμβάνουν συντάξεις χηρείας. Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ. Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται πως:

Στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων που δικαιούνται διαφορές ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα ποσά αυτά αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμής/εκκαθάρισης συντάξεων, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση του κληρονομικού δικαιώματος.

 

Στις περιπτώσεις συνταξιούχων των οποίων η σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017 δεν καταβλήθηκε είτε για το λόγο ότι η καταβολή σύνταξης βρισκόταν σε αναστολή είτε επειδή έληξε το δικαίωμα σε σύνταξη (π.χ. αναπηρίας) και εκκρεμεί αίτημα παράτασης ή επαναχορήγησης σύνταξης και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει δικαίωμα σε επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης από τις συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το διάστημα από 01/01/2012 έως 30/06/2016, τα δικαιούμενα ποσά θα χορηγηθούν από τις υπηρεσίες πληρωμής/εκκαθάρισης συντάξεων μετά από αίτηση των συνταξιούχων.

 

Για τις περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και των οποίων η πληρωμή της σύνταξης θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο 2018 και μετά, εφόσον η έναρξη συνταξιοδότησης ανατρέχει σε χρονικό διάστημα έως 30/06/2016, ο υπολογισμός των ποσών που θα παρακρατηθούν για εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για το ανωτέρω διάστημα θα υπολογιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα δικαιούμενα ποσά θα καταβληθούν με τη χορήγηση των αναδρομικών ποσών συντάξεων κατά την πρώτη πληρωμή/εκκαθάριση της σύνταξης.

 

Από τον ΕΦΚΑ επισημαίνουν πως δεν υφίσταται θέμα επιστροφής διαφοράς ποσών στις περιπτώσεις συντάξεων που δεν είχαν υποστεί τις μειώσεις των προαναφερόμενων διατάξεων λόγω ρητής εξαίρεσής τους στη νομοθεσία, στις περιπτώσεις για τις οποίες επεστράφησαν στους δικαιούχους ποσά εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης που είχαν αχρεωστήτως παρακρατηθεί (π.χ., λόγω εξαίρεσης από την κράτηση σε διπλοσυνταξιούχους ή σε εργαζόμενους συνταξιούχους), εκείνες για τις οποίες ο υπολογισμός της εισφοράς κλάδου ασθένειας γινόταν επί ποσού από το οποίο είχαν ήδη αφαιρεθεί τα ποσά που αντιστοιχούν στις μειώσεις των ανωτέρω διατάξεων καθώς και για τις περιπτώσεις που έχει ήδη επιστραφεί διαφορά ποσών εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ., απόφαση ΤΔΕ κ.λπ.).

Έρχεται συρρίκνωση 70% στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης οχημάτων, η αύξηση των μετακινήσεων κατά παραγγελία και η μετατόπιση της ευθύνης προς τους κατασκευαστές αυτοκινήτων θα συρρικνώσει τον κλάδο της ασφάλισης  κατά περισσότερο από 70% ή κατά 137 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2050, σύμφωνα με ενημερωμένη έρευνα της KPMG.
Στην έκθεση του 2015, η KPMG δήλωνε ότι η αγορά θα μειωθεί κατά 60% έως το 2040.
Τώρα δηλώνει ότι επεκτείνει το αναλογιστικό μοντέλο της κατά 10 έτη έως το 2050 και διαπιστώνει ότι ο ρυθμός των αλλαγών επιταχύνθηκε, ωθώντας τις προβολές της αγοράς στο μέλλον να εμφανίζουν μεγαλύτερη πτώση σε αυτόν τον ασφαλιστικό τομέα από ό, τι η προηγούμενη μελέτη για το 2015.
Η επικαιροποιημένη μελέτη, The Chaotic Middle: Το αυτόνομο όχημα και η αναστάτωση στην ασφάλιση αυτοκινήτων, δείχνει επίσης μια αυξανόμενη ανάγκη για νέα είδη ασφαλιστικών προϊόντων.
Η KPMG πιστεύει ότι οι παραδοσιακοί φορείς ασφάλισης οχημάτων αντιμετωπίζουν την απειλή της απαξίωσης με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να αποτελούν εναλλακτική επιλογή για την ασφάλιση των κινδύνων οδήγησης.
Ο Chris Nyce,στέλεχος στο τμήμα πρακτικών αναλογιστικών και ασφαλιστικών κινδύνων της KPMG, δήλωσε ότι
«οι πιο πρόσφατες παρατηρήσεις στο αναλογιστικό μοντέλο επιβεβαιώνουν την προβλεπόμενη μακροπρόθεσμη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων συνολικά καθώς και τη μείωση του μεριδίου των ατυχημάτων που χρηματοδοτούνται από προσωπικά ασφαλιστήρια αυτοκινήτων».
Η KPMG θεωρεί ότι θα μειωθεί κατά 90% η συχνότητα απωλειών έως το 2050. Αυτή η μείωση, μαζί με τη μείωση της έντασης και της σοβαρότητας των ζημιών και την επίπτωση των μεταφορών κατά παραγγελία θα οδηγήσουν σε μείωση  των συνολικών ζημιών κατά 71% ή  κατά 137 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το αποτέλεσμα θα γίνει περισσότερο αισθητό από τις εταιρίες που κάνουν προσωπικές ασφαλίσεις αυτοκινήτων. Μέχρι το 2050 μόνο το 22% των απωλειών θα αφορούν προσωπικά ασφαλιστήρια.
Μερική αντιστάθμιση της κατάστασης προβλέπεται από την αύξηση του μέσου κόστους επισκευής, που θα συνεχίσει να αυξάνεται με υψηλότερο ρυθμό από τον συνολικό πληθωρισμό, καθώς οι νέες τεχνολογίες για την επισκευή των μελλοντικών αυτοκινήτων καθίστανται ακριβότερες.
Σύμφωνα με την συμβουλευτική εταιρεία, τρεις είναι οι συνιστώσες δυνάμεις που διαταράσσουν την τρέχουσα, μεγέθους 247 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αγορά ασφάλισης αυτοκινήτων :
Η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης καθιστά τα αυτοκίνητα όλο και πιο ασφαλή, οδηγώντας σε πιθανή μείωση κατά 90% της συχνότητας των ατυχημάτων μέχρι το 2050.
Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων (OEM) θα επωμιστούν περισσότερο τους κινδύνους οδήγησης και τη σχετική αστική ευθύνη και θα έχουν νέες ευκαιρίες να παρέχουν ασφαλιστικό κάλυμμα στους αγοραστές αυτοκινήτων, αφαιρώντας μερίδιο αγοράς από τους παραδοσιακούς ασφαλιστές. Η KPMG εκτιμά ότι μέχρι το 2050 θα υπάρξει σημαντική αύξηση της ασφάλισης αστικής ευθύνης προϊόντων έως το 57% των συνολικών ζημιών αυτοκινήτων προκειμένου να καλυφθεί η αυτόνομη τεχνολογία στα οχήματα και αξιοσημείωτη μείωση των προσωπικών ασφαλίσεων αυτοκινήτου στο 22% των συνολικών απωλειών.
Η ταχεία υιοθέτηση των μετακινήσεων κατά παραγγελία -Mobility on Demand (MOD)- μεταφράζεται γρήγορα στην ανάγκη για λιγότερες προσωπικές καλύψεις, με τη χρήση ομαδικών ασφαλιστηρίων στόλων οχημάτων.
Μέχρι το 2019, οι καταναλωτές θα αρχίσουν να διαπιστώνουν τα πλεονεκτήματα ασφάλειας των νέων τεχνολογιών και η στάση τους θα μετατοπιστεί προς την αποδοχή της αυτόνομης οδήγησης, σύμφωνα με την KPMG.
Επίσης, μέχρι τότε, τα πρώτα αυτόνομα αυτοκίνητα θα βρίσκονται στους δρόμους. Οι μετακινήσεις κατά παραγγελία και η χρήση car – sharing θα συνεχίσουν να επεκτείνονται. Μέχρι το 2024, η πλειονότητα των ταξιδιών στις πόλεις και στα γύρω προάστια θα γίνονται κατά παραγγελία και όχι με προσωπικό όχημα, ενώ μέχρι το 2035 οι μετακινήσεις αυτού του είδους θα είναι ο κανόνας στις μεταφορές, σύμφωνα με τις προβλέψεις.
Ως αποτέλεσμα, η ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντων και άλλοι νέοι τύποι ασφάλισης αναμένεται να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο στις απαιτήσεις για αποζημίωση που προκύπτουν από ατυχήματα στην άσφαλτο.
Η KPMG δήλωσε ότι το ρίσκο στον κυβερνοχώρο είναι παράδειγμα ενός νέου τύπου κινδύνου που συνδέεται με την εποχή των αυτό-οδηγούμενων οχημάτων και θα χρειαστούν νέα προϊόντα για την κάλυψη της πιθανότητας κυβερνο-πειρατείας των οχημάτων νέας τεχνολογίας.
Οι τάσεις που διαπιστώνει η  KPMG είναι σύμφωνες με την έκθεση της Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) σχετικά με την επίδραση της τεχνολογίας στην ασφάλιση.
Η έκθεση διαπίστωσε ότι τα αυτόνομα αυτοκίνητα θα μειώσουν τα ποσοστά ατυχημάτων, θα μετατοπίσουν την ευθύνη από τους οδηγούς στους κατασκευαστές και θα οδηγήσουν σε πτώση την ιδιοκτησία αυτοκινήτων με αύξηση των στόλων αυτοκινήτων, της κοινής χρήσης αυτοκινήτων (car sharing) και των αυτό-οδηγούμενων ταξί.
Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δύσκολο έργο για να επιβιώσουν, σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία. Ο χρόνος για τους ασφαλιστές να ενεργήσουν είναι τώρα, δήλωσε η KPMG.
“Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να προβούν σε σημαντικές αλλαγές στην στρατηγική και την τακτική τους νωρίτερα από ό, τι αναμενόταν για να πλοηγηθούν σε αυτόν τον ταραχώδη μετασχηματισμό της βιομηχανίας”, δήλωσε ο Jerry Albright, επικεφαλής της KPMG’s Actuarial and Insurance Risk Practice.
Εν τω μεταξύ, αυτά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα θα “φέρουν περίπου μια δεκαετία «χαοτικής μετάβασης», καθώς οι ασφαλιστές θα προσαρμόζουν τις στρατηγικές και τις λειτουργίες τους, ενώ οι τεχνολογίες αυτόνομων οχημάτων θα μειώνουν σημαντικά την ανάγκη για προσωπική ασφάλιση οχήματος και οδηγού».
Οι ασφαλιστικές εταιρείες διαφέρουν στο επίπεδο ετοιμότητάς στη διαταραχή της αγοράς, αλλά πολλές αντέδρασαν περιορισμένα για να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση, σύμφωνα με τον Joe Schneider, διευθύνοντα σύμβουλο της KPMG Corporate Finance.
“Οι ασφαλιστές αυτοκινήτων μπορούν να επιλέξουν να αναπτύξουν ασφαλιστικά προϊόντα που σχετίζονται με το σπίτι, ή άλλες εμπορικές ασφαλίσεις, για να επωφεληθούν από τη διαφοροποίηση”, συνέστησε.
Η ασφάλιση αυτοκινήτων στη βιομηχανία διαταράσσεται περαιτέρω από την έξαρση των «έξυπνων χρημάτων» που παράγονται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital  firms).
“Η διάχυση κεφαλαίων ενισχύει την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των τεχνολογιών αυτονομίας και των συναφών επιχειρηματικών μοντέλων, επιταχύνοντας έτσι τον ρυθμό με τον οποίο θα κυκλοφορούν στην αγορά υψηλής τεχνολογίας αυτοματοποιημένα οχήματα”, πρόσθεσε ο Schneider.
Η KPMG διαπιστώνει ευρεία αποδοχή της αυτόνομης οδήγησης, παρά τις πρόσφατες αναφορές ότι οι άνθρωποι μπορεί να είναι απρόθυμοι να δώσουν τον έλεγχο στα ρομπότ. Μια έρευνα της American Automobile Association διαπίστωσε ότι περισσότερα από τα τρία τέταρτα των Αμερικανών φοβούνται να επιβαίνουν σε ένα αυτό-οδηγούμενο αυτοκίνητο.
Μια μελέτη της J.D. Power έδειξε ότι σχεδόν κάθε γενιά είναι επιφυλακτική και φοβισμένη. H εταιρεία γίγαντας στο car sharing, Uber, ήλπιζε να διαταράξει τον κλάδο οδικών μεταφορών με αυτοκινούμενα φορτηγά και υπηρεσίες logistics που βασίζονται σε smartphones, αλλά η πρόοδος ήταν αργή.
Πηγή: www.insurancejournal.com

Έρευνα ΕΥ: 73% παγκόσμια αύξηση σε συγχωνεύσεις-εξαγορές στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά

Κατακόρυφη άνοδος 73% σημειώθηκε το 2015 στις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) της παγκόσμιας ασφαλιστικής βιομηχανίας, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να ξεπερνά τα 111 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση της Ernst & Young «Global insurance M&A themes 2016».

Βασικός παράγοντας γι’ αυτή την αύξηση της δραστηριότητας, που αποτελεί ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια, ήταν τα λεγόμενα megadeals, καθώς στις 10 μεγαλύτερες συμφωνίες οφείλεται το 67% (74 δισ. δολάρια) των εν λόγω συναλλαγών παγκοσμίως.

Πολλαπλάσια ήταν η άνοδος στη μέση αξία των συμφωνιών (174%), 5 ο αριθμός όσων ξεπέρασαν τα 5 δισ. δολάρια, ενώ ο συνολικός όγκος τους μειώθηκε κατά 15% έναντι του 2014.

Σε αντίθεση ωστόσο με την παγκόσμια τάση, οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένες το 2015, εν μέρει λόγω των σημαντικών συγχωνεύσεων και εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες χρονιές, αλλά και πιθανότατα λόγω της έλευσης της Solvency II. H νέα οδηγία προφανώς λειτούργησε αποτρεπτικά για τις φετινές δραστηριότητες M&A, ωστόσο, εκτιμά η EY, αυτή η ανάσχεση μπορεί να προοιωνίζει υψηλά επίπεδα δραστηριότητας το 2016.

insuranceworld

Aσφάλιση Προσώπων: Συχνές Ερωτήσεις

Εν μέσω οικονομικών δυσκολιών και της σημερινής ασάφειας, πολλοί διερωτώνται μία και δεν μπορούν να σηκώσουν τους κινδύνους όλους μόνοι τους, αν μπορούν να έχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ατυχημάτων προσωπικό; αν μπορούν να ασφαλιστούν για νοσοκομειακή περίθαλψη για οποιαδήποτε αιτία, αν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ατυχημάτων για τους ίδιους ή και ένα πρόγραμμα που να συμπεριλαμβάνει όλη την οικογένεια.

Απάντηση: Ναι, υπάρχουν

Οι ασφαλιστικές το τελευταίο διάστημα, επιχειρώντας να αναλάβουν μέρος των κινδύνων ή όλους έχουν σχεδιάσει και προωθήσει στην αγορά κατάλληλα προγράμματα για τις ανάγκες των ασφαλισμένων. Στόχος τους η προστασία των ασφαλισμένων σε περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος τον οποίον οι πολίτες δεν θα μπορούν να διαχειριστούν λόγω της έλλειψης ρευστότητας και των οικονομικών δυσκολιών που υφίστανται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Ετσι, προγράμματα ασφάλισης προσωπικά που προσφέρουν κάλυψη στους τομείς της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας αλλά και έγκαιρη και αποτελεσματική βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος εξασφαλίζοντάς σας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε κάθε επίπεδο, είναι στην διάθεση των πολιτών.

Επίσης και προγράμματα νοσοκομειακά με επιλογή του νοσηλευτικού ιδρύματος

Τέλος και ο ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης οικογενείας προσφέροντας καλύψεις σε τομείς πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας αλλά και έγκαιρη και αποτελεσματική βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος εξασφαλίζοντας στον ασφαλιζόμενο ή/και στα μέλη της οικογένειάς του υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε κάθε επίπεδο.

Εξ αυτών, η Interlife προσφέρει το Προστασία Personal.Το κυριότερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι κατατάσσει τις κατηγορίες των επαγγελμάτων και έχει δημιουργήσει 5 διαφορετικά σχέδια ασφάλισης, ώστε σε κάθε περίπτωση να προσφέρεται η ασφαλιστική προστασία που έχει πραγματικά ανάγκη ο καθένας ξεχωριστά και μοναδικά.

Το Προστασία Family που δημιουργήθηκε για να καλύπτει ολόκληρη την οικογένεια συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών σε περίπτωση ατυχήματος, καταβάλλοντας στον δικαιούχο το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ανάλογα με το σχέδιο που έχει επιλέξει. Το πρόγραμμα κατατάσει τις κατηγορίες των επαγγελμάτων και παρέχεται σε 3 διαφορετικά σχέδια.

Το Ηospital Protection ένα πρωτοποριακό πλήρες πρόγραμμα που συνδυάζει την κάλυψη των νοσηλίων του ασφαλισμένου εντός Δημόσιου Νοσοκομείου, με την κάλυψη των Διαγνωστικών Εξετάσεων και των Επισκέψεων σε Ιατρούς στα εξωτερικά ιατρεία Δημόσιων Νοσοκομείων, βάσει πρωτοτύπων αποδείξεων. Παράλληλα παρέχει αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση ατυχήματος.

Το Υγεία Maximum παρέχει στον ασφαλισμένο ή και την οικογένεια πολυτέλεια μίας ολοκληρωμένης κάλυψης υγείας 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδυάζει ευέλικτα και δυναμικά διάφορες μορφές εξασφάλισης απλά, μοντέρνα και οικονομικά. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως και 60 ετών.

Πριν αγοραστεί το πρόγραμμα, συστήνεται ο πελάτης να πάρει την συμβουλή του επαγγελματία διαμεσολαβητή.

Πληροφορίες από εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους από τις Ασφάλειες Σαριδάκης* μπορείτε να λάβετε επικοινωνώντας μαζί μας στα τηλ. 2810 232320 ή 28310 30900.

 

sofokleousin

Οι Ασφάλειες πωλούνται μόνο από τους Ασφαλιστές

Άρθρο του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου

Αναδημοσίευση από το περιοδικό “Ασφαλιστική Αγορά”

Η ασφαλιστική αγορά προοδεύει, ωριμάζει και εμφανίζει νέα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία.

Οι συντελεστές της και τα στελέχη της αρχίζουν να βλέπουν με διαφορετική οπτική, συγκριτικά με το παρελθόν, πράγματα και καταστάσεις.

Στις εξελισσόμενες αλλαγές, εντάσσεται και η πραγματική αξία που αποδίδεται στον ρόλο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Ο κλάδος ανακτά τη θέση του, μετά από αρκετό διάστημα κατά το οποίο επιχειρήθηκε ποικιλοτρόπως να απομειωθεί η αξία του ή να υποκατασταθεί η εργασία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από άλλες μεθόδους.

Σήμερα, το επάγγελμα αναγεννάται. Αναγνωρίζεται, επιβεβαιώνεται και διακρίνεται η σημασία του στην πρόοδο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Η αναγνώριση αυτή, προσφάτως, αποτυπώθηκε και από τον κ. Γιώργο Κώτσαλο, η μακρόχρονη εμπειρία του οποίου αλλά και η ηγετική θέση της εταιρείας του εκπέμπουν μηνύματα για την αγορά. Η δημόσια τοποθέτησή του υπέρ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών θεωρώ ότι συμπίπτει με την έναρξη ενός νέου κύκλου στην ιδιωτική ασφάλιση.

Κλείνει η περίοδος των τελευταίων ετών, που περιείχε περισσή αμφισβήτηση (άμεση και έμμεση) για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Η αγορά σήμερα έρχεται να μας επιβεβαιώσει. Αναδεικνύει την άξια και πολιτισμένη στάση που επιδείξαμε απέναντι σε κάθε αμφισβήτηση.

Γίνεται συνειδητό με ευκρίνεια ότι οι ασφάλειες πωλούνται από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτή την πραγματικότητα.

Το μοναδικό ισχυρό και πραγματικό κανάλι πώλησης των ασφαλειών ήταν, παραμένει και θα είναι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Η επικοινωνία, η στήριξη, η ενημέρωση, η παρότρυνση, η εξήγηση, η συμπαράσταση και πολλά ακόμα που συνοδεύουν ένα συμβόλαιο Ζωής, καθώς και άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια, προσφέρονται από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναντίρρητα είναι ισχυρές και ο ρόλος τους μοναδικός. Αυτή τη μοναδικότητα χαίρομαι που αρχίζουν πλέον να την αναγνωρίζουν και στον ρόλο των άλλων συντελεστών-κρίκων της ιδιωτικής ασφάλισης.

Και είναι εμφανές πως οι πρακτικές και οι συμπεριφορές που παρατηρούνται πλέον, αναγνωρίζουν τη δυναμική του επαγγέλματος. Αποδέχονται την απαραίτητη δομική δραστηριότητα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η οποία και συντελεί στην απαιτούμενη από την κοινωνία διαρκή βελτίωση της ιδιωτικής ασφάλισης.

Η πορεία μας εφεξής θα είναι διαφορετική. Είναι η κατάλληλη ώρα για να κατανοήσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ότι: όλες οι ασφάλειες (αυτοκινήτων, ζωής, γενικών) μπορούν να πουληθούν ολοκληρωμένα μόνο από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Αν σταματούσαν όλες οι επίμονες και πολυδάπανες προσπάθειες ανάπτυξης εναλλακτικών καναλιών πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων (internet, direct, κ.λπ.), τότε θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δούμε το μεγάλωμα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Οι εταιρείες, έως σήμερα, νομίζω ότι έχουν καταγράψει απώλειες από τις επενδύσεις εκτός ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Πιστεύω πως τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά για όλους, εάν είχαν εμμείνει στο να στηρίξουν με προσοχή τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Το πλήρωμα του χρόνου ήλθε και πλέον η εμπειρία όλων των συντελεστών της αγοράς αποτελεί μια καλύτερη βάση για το μέλλον.

Insurance-eea

Ρεκόρ συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ασφαλιστικό κλάδο το 2015!

Τα $194,9 δισ. άγγιξαν οι δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ασφαλιστικό κλάδο το 2015, ποσό σχεδόν τετραπλάσιο από εκείνο το 2014 ($43.8 δισ.), ενώ αναμένεται επιπλέον σημαντική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στον τομέα περιουσίας και ατυχημάτων, σύμφωνα με τη μελέτη “Global Insurer Mergers & Acquisitions in 2015: The Big Bang” της Conning.

Ο αριθμός των συναλλαγών (183) ήταν σχετικά αμετάβλητος, σημειώθηκαν όμως 24 συναλλαγές αξίας άνω του $1 δισ. στους τομείς περιουσίας και ατυχημάτων και ζωής και υγείας, σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με το 2014, όπου πραγματοποιήθηκαν 9 συναλλαγές αξίας άνω του $1 δισ.

“Το ρεκόρ που σημειώθηκε στις δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών το 2015, χαρακτηρίστηκε από έναν άνευ προηγουμένου αριθμό συναλλαγών υψηλής στρατηγικής αξίας”, δήλωσε ο κ. Jerry Theodorou αντιπρόεδρος του τομέα ασφαλιστικών ερευνών της Conning. “Σχεδόν από τις μισές από τις συναλλαγές αξίας άνω του $1 δισ. πραγματοποιήθηκαν από Ιάπωνες και Κινέζους αγοραστές, καθώς οι Ιάπωνες αναζητούσαν διεθνείς ευκαιρίες ανάπτυξης και οι Κινέζοι επεδίωκαν συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων και στρατηγικές διαφοροποίησης”, συμπλήρωσε.

“Οι δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών το 2015 επηρεάστηκαν από τα χαμηλά επιτόκια, τα υψηλά επίπεδα κεφαλαίων και οι οικονομίες χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης στις ανεπτυγμένες χώρες”, δήλωσε ο Steve Webersen, επικεφαλής του τομέα ασφαλιστικών ερευνών της Conning. «Ενώ αυτές οι συνθήκες υπήρχαν για αρκετό χρονικό διάστημα, αξιοποιήθηκαν το 2015, όταν και οι ασφαλιστές αποφάσισαν ότι πρέπει να προχωρήσουν σε εξαγορές προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη”, επεσήμανε ο κ. Webersen.

Nextdeal

Μήνυμα της FAIRFAX για την ασφαλιστική αγορά

Του Γιάννη Βερμισσώ

Βεβαιότητα για το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα εξέφρασε ο κ Prem Watsa ιδρυτής, πρόεδρος και μεγαλομέτοχος FAIRFAX στην εκδήλωση της ERB-EUROLIFE που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των μεγάλων συνεργατών της εταιρείας την προηγούμενη εβδομάδα.

Παρουσία του οικοδεσπότη κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου, και των συνεργατών της εταιρείας ο κ Prem Watsa χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους και εξέφρασε την βεβαιότητά του για την κίνηση της FAIRFAX να επενδύσει 400 εκατομμύρια ευρώ στην ελληνική αγορά. Ακόμη προέβλεψε, ότι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης θα έχει άνοδο τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά.

Με την εκτίμηση αυτή αιτιολόγησε και την παρουσία-απόφαση της Fairfax η οποία όπως δήλωσε ήλθε για να μείνει. Να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα του κ. Prem Watsa ήταν και συναντήσεις με σημαντικούς παράγοντες –συζητιόταν και ο πρωθυπουργός- καθώς ο όμιλός του σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο επενδυτή με επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια.

insurance-eea

Η ταξιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο, μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι

Αύξηση της ζήτησης για ασφάλειες ταξιδίου αναμένουν οι μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, στον απόηχο των αιματηρών τρομοκρατικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την περασμένη Παρασκευή στο Παρίσι.

Αν και στην Ελλάδα ο τζίρος των συγκεκριμένων συμβολαίων είναι εξαιρετικά περιορισμένος, εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς αναφέρουν, πως όσοι ταξιδεύουν ανά τον κόσμο, είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους ανησυχούν πολύ περισσότερο σήμερα, καθώς η απειλή έχει περάσει… για τα καλά στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Ήδη, πολλοί συμπατριώτες μας που έτυχε να βρεθούν αυτές τις ημέρες φρίκης στην Πόλη του Φωτός, αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, κυρίως με ακυρώσεις πτήσεων, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν πολύ μικρότερο αντίκτυπο αν υπήρχε ασφάλεια ταξιδίου.

Αυτό το δυστυχές γεγονός στο Παρίσι ίσως κάνει τους ταξιδιώτες να αναγνωρίσουν τη σημασία της ταξιδιωτικής ασφάλισης και να δουν ότι δεν αφορά μόνο όσους είναι υπερβολικά οργανωτικοί και λειτουργούν προληπτικά, αλλά το σύνολο των ταξιδιωτών καθώς οι ακυρώσεις πτήσεων και τα απροσδόκητα έξοδα, για παράδειγμα, είναι πολύ συχνά φαινόμενα σε περιπτώσεις τέτοιων συμβάντων.

Ιδιαίτερα για τις χώρες εκτός Ευρώπης, η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι υποχρεωτική για την έκδοση βίζα για τις χώρες του Σένγκεν. Η ταξιδιωτική ασφάλιση αποκτά, λοιπόν, ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς παρέχει οικονομική κάλυψη και ηρεμία στην περίπτωση που υπάρξουν αναπάντεχα γεγονότα, όπως τρομοκρατικές επιθέσεις, εξεγέρσεις κλπ.

Υπάρχουν αρκετά ασφαλιστήρια που καλύπτουν μία σειρά εξόδων που οφείλονται σε τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως για παράδειγμα τα έξοδα για την αναγκαστική παράταση της διαμονής.

Πρώτα απ’ όλα είναι η ακύρωση πτήσεων. Πολλοί επιβάτες ταλαιπωρούνται σε περιπτώσεις σαν την τραγική επίθεση στο Παρίσι, ενώ από την αναταραχή πολλοί χάνουν έγγραφα, χρειάζονται ιατρική βοήθεια κ.ά. Ακόμη και ο επαναπατρισμός της σωρού θύματος μπορεί να καλύπτεται από ένα συμβόλαιο ασφάλισης ταξιδίου.

Σύμφωνα, εξάλλου, με μία από τις κορυφαίες αμερικανικές ιστοσελίδες για την ταξιδιωτική ασφάλιση πλέον είναι αργά να αγοράσει ασφάλεια ταξιδίου που θα καλύπτει επικείμενο ταξίδι στο Παρίσι έναντι κινδύνου τρομοκρατικής επίθεσης. Όποιος ασφαλίστηκε στις 13 Νοεμβρίου και μετά δεν καλύπτεται, για παράδειγμα, για το ενδεχόμενο ακύρωσης της πτήσης λόγω τρομοκρατικής επίθεσης.

Επίσης, οι επιθέσεις στο Παρίσι έχουν χαρακτηριστεί από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο ως “πράξεις τρομοκρατίας”, οπότε αν ένα ασφαλιστήριο προσφέρει καλύψεις στην περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης ισχύει για κάποιον που βρισκόταν αυτές τις ημέρες στο Παρίσι.

 

Insurancedaily

Θες Ιδιωτική σύνταξη; Δες τις επιλογές σου (είναι πολλές)

Το να φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε (από οικονομικής απόψεως) τα χρόνια της συνταξιοδότησής μας είναι ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους δουλεύουμε σήμερα.

του Νίκου Μωράκη

Ένας από τους κυριότερους και ταυτόχρονα από τους πιο μη χειροπιαστούς λόγους. Γιατί το λέμε αυτό; Μα γιατί το αντίκρισμα των πράξεών μας είναι μακροχρόνιο. Δεν θα δούμε άμεσα αποτελέσματα. Δεν θα νιώσουμε ότι τα λεφτά μας “πιάνουν τόπο” (στο άμεσο μέλλον) και σίγουρα θα υπάρξουν στιγμές που θα “γλυκοκοιτάξουμε” την επένδυσή μας γιατί μας παρουσιάστηκε μια “μοναδική ευκαιρία” στα επαγγελματικά μας και χρειαζόμαστε λεφτά.

Πλέον επίσης, το σίγουρο είναι, ότι δεν θα φροντίσει κανείς άλλος για τη σύνταξή μας εκτός από εμάς τους ίδιους. Πάνε οι καλές – πλασματικές εποχές που το κράτος αναπλήρωνε σε ποσοστά το 80% και σε μερικές περιπτώσεις το 110% του μέσου μισθού στις συντάξεις (όταν στη Νορβηγία το ποσοστό αναπλήρωσης ήταν 40% με 50%). Πάνε οι εποχές που θα σε λέγανε τρελό αν τολμούσες να θίξεις τη φερεγγυότητα του πολιτικού συστήματος που μπορούσε να σου εγγυηθεί μισθούς και συντάξεις μόνο και μόνο γιατί είχε το Brand “Ελληνική Κυβέρνηση“.

Και τέλος πάνε οι εποχές που οι Ασφαλιστικές εταιρείες μπορούσαν να λειτουργούν κατά το δοκούν καθώς δεν υπήρχε σωστά δομημένο νομοθετικό πλαίσιο για να τις εποπτεύει. Δημιουργώντας ανασφάλεια ως προς τις πρακτικές που ακολουθούν. (Πλέον οι Ασφαλιστικές εταιρείες εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και συγκεκριμένα από τη διεύθυνση εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.)

Επομένως είναι λογικό που τα αυστηρά μέτρα των μνημονίων μαζί με την αναξιοπιστία που δημιούργησαν οι Ελληνικές κυβερνήσεις (όσων αφορά τη διαχείριση της κρίσης) σε συνδυασμό με τις επαναλαμβανόμενες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, μας δημιούργησαν την ανάγκη να στραφούμε ακόμα περισσότερο στην ιδιωτική πρωτοβουλία προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές μέλλον.

Πόσες όμως Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν συνταξιοδοτικά προγράμματα στην Ελλάδα; Οι επιλογές είναι πολλές. Ακολουθούν οι εταιρείες -Ελληνικές και ξένες- που μπορούν να σας εγγυηθούν το μέλλον.

ΑΤΕ Ασφαλιστική (Ελληνική Ασφαλιστική εταιρεία θυγατρική ομίλου Πειραιώς)

Ατλαντική Ένωση (Ελληνική Ασφαλιστική εταιρεία με 45 χρόνια ιστορία)

ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική (Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία θυγατρική ομίλου Εθνικής)

Ευρωπαϊκή Ένωσις – Ασφάλειαι Μινέττα (Ελληνική Ασφαλιστική εταιρεία με 42 χρόνια ιστορία)

Ευρωπαϊκή Πίστη (Ελληνική Ασφαλιστική εταιρεία με 38 χρόνια ιστορία)

Ιντερσαλόνικα (Ελληνική Ασφαλιστική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 41 χρόνια ιστορία)

Συναιτεριστική Ασφαλιστική (Ελληνική Ασφαλιστική εταιρεία με 36 χρόνια ιστορία)

Allianz (Γερμανική Ασφαλιστική εταιρεία θυγατρική ομίλου Allianz)

AXA (Γαλλική Ασφαλιστική εταιρεία θυγατρική ομίλου AXA)

Credit Agricole (Γαλλική Ασφαλιστική Εταιρεία που συνεργαζόταν με την πρώην Εμπορική Τράπεζα)

Eurolife (Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία θυγατρική του ομίλου Eurobank)

Generali (Ιταλική Ασφαλιστική Εταιρεία θυγατρική του ομίλου Generali)

Groupama (Γαλλική Ασφαλιστική Εταιρεία θυγατρική του ομίλου Groupama)

Interamerican (Ολλανδική Ασφαλιστική Εταιρεία θυγατρική του ομίλου ACHMEA)

International Life (Ελληνική Ασφαλιστική εταιρεία με 59 χρόνια ιστορία)

METLIFE (Αμερικάνικη Ασφαλιστική εταιρεία θυγατρική του ομίλου METLIFE)

NN HELLAS (Ολλανδική Ασφαλιστική εταιρεία θυγατρική ομίλου NN)

*Τα στοιχεία για τις εταιρείες που παρέχουν τις προαναφερθείς πληροφορίες τα συλλέξαμε από την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος. Η κατάταξη έχει γίνει με αλφαβητική σειρά.

 

Insurancedaily

ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΧΩΡΙΣΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΕΝΑΝ – ΕΝΑΝ

Ώθηση στις ασφάλειες για τον κυβερνοχώρο μετά από κοινοτική οδηγία για την προστασία των δεδομένων

Ώθηση στην ασφάλιση για τον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη αναμένεται να δώσει από το 2017 η αναμενόμενη εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας που θα καθιστά υποχρεωτική την δημοσιοποίηση παραβιάσεων δεδομένων.

Την εκτίμηση αυτή κάνει έκθεση για το μέλλον της ασφαλιστικής κάλυψης των κίνδυνων και τις βασικές τάσεις στον κυβερνοχώρο από την ασφαλιστική αγορά το 2015.

Ειδικότερα η έκθεση αναφέρει για την Ευρώπη :

Η ζήτηση για την ασφάλιση του κυβερνοχώρου στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, αφού η νέα κοινοτική οδηγία Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection -GDPR)) θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015.

Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το 2017 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθιστώντας υποχρεωτική την κοινοποίηση της παραβίαση των δεδομένων.

Η ασφαλιστική αγορά του κυβερνοχώρου στην Ευρώπη παρουσιάζει χαμηλή διείσδυση, με εκτιμώμενη αξία US $ 150 εκατομμύρια μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων το 2014.

prnewswire.com