Έρευνα ΕΥ: 73% παγκόσμια αύξηση σε συγχωνεύσεις-εξαγορές στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά

Κατακόρυφη άνοδος 73% σημειώθηκε το 2015 στις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) της παγκόσμιας ασφαλιστικής βιομηχανίας, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να ξεπερνά τα 111 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση της Ernst & Young «Global insurance M&A themes 2016».

Βασικός παράγοντας γι’ αυτή την αύξηση της δραστηριότητας, που αποτελεί ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια, ήταν τα λεγόμενα megadeals, καθώς στις 10 μεγαλύτερες συμφωνίες οφείλεται το 67% (74 δισ. δολάρια) των εν λόγω συναλλαγών παγκοσμίως.

Πολλαπλάσια ήταν η άνοδος στη μέση αξία των συμφωνιών (174%), 5 ο αριθμός όσων ξεπέρασαν τα 5 δισ. δολάρια, ενώ ο συνολικός όγκος τους μειώθηκε κατά 15% έναντι του 2014.

Σε αντίθεση ωστόσο με την παγκόσμια τάση, οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένες το 2015, εν μέρει λόγω των σημαντικών συγχωνεύσεων και εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες χρονιές, αλλά και πιθανότατα λόγω της έλευσης της Solvency II. H νέα οδηγία προφανώς λειτούργησε αποτρεπτικά για τις φετινές δραστηριότητες M&A, ωστόσο, εκτιμά η EY, αυτή η ανάσχεση μπορεί να προοιωνίζει υψηλά επίπεδα δραστηριότητας το 2016.

insuranceworld