Τα ψιλά γράμματα στις ιδιωτικές ασφάλειες υγείας που πρέπει να προσέξετε

Η σταδιακή υποβάθμιση των καλύψεων του ΕΟΠΥΥ (αύξηση ιδίας συμμετοχής στα φάρμακα) αναδεικνύει την ανάγκη πολλών ασφαλισμένων να στραφούν στις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες προσφέρουν προγράμματα νοσοκομειακής και εξω-νοσοκομειακής περίθαλψης. Ποιοι είναι όμως οι όροι των συμβολαίων που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα;

1) Απαλλαγή

Ο όρος αυτός αναφέρεται σε ύψος ποσού μέχρι του οποίου καλύπτεται η δαπάνη του νοσοκομείου με δική σας συμμετοχή. Συνήθως οι εταιρείες σας προσφέρουν επιλογή από δύο η περισσότερα ποσά (1.000 η 1.500 ευρώ) που θα πρέπει να τα γνωρίζετε πριν υπογράψετε το συμβόλαιο.

Επίσης θα πρέπει να διαλευκάνετε εάν το ποσό της απαλλαγής παραμένει σταθερό κάθε χρόνο η αυξάνετε με την αύξηση του ασφαλίστρου. Καλό είναι να αναζητήσετε εταιρείες που διατηρούν σταθερή την απαλλαγή.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με βάση τα εμπειρικά δεδομένα το 70% περίπου του ποσού της απαλλαγής καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Για παράδειγμα εάν κάνετε μια χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτικό νοσοκομείο και το συνολικό ποσό είναι 5000 ευρώ τα 1.000 από τα 1.500 ευρώ που δεν σας καλύπτει η εταιρεία λόγω της απαλλαγής τα πληρώνει τα ασφαλιστικό σας ταμείο. Έτσι εσείς θα πληρώσετε 500 ευρώ και το υπόλοιπο θα το καλύψει η ασφαλιστική σας εταιρεία μαζί με τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

2) Αναμονές

Με τον όρο αυτό οι ασφαλιστικές εταιρείες εννοούν την χρονική περίοδο από την ημέρα που ισχύει το συμβόλαιο η εταιρεία δεν σας καλύπτει για συγκεκριμένη κατηγορία ασθενειών. Συνήθως είναι 3,6 και 12 μήνες ανάλογα με το είδος της χειρουργικής επέμβασης. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσετε από τον ασφαλιστή σας πριν υπογράψετε το συμβόλαιο να σας κοινοποιήσει τον πίνακα των αναμονών ώστε να γνωρίζετε τον συγκεκριμένο χρόνο για τον οποίο καλύπτεστε για συγκεκριμένες παθήσεις.

3) Προϋπάρχουσες ασθένειες

Στην αίτηση που συμπληρώνετε με τον ασφαλιστή θα σας ζητηθεί να περιγράψετε τις σοβαρές προϋπάρχουσες ασθένειες σας. Εδώ πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το τι θα δηλώσετε γιατί από αυτές τις προϋπάρχουσες παθήσεις θα εξαρτηθεί σε ποιες χειρουργικές επεμβάσεις δεν θα καλύπτεστε κατά την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.

4) Συνδεδεμένες ασθένειες

Είναι ένας αντίστοιχος με τον προηγούμενο όρο μόνον που στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική εταιρεία προκαθορίζει τις παθήσεις που δεν καλύπτει καθ όλη την διάρκεια του συμβολαίου. Πρέπει λοιπόν πριν υπογράψετε την αίτηση ασφάλισης να μελετήσετε προσεκτικά ποιες είναι αυτές οι συνδεδεμένες η συγγενείς παθήσεις.

5) Συμβεβλημένα και μη συμβεβλημένα νοσοκομεία

Ένας όρος που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα και έτσι εκ των προτέρων να γνωρίζετε ποια είναι τα νοσοκομεία που είναι συμβεβλημένα με την ασφαλιστική εταιρεία. Και κυρίως να διαλευκάνετε με τον ασφαλιστή σας πως θα αποζημιωθείτε εφόσον ο γιατρός σας χειρουργεί σε ένα μη συμβεβλημένο νοσοκομείο. Συνήθως στην περίπτωση αυτή οι εταιρείες προκαθορίζουν τις ιατρικές αμοιβές που πληρώνουν ανά κατηγορία χειρουργικής επέμβασης. Επίσης εξαρτάται από την ικανότητα του πράκτορα η ασφαλιστικού σας συμβούλου για το εάν θα αποζημιωθείτε χωρίς να πληρώσετε πρώτα τα τιμολόγια στο μη συμβεβλημένο νοσοκομείο.

6) Αύξηση ασφαλίστρων

Θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα η να ζητήσετε από την αρχή ενημέρωση για το ύψος της ετήσιας μεταβολής των ασφαλίστρων που θα πληρώνετε.

 

money-money

ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

copy-logo.png

Ποιες και πόσες ασφαλιστικές εταιρίες κάνουν ασφάλειες ζωής σύνταξης και υγείας

Στην Ελλάδα σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος συνολικά 21 ασφαλιστικές εταιρίες ασκούν δραστηριότητα στο κλάδο των ασφαλίσεων ζωής , σύνταξης και υγείας .

Ορισμένες από αυτές ασκούν αποκλειστικά δραστηριότητα στο κλάδο των ασφαλίσεων ζωής και υγείας, ενώ σχεδόν οι περισσότερες είναι μικτές, δηλαδή ασκούν δραστηριότητα και στο κλάδο κατά ζημιών .

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης των Ασφαλιστικών Εταιριών το 2014 η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Ασφαλίσεις Ζωής ήταν 1.831.466.007 ,58 ευρώ και σε ποσοστό στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων το 48,2% .

Στους επιμέρους κλάδους των ασφαλίσεων ζωής για το 2014 στις ασφαλίσεις Ζωής η παραγωγή ήταν 1.182.984.521,82 ευρώ και σε ποσοστό του συνόλου παραγωγής του κλάδου το 64,6%, στις ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις ( unit linked ) 398.121.322,01 ευρώ και σε ποσοστό 21,7%, στις ασφαλίσεις υγείας 99.318.771,33 ευρώ, και σε ποσοστό 5,4% και στη διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 150.926.414,63 ευρώ, και σε ποσοστό 8,2%.

Βασικά κανάλια διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και υγείας που χρησιμοποιούν σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες ζωής στην Ελλάδα είναι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ( ασφαλιστές) ενώ κάποιες από τις ασφαλιστικές χρησιμοποιούν ως κανάλια διανομής και τράπεζες, με τις οποίες έχουν συνεργασίας στο κλάδο των τραπεζοασφαλίσεων (bank assurance)

H γκάμα των ασφαλιστικών προϊόντων που αφορούν τις ασφάλειες ζωής και υγείας χωρίζεται στις εξής βασικές κατηγορίες:

Ασφάλειες ζωής σύνταξης ή αποταμίευσης ,ασφαλίσεις που είναι συνδεμένες με επενδύσεις και ομαδικές ασφαλίσεις .

Ασφάλειες υγείας νοσηλείας (νοσοκομειακά προγράμματα), εξωνοσοκομειακές καλύψεις , ακόμα και συνδυαστικά πακέτα.

Δείτε την παρακάτω λίστα των ασφαλιστικών εταιριών στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας :

1. AlphaLife Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής

2. CNP ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3. CREDIT AGRICOLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ

4. ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ

5. Eurolife ERB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

6. METLIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής

7. NN Ηellas Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής

8. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ

9. ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΑΙΦ ( International Life )ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

10. ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

11. «ΟΡΙΖΩΝ» Α.Ε ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

12. ALLIANZ Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία

13. AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

14. GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ

15. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

16. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

17. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

18. H ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

19. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

20. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Πως θα βρείτε πληροφορίες για ασφάλειες ζωής και υγείας

Για να βρείτε πληροφορίες γύρω από τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και υγείας ή για να ασφαλιστείτε πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο ασφαλιστικό σύμβουλο. Επίσης μπορεί να επισκεφτείτε και τις ιστοσελίδες των εταιριών στο internet, όπου έχουν παρουσιάσεις των προγραμμάτων τους , online τιμολογήσεις , τα δίκτυα των συνεργατών τους ακόμα και να πάρετε πληροφορίες μέσω email και άλλων μέσων άμεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

asfalisinet

Eνημερωθείτε για ο,τι σας απασχολεί από τις Ασφάλειες ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* στο email: [email protected]

Πως θα διαμορφωθεί ο νέος χάρτης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, τα επόμενα χρόνια

Δυο κατηγορίες ασφαλιστικών εταιριών θα επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, που θα είναι σαφώς λιγότερες και πιο ισχυρές, σε σχέση με σήμερα .
Στην εκτίμηση αυτή καταλήγουν άνθρωποι της αγοράς επισημαίνοντας ότι η οικονομική κρίση στη χώρα αλλά και οι αλλαγές που επέρχονται στην εποπτεία και την κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών εταιριών, σύντομα θα αλλάξουν ριζικά τον χάρτη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
Στην πρώτη κατηγορία θα είναι οι λεγόμενες πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες, κυρίως ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ομίλων ,που έχουν εγκατασταθεί στη χώρα παλιότερα, αλλά και τα τελευταία δέκα χρόνια.
Στην δεύτερη κατηγορία θα είναι ελληνικές, κυρίως, ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν εδραιωθεί στην αγορά από χρόνια, που όμως για να μπορέσουν να αντέξουν τον ανταγωνισμό των πολυεθνικών ομίλων θα πρέπει να προχωρήσουν στην εξειδίκευση σε συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης και προϊόντα.
Τα πρώτα δείγματα της λειτουργίας της νέας ασφαλιστικής αγοράς, όπως θα διαμορφώνεται με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, αναμένονται από τις αρχές του 2016 , οπότε θα αρχίσει και η εφαρμογή της γνωστής κοινοτικής οδηγίας Solvency II ,που αλλάζει ριζικά τα θέματα της εποπτείας αλλά και της κεφαλαιακής επάρκειας.
Σύμφωνα με τους γνώστες της αγοράς ένας ακόμα λόγος που οδηγούμαστε σε αυτού του νέου τύπου ασφαλιστική αγορά είναι και οι τεχνολογικές εξελίξεις που πρέπει να ακολουθήσουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια οι ασφαλιστικές εταιρίες.
Οι πολυεθνικοί παίχτες της ασφαλιστικής αγοράς, έχοντας την κεφαλαιακή αλλά και την τεχνολογική στήριξη των μητρικών ασφαλιστικών εταιριών, μπορούν να προσαρμόζονται πιο γρήγορα στις εξελίξεις σε σχέση με τις ελληνικές μικρές και μεσαίες ασφαλιστικές εταιρίες.
Αυτό σημαίνει , κατά τους γνώστες της αγοράς , ότι προκειμένου οι ελληνικές εταιρίες να τους ανταγωνιστούν θα πρέπει να περιορίσουν την δράση τους, ώστε να επικεντρωθούν σε εξειδικευμένους κλάδους ασφάλισης, για να έχουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την ευελιξία .
Στο νέο χάρτη της ασφαλιστικής αγοράς που θα αρχίσει να διαμορφώνεται το επόμενο διάστημα, θα υπάρξουν εξαγορές χαρτοφυλακίων , συγχωνεύσεις εταιριών ακόμα και «σπάσιμο» εργασιών.
Όσον αφορά τις δύο μεγάλες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες που αποτελούν θυγατρικές των τραπεζικών συστημικών ομίλων, της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank , καθώς το θέμα της ΑΤΕ Ασφαλιστικής θεωρείται τελειωμένο με την συμφωνία της εξαγοράς από τον όμιλο της ERGO, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι, αργά ή γρήγορα, θα υπάρξει κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, απαγκίστρωση από τους μητρικούς τραπεζικούς ομίλους .
Το πως αυτό θα γίνει τα σενάρια που έχουν δει, κατά καιρούς, το φως της δημοσιότητας ποικίλουν και είναι ανάλογα το προφίλ των δύο εταιριών.
Για την Eurolife τα πράγματα θεωρούνται απλά καθώς είναι σχετικά νέα εταιρία με σημαντική παραγωγή, καθαρή κερδοφορία που την κάνει αρκετά ελκυστική σε πιθανή πώληση.
Για την Εθνική Ασφαλιστική , που φαίνεται να πρωταγωνιστεί και στις ανακατατάξεις που συντελούνται ενόψει εξαγορών χαρτοφυλακίων, το μέγεθός της και ο πρωταγωνιστικό της ρόλος στην αγορά ανεβάζουν το πιθανόν ενδιαφέρον για εξαγορά και ενδεχομένως το τίμημα που προσδοκά η μητρική τράπεζα από μελλοντική πώληση.

 

asfalisinet

5 ανόητες δικαιολογίες που ο κόσμος δεν αγοράζει ασφάλεια Ζωής

Τις πέντε βασικές και συνάμα ανόητες δικαιολογίες που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι για να μην αγοράσουν ασφάλεια Ζωής, καταρρίπτει το περιοδικό Forbes.

Με αφορμή την επιλογή του ηθοποιού Anthony Anderson ως το πρόσωπο του Μήνα Ενημέρωσης για την Ασφάλιση Ζωής στις ΗΠΑ, το αμερικανικό περιοδικό συζητά με τον ίδιο και παραθέτει επιχειρήματα που κάνουν την ανάγκη ασφάλισης επιτακτική.

5. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να ασφαλίσω

«Οι άνθρωποι ασφαλίζουν τις τηλεοράσεις τους, τα αυτοκίνητά τους, τα κοσμήματά τους, αλλά δεν ασφαλίζουν τους εαυτούς τους», λέει ο Anderson με νόημα. ΑΝ δεν ήταν, βέβαια, ο εαυτός τους δεν θα είχαν τίποτα από αυτά να ασφαλίσουν».

Ακόμη και αν δεν έχουμε ασφαλίσει τα υπάρχοντά μας, μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε. «Το μόνο πράγμα που είναι διαφορετικό είναι ότι δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή, όμως επειδή έχουμε την ‘επέκταση εγγύησης’ στην ασφάλεια Ζωής, η ζωή συνεχίζεται με τον τρόπο που έχετε συνηθίσει να πηγαίνει και δεν ανησυχείτε και για τα χρήματα», προσθέτει ο Anderson.

4. Δεν θέλω να «μπλέξω» με ασφαλιστές

Είναι αλήθεια, ότι υπάρχουν μερικοί ασφαλιστές που έχουν συμβάλλει στο να διαιωνιστεί αυτό το στερεότυπο. Όμως υπάρχουν πολλοί περισσότεροι ασφαλιστές που βλέπουν τη δουλειά τους ως τίποτα λιγότερο από κοινωνικό λειτούργημα.

Ο Anderson μεγάλωσε στην κακόφημη φτωχογειτονιά Compton. Όταν έφτασε τα 18, γνώρισε ένα πολύ γνωστό πρόσωπο στην περιοχή: τη Mary την «κυρία ασφαλίστρια». Η Mary διέσχιζε τις δύσκολες γειτονιές του Compton, πήγαινε από πόρτα σε πόρτα και γινόταν φίλη των οικογενειών που ζούσαν εκεί, μεταξύ των οποίων και με τους γονείς του Anderson. Και όταν ενηλικιώθηκε ο Anderson, η Mary τον ρώτησε: «Έχεις σκεφτεί την ασφάλεια Ζωής;» «Όχι», απάντησε. Δόξα τω θεώ για την Mary…

3. Πρέπει να πεθάνω για να πάρω κάτι πίσω

«Φοβερό, μπορώ να πάρω 25.000 δολάρια με μόλις 12 δολάρια το μήνα. Φέρε μου να υπογράψω», θυμάται ότι σκέφτηκε ο Anderson. Βέβαια, δεν κατάλαβε πλήρως πως λειτουργεί η ασφάλεια. Νόμιζε ότι θα πλήρωνε 12 δολάρια το μήνα για να έχει ΠΡΌΣΒΑΣΗ σε 25.000 δολάρια μετρητά σε ώρα ανάγκης.

«Αυτό που δεν σκέφτηκα, ήταν ότι για να πληρωθώ θα πρέπει να πεθάνω. Και λέω, για περίμενε, για περίμενε, δεν το σκέφτηκα καλά». Παρά όμως την πρόφαση, ο Anderson απέκτησε το πρώτο του ασφαλιστήριο, το οποίο συνεχίζει να έχει μέχρι σήμερα.

Τώρα καταλαβαίνει ότι ενώ ορισμένα ασφαλιστήρια προσφέρουν στους ασφαλισμένους κάποιες οικονομικές παροχές όσο ζουν, ο πρωταρχικός σκοπός της ασφάλειας Ζωής είναι να φροντίσει αυτούς μου μένουν πίσω. Και ο Anderson θέλει να εκπαιδεύσει τον κόσμο γι’ αυτό το γεγονός. Το όφελος για μας τους κατόχους ασφαλιστηρίων είναι πως ξέρουμε ότι κάναμε το σωστό, και ότι μπορούμε να φροντίσουμε την οικογένειά μας ακόμη και όταν δεν θα είμαστε κοντά της.

2. Είναι πολύ ακριβή

Η αλήθεια είναι ότι η ασφάλεια Ζωής μπορεί να είναι και ακριβή. ΑΝ και τα 12 δολάρια το μήνα για το πρώτο συμβόλαιο του Anderson στα 18 του μοιάζει ένα ασφάλιστρο που οι περισσότεροι μπορούν να διαθέσουν, πιθανότατα ήταν μία πιο ακριβή μορφή ισόβιας ασφάλειας Ζωής με ενσωματωμένο πρόγραμμα δημιουργίας αποθέματος. Γιατί μόλις με 13 δολάρια το μήνα, ένας υγιής άνθρωπος 18 ετών μπορεί να πάρει 250 χιλ. δολάρια από ένα συμβόλαιο 20 ετών.

Ένας 30χρονος που είναι πρότυπο υγείας μπορεί να πάρει ένα συμβόλαιο 1 εκατ. δολαρίων με μόλις 37 δολάρια το μήνα – με εγγυημένο ασφάλιστρο για 20 χρόνια – για να διασφαλίσει ότι η οικογένειά του θα έχει αρκετά μετρητά για να επιβιώσει οικονομικά στην περίπτωση θανάτου. Μία υγιής 30χρονη γυναίκα θα πλήρωνε ακόμη λιγότερα, περίπου 31 δολάρια το μήνα.

Είναι αλήθεια ότι η ασφάλεια μπορεί να είναι ακριβή, και αυτό εξαρτάται από το είδος της κάλυψης, την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου. Μπορεί όμως να είναι και εκπληκτικά φθηνή, εξαλείφοντας τη δεύτερη δικαιολογία που κάποιος χρησιμοποιεί για να μην αγοράσει ασφάλεια ζωής.

1.Θα το κάνω αργότερα

Ένας ακόμη σκοπός που υποστηρίζει ο Anderson είναι η εκπαίδευση και ενημέρωση για τον διαβήτη, κάτι που επίσης τον αγγίζει. Ο ίδιος και η μητέρα του πάσχουν από διαβήτη τύπου δύο. ΑΝ ο Anderson έκανε σήμερα αίτηση για ασφάλεια Ζωής, θα ήταν απίστευτα πιο ακριβή –ίσως απαγορευτική – εξαιτίας μίας ασθένειας που δεν είχε όταν αγόρασε την πρώτη του ασφάλεια. Και η μητέρα του, η οποία προσπάθησε να ανανεώσει το ασφαλιστήριο της πρόσφατα, είδε την άρνηση της ασφαλιστικής λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Όμως ο πρωταρχικός στόχος της ασφάλειας ζωής δεν είναι να αφήσουμε κάποια χρήματα όταν πεθάνουμε σε πολλά χρόνια από σήμερα, αλλά να φροντίσουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε στην περίπτωση που φύγουμε από αυτή τη ζωή αναπάντεχα.

Insurancedaily

Όχι στην «κουπονο-ποίηση» της ιδιωτικής ασφάλισης. Όχι στον ευτελισμό της

Όλο και συχνότερα διαπιστώνουμε ότι οι διαχρονικοί συνεργάτες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, επιχειρούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους πώλησης των ασφαλιστικών προϊόντων.

Επίσης συχνά στους εναλλακτικούς αυτούς –ή καινοτόμους- τρόπους διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι παραμερίζουν, σε κλιμακούμενο βαθμό κατά περίπτωση, το σημαντικότερο στοιχείο της ασφαλιστικής πώλησης που είναι ο άνθρωπος, ο ασφαλιστικός σύμβουλος ο διαμεσολαβητικός ασφαλιστής.

Δεν κρίνουμε την αγωνία εξεύρεσης πελατών, την αύξηση των μεριδίων και την προσπάθεια προόδου. Όμως πιστεύουμε ότι γίνονται ατοπήματα.

Όπως θεωρήσαμε σφάλμα τον κακό τρόπο άσκησης του Banc assurance με την εφαρμογή μεθόδων εκτός ορίων του υγιούς ανταγωνισμού, όπως είναι λάθος οι ιντερνετικές πωλήσεις των σύνθετων προϊόντων, έτσι θεωρούμε λάθος προσανατολισμό, την αναζήτηση πωλήσεων με διάφορες εναλλακτικές μεθόδους που δεν είναι ανθρωποκεντρικές και εστιασμένες στην διαμεσολάβηση.

Τα κουπόνια στις εφημερίδες, οι πωλήσεις μέσω σούπερ μάρκετ, και πολλά άλλα, αποτελούν διάσπαση από τον στόχο και πειραματική προσέγγιση σοβαρού ασφαλιστικού επαγγέλματος που σωστά, πιστοποιημένα και με εμπειρία μπορεί να προωθεί στους πολίτες τα ασφαλιστικά προϊόντα.

Όσο και να προσπαθούν κάποιοι να κερδίσουν μερίδια με τρόπους διάφορους, σε μεγάλο βαθμό, αιθεροβατούν.

Κατακρημνίζουν και τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους της αγοράς, κλονίζουν και συνεργασίες και τελικά «πολύς κόπος για ελάχιστο ή ευκαιριακό αποτέλεσμα»

Θεωρούμε ότι σήμερα κάποιοι έκαναν την αρχή και ενδεχομένως κάποιοι άλλοι θα συνεχίσουν.

Είναι ανοικτό το ερώτημα: κατά πόσο οι πρακτικές αυτές συστρατεύονται στην συνολική προσπάθεια της ασφαλιστικής αγοράς να δημιουργήσει ασφαλιστική συνείδηση και να ανεβάσει υψηλότερα τον κλάδο στην άποψη των πολιτών με ότι αυτό συνεπάγεται.

Οι ευτελείς τρόποι προώθησης ενός ασφαλιστικού προϊόντος όπως και η εξευτελιστικές τιμές, υποβιβάζουν και το προϊόν και το έργο αυτών που το προωθούν.

Πιστεύουμε ότι πολλά πράγματα γίνονται από κεκτημένη ταχύτητα. Και μόνο έτσι μπορεί να δικαιολογηθούν.

Εκτιμάμε ότι θίγεται ο τομέας ιδιωτικής ασφάλισης και ο κλάδος της διαμεσολάβησης όταν:

– υποβιβάζεται η διαδικασία πώλησης του ασφαλιστικού προϊόντος και

– απλουστεύονται τα όσα σημαντικά παρέχει ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο και τελικά αφαιρείται αξία από το τόσο σημαντικό προϊόν της ασφάλισης.

Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι και χρειάζεται σύμπνοια μεταξύ των συντελεστών της ασφαλιστικής αγοράς ας προχωρήσουν όλοι σε ενδοσκόπηση για να ληφθούν αποφάσεις που θα αναδεικνύουν το ανθρώπινο στοιχείο που ασχολείται με την ιδιωτική ασφάλιση.

 

www.insurance-eea.gr

Η Ιστορία της Ασφάλισης

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ασφάλιση είναι τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος. Από την εμφάνισή του, ο άνθρωπος οργάνωνε την ζωή του σε κοινωνίες, επειδή διαπίστωσε ότι από μόνος του δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στους κινδύνους της προϊστορικής εποχής. Οργανωμένος σε κοινωνίες μέσα σε σπηλιές, μπόρεσε να βρει την απαραίτητη ασφάλεια.

Έτσι κι αλλιώς, την έννοια της ασφάλισης την βρίσκουμε με σαφήνεια διατυπωμένη στα πιο αρχαία κείμενα, ή την συμπεραίνουμε από διάφορα περιστατικά.

Οι αρχές του θεσμού της ασφάλισης χάνονται κάπου εκεί γύρω στην 2η π. Χ. χιλιετία. Η ασφάλιση στα πρώτα της στάδια, εμφανίστηκε με την μορφή “αλληλοβοήθειας”, μεταξύ ατόμων που εκτελούσαν ένα παρεμφερές είδος εργασίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες “δούλευαν” οι εργάτες των πυραμίδων στην αρχαία Αίγυπτο, ήταν άθλιες. Πολλά “εργατικά” ατυχήματα και πολλές ασθένειες τους μάστιζαν. Έτσι, δημιουργήθηκε το πρώτο γνωστό “ταμείο αλληλοβοήθειας”, όπως προκύπτει από πάπυρο που βρίσκεται στο μουσείο του Καΐρου.

Οι πληρωμές των εργατών γίνονταν τότε σε είδος (λάδι, σιτάρι και άλλα τρόφιμα) την πρώτη κάθε μήνα. Από αυτήν την αμοιβή, κατέβαλαν από κοινού κάποια ποσότητα τροφίμων, ώστε να εξασφαλιστεί φαγητό για όσους δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Επιπλέον, το “ταμείο αλληλοβοήθειας” προέβλεπε αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, για να πληρωθούν τα έξοδα κηδείας.

Στην αρχαία Βαβυλωνία, το 1750 π.Χ. ο κώδικας του βασιλιά Χαμουραμπί, αναφέρεται, και μάλιστα πολύ καλοδιατυπωμένα, σε ταμείο αλληλοβοήθειας των εμπόρων (μεταφορέων). Σ’ αυτόν τον κώδικα, συναντάμε διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη των καραβανιών είχαν χρέος να χρεωθούν από κοινού για τυχόν κλοπή, καταστροφή, απώλεια καμήλας, ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά συνέβαινε στα καραβάνια, ακόμα και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Στον ίδιο κώδικα, συναντάμε και άλλες πολλές διατάξεις, που θεσπίζουν την έννοια της θαλάσσιας αστικής ευθύνης και θαλάσσιας ασφάλισης.

Παρόμοιες “ασφαλίσεις” υπάρχουν και σε άλλους νεότερους κώδικες των χωρών της Μεσοποταμίας.

Η ασφάλιση στην αρχαία Ελλάδα

Στην αρχαία Ελλάδα, ήταν διαδεδομένη η ασφαλιστική κάλυψη των εξόδων κηδείας, σύστημα που αναπτύχθηκε μέσω θρησκευτικών, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Αργότερα, με νόμο του Σόλωνα, τον 6ο π.Χ. αιώνα, θεσπίστηκε ο όρος των “ομοτάφων”, ο πρώτος ασφαλιστικός νόμος που καθόριζε την λειτουργία εταιριών που είχαν σαν αντικείμενο την κάλυψη των εξόδων κηδείας. Τα διάφορα σωματεία και ενώσεις της εποχής διεύρυναν την έννοια της ασφάλισης δημιουργώντας εταιρίες που είχαν σαν αντικείμενο την αλληλοβοήθεια, την αμοιβαιότητα και τον καταμερισμό των κινδύνων, πέρα από τα έξοδα κηδείας και είχαν πλέον κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Στην Κύπρο τον 5ο π.Χ. αιώνα, εμφανίσθηκε το πρώτο νοσοκομειακό πρόγραμμα της ιστορίας. Ήταν η συμφωνία μεταξύ του βασιλιά Ιδαλίου και του γιατρού Ονάσιλλου και των αδελφών του. Η συμφωνία αυτή όριζε ότι ο Ονάσιλλος και οι αδελφοί του θα αναλάμβαναν την περίθαλψη των στρατιωτών που θα τραυματιζόντουσαν σε επερχόμενη μάχη. Σαν αντάλλαγμα, ο βασιλιάς Ιδάλιος πρόσφερε χρήματα και γη.

Τον 4ο π.Χ. αιώνα, συναντάμε αναφορά στον θεσμό της ασφάλισης, σε λόγους του Δημοσθένη, “Περί θαλασσίων πιστώσεων”. Εδώ, περιγράφονται τα “θαλασσοδάνεια”. Το εμπόριο, από αρχαιοτάτων χρόνων, είχε μεγάλα περιθώρια κέρδους, αλλά και πολύ υψηλό ρίσκο. Η πειρατεία και τα ναυτικά ατυχήματα ήταν σύνηθες φαινόμενο στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι, αντί κάποιος έμπορος ή επενδυτής να δανείσει (επενδύσει) τα χρήματά του σε ένα πλοίο, με ορατό τον κίνδυνο της οικονομικής καταστροφής σε περίπτωση που το πλοίο δεν επέστρεφε, απευθυνόταν σε ναυτομεσιτικό γραφείο, μέσο του οποίου μπορούσε να δανείσει χρήματα σε διάφορα πλοία, διασπείροντας έτσι τον κίνδυνο. Από τα κέρδη των πλοίων που επέστρεφαν, μπορούσε να αποσβέσει την ζημιά των πλοίων που δεν επέστρεφαν.

Δυστυχώς, αντί τα “θαλασσοδάνεια” να διδάσκονται σαν παράδειγμα πρόληψης, σύνεσης και ευρηματικότητας, διδάσκονταν στα δικά μου μαθητικά χρόνια, σαν “δανικά και αγύριστα”.

Σε κείμενα συγγραφέων της κλασσικής περιόδου, αναφέρεται η ασφάλιση απόδρασης δούλου. Συνηθιζόταν να γίνεται συμφωνία, με βάση την οποία ο ιδιοκτήτης του δούλου πλήρωνε περιοδικές καταβολές, ώστε να εισπράξει αποζημίωση στην περίπτωση απόδρασης του δούλου του.

Την έννοια της κοινής αβαρίας την γνωρίζουμε όλοι. Θεσπίσθηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα από το δίκαιο της Ρόδου. Σύμφωνα με τον όρο αυτό, κάθε ηθελημένη θυσία εμπορευμάτων που πραγματοποιείται χάριν του πλοίου και του υπολοίπου φορτίου, επιβαρύνει, αναλογικά, όλα τα διασωθέντα συμφέροντα. Μοιάζει με την ασφάλιση, στο ότι τον κίνδυνο τον επωμίζονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος της κοινής αβαρίας, διατηρείται αυτούσιος μέχρι σήμερα, και μάλιστα με παγκόσμια ισχύ.

Η ασφάλιση στον Μεσαίωνα

Σε όλη την διάρκεια του μεσαίωνα, η ναυτική ασφάλιση και η κοινή αβαρία ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Επίσης, εμφανίστηκαν πολλές ασφαλιστικές ενώσεις, παρόμοιες με τις εταιρείες των αρχαίων Ελλήνων της εποχής του Σόλωνα.

Το 1236 η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, με ρύθμιση του Πάπα Γρηγορίου του ΙΧ, απαγόρευσε τον τόκο στο ναυτικό δάνειο, φέρνοντας μεγάλη αναστάτωση στην ναυσιπλοΐα. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η αναστάτωση, επινοήθηκαν άλλοι τρόποι χρηματοδότησης και ανάληψης του κινδύνου, δημιουργώντας την έννοια της ασφάλισης όπως την γνωρίζουμε σήμερα.

Έτσι, από το καθεστώς, όπου “ασφαλιστής” ήταν ο χρηματοδότης, περνάμε στην σύγχρονη ασφάλιση, καθώς “ασφαλιστής” γίνεται κάποιο τρίτο πρόσωπο, το οποίο “αγοράζει” το πλοίο και το φορτίο σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου ενώ ο ασφαλιζόμενος πληρώνει από πριν ασφάλιστρα για την παρεχόμενη κάλυψη.

Σε όλες τις παραθαλάσσιες πόλεις, έμποροι και τραπεζίτες συγκεντρώνονταν στις πλατείες και στις προβλήτες των λιμανιών, όπου μεταξύ των άλλων εμπορικών πράξεων ασκούσαν και τις θαλάσσιες ασφαλίσεις.

Το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θαλάσσιας ασφάλισης εκδόθηκε στην Γένοβα στις 23 Οκτωβρίου του 1347 και αναφέρεται στην κάλυψη του ιστιοφόρου Santa Clara για το ταξίδι από την Γένοβα στην Μαγιόρκα.

Η ασφάλιση από τον 14ο μέχρι τον 18ο αιώνα

Από τον 14ο μέχρι τον 17ο αιώνα, σημειώθηκαν ραγδαίες εξελίξεις για τον θεσμό της ασφάλισης. Το 1435, στην Βαρκελώνη της Ισπανίας εκδόθηκε ο πρώτος νόμος που αφορούσε την σύνταξη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Έτσι, άρχισε να δημιουργείται το ασφαλιστικό δίκαιο.

Την περίοδο αυτή, η θαλάσσια ασφάλιση παρουσίαζε μεγάλη άνθηση, κυρίως στην Ισπανία και την Ιταλία, όπου έκανε την εμφάνισή του το επάγγελμα του ασφαλιστή, ο οποίος με την προσωπική του περιουσία αποζημίωνε τις καταστροφές. Στα καφενεία, κοντά στις αποβάθρες, συναντιόνταν οι έμποροι με τους πλοιοκτήτες και τους ασφαλιστές και συμφωνούσαν για την ασφάλιση και την μεταφορά των εμπορευμάτων.

Η ασφάλιση γινόταν με εμπειρικό τρόπο και εξαρτιόταν πολύ από παράγοντα της τύχης. Πολλοί ασφαλιστές καταστράφηκαν οικονομικά, γιατί δεν μπόρεσαν να αντέξουν τις αποζημιώσεις. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του συνεταιρισμού. Οι ασφαλιστές, άρχισαν να συνεταιρίζονται και να ευθύνονται για πολλούς κινδύνους, αλλά με συγκεκριμένο ποσοστό και όχι για ολόκληρο τον κίνδυνο. Με αυτό τον τρόπο, άρχισε να εφαρμόζεται η θεωρία των μεγάλων αριθμών, να περιορίζεται ο παράγοντας της τύχης και να εξουδετερώνεται ο κίνδυνος της χρεοκοπίας του ασφαλιστή.

Γύρω στο 1500, Ιταλοί μετανάστες κυρίως Λομβαρδιανοί, εγκαταστάθηκαν στις παραλιακές πόλεις της βόρειας Ευρώπης, μεταφέροντας την ασφαλιστική πείρα τους. Η σημερινή Lombard Street του Λονδίνου πήρε το όνομά της από τους Λομβαρδιανούς μετανάστες.

Το 1650, ο Φλωρεντιανός γιατρός Lorento Tonti, ίδρυσε την πρώτη τοντίνα. Οι τοντίνες ήταν σωματεία τα οποία συγκέντρωναν από τα μέλη εισφορές για την δημιουργία κεφαλαίου και μοίραζε τα κέρδη στα μέλη που επιζούσαν κάθε χρόνο. Η διάρκεια του σωματείου ήταν ορισμένη, οπότε με την λήξη της το κεφάλαιο διανέμονταν στα μέλη που επιζούσαν ή ήταν αόριστης διάρκειας και το κεφάλαιο το έπαιρνε ο τελευταίος επιζών. Ήταν μια μορφή ασφάλισης επιβίωσης, αλλά οδηγούσε στον πλουτισμό εκείνου που είχε την τύχη να επιβιώσει.

Από τον θεσμό των τοντίνων ξεκίνησαν οι έρευνες για την διάρκεια ζωής του ανθρώπου, οι οποίες βασίζονταν σε στατιστικές παρατηρήσεις, που με τον υπολογισμό της πιθανότητας ζωής για κάθε ηλικία, θεμελίωσαν την σύγχρονη ασφάλιση ζωής.

Το 1654 ο μαθηματικός Pascal διατυπώνει τον νόμο των πιθανοτήτων, ο οποίος με τους συσχετισμούς του βοήθησε στην δημιουργία των τιμολογίων των ασφαλιστικών εταιριών και φυσικά εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα.

Οι Άγγλοι αστρονόμοι Edmond Halley και James Dotson διαμόρφωσαν τον πρώτο επίσημο πίνακα θνησιμότητας το 1693. Σκοπός τους ήταν να καθορίσουν διαφορετικό ασφάλιστρο, ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου και συνέλαβαν αυτή την ιδέα όταν μια ασφαλιστική εταιρία αρνήθηκε να ασφαλίσει τον Dotson, λόγο μεγάλης ηλικίας.

Ο νόμος των πιθανοτήτων του Pascal, σε συνδυασμό με τον πίνακα θνησιμότητας των Halley και Dotson, δημιούργησε μια νέα επιστήμη, την αναλογιστική, στην οποία στηρίζεται η σύγχρονη ασφάλιση.

Το 1666 ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές για το Λονδίνο. Σε έναν μικρό φούρνο ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, ξεφεύγοντας από κάθε έλεγχο. 13.000 σπίτια σε 400 δρόμους καταστράφηκαν ολοσχερώς. Το συνολικό κόστος των ζημιών ξεπέρασε τα 10.000.000 αγγλικές λίρες. Αυτός ο τραγικός απολογισμός, είχε σαν αποτέλεσμα ένα χρόνιο αργότερα, το 1667, να ιδρυθεί η πρώτη “Υπηρεσία Πυρός”, το Barron’s fire office, από τον Barron, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κτιρίων του Λονδίνου. Φυσικά, μέσα στην επόμενη δεκαετία ιδρύθηκαν πολλές άλλες ασφαλιστικές εταιρίες πυρός σε διάφορες πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας.

Πολλές φορές οι αποζημιώσεις ήταν τόσο μεγάλες, που οι περιουσίες των ασφαλιστών δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν την αποζημίωση. Γι’ αυτό, τον 17ο αιώνα, άρχισε η σύσταση ανωνύμων εταιριών, που είχαν στόχο να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της αφερεγγυότητας των ασφαλιστών. Οι ασφαλιστικές εταιρίες, με τα αποθεματικά κεφάλαια που ήταν υποχρεωμένες από τον νόμο να διατηρούν, μπορούσαν να ικανοποιήσουν τους ασφαλισμένους.

Στα τέλη του 17ου αιώνα, οι έμποροι, οι πλοιοκτήτες και οι ασφαλιστές του Λονδίνου, συγκεντρώνονταν στο μικρό καφενείο του Edward Lloyd, κοντά στον Τάμεση στην Tower Street και κανόνιζαν την ασφάλιση και τις μεταφορές των εμπορευμάτων.

Σύντομα, το καφενείο του Edward Lloyd καθιερώθηκε ως το κέντρο των ασφαλιστικών συναλλαγών του Λονδίνου. Όσοι ήθελαν να ασφαλιστούν, άφηναν ένα χαρτί με τα στοιχεία τους, το όνομα του πλοίου, την ποσότητα και το είδος των εμπορευμάτων που αυτό μετέφερε, καθώς και το δρομολόγιο του πλοίου. Εάν κάποιος ασφαλιστής ήθελε να αναλάβει τον κίνδυνο, σημείωνε στο αντίστοιχο χαρτί το ποσό των ασφαλίστρων που ήθελε να εισπράξει και υπέγραφε (Underwrite). Έτσι βγήκε ο όρος Underwriter, που σημαίνει αυτόν που αποδέχεται ή όχι και υπολογίζει το ασφάλιστρο ενός ασφαλιζόμενου κινδύνου. Το 1871, οι ασφαλιστές που σύχναζαν στο καφενείο του Edward Lloyd απέκτησαν νομική προσωπικότητα με πράξη του Βρετανικού Κοινοβουλίου, σχηματίζοντας την σωματειακή οργάνωση “Corporation of Lloyd’s” και ήταν η αρχή της γνωστής ασφαλιστικής εταιρίας Lloyd’s of London.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα ( 14ος – 17ος αιώνας), η ελληνική ναυτιλία ήταν περιορισμένη εξαιτίας τόσο της τουρκοκρατίας, όσο και της πειρατείας η οποία μάστιζε τα πλοία που ταξίδευαν στο Αιγαίο πέλαγος. Σιγά σιγά, αρκετοί Κυκλαδίτες και Κρητικοί στράφηκαν και αυτοί στην πειρατεία, η οποία έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής οικονομίας. Ψαράδες όπως οι αδελφοί Μπαρμπαρόσα από τις Κυκλάδες και ο Μανούσος Θεοτοκόπουλος (αδελφός του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου) από την Κρήτη, έγιναν πειρατές και με τα κεφάλαια που συγκέντρωσαν συνέβαλαν στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων και μετέπειτα στην εμποροναυτιλιακή δραστηριότητα της λεκάνης της Μεσογείου.

Η ασφάλιση στην Ελλάδα από τα τέλη της τουρκοκρατίας μέχρι το 1850

Με την σταδιακή παρακμή της οθωμανικής αυτοκρατορίας, η Ελληνική ναυτιλία ολοένα και περισσότερο αυξανόταν και σύντομα οι Έλληνες έγιναν οι κυριότεροι προμηθευτές των Βαλκανίων. Όμως δεν υπήρχαν Ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες και οι ασφαλιστικές εταιρίες του εξωτερικού δεν ασφάλιζαν τα Ελληνικά πλοία λόγω του μεγάλου κινδύνου της πειρατείας στο Αιγαίο. Έτσι, οι Έλληνες εφοπλιστές είχαν καταφύγει στο σύστημα τεμαχισμού της κυριότητας κάθε πλοίου ανάμεσα σε πολλούς συνιδιοκτήτες, μοιράζοντας τον κίνδυνο. Αυτός ο θεσμός σύντομα επεκτάθηκε και γίνονταν μεριδιούχοι και οι άνδρες του πληρώματος. Έτσι, το πλήρωμα είχε ενδιαφέρον και φυσικά μεγάλο κίνητρο να προστατεύσει το σκάφος και τα εμπορεύματα.

Στις αρχές του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι Φαναριώτες επέκτειναν τις τραπεζικές τους δραστηριότητες σε όλα τα σημαντικά εμπορικά κέντρα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ανταγωνίζοντας τους Εβραίους και τους Αρμένιους τραπεζίτες. Συγχρόνως, οι Έλληνες έμποροι είχαν επεκτείνει τις δραστηριότητες τους πέρα από τα Βαλκάνια, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Ουγγαρία, στην Ρωσία, στην Γαλλία, στην Ολλανδία, στην Γερμανία και στην Αγγλία. Η δράση των Ελλήνων τραπεζιτών και εμπόρων, έθεσαν την οικονομική βάση για την εμφάνιση της Ελληνικής ιδιωτικής ασφαλιστικής επιχείρησης.

Η πρώτη ασφαλιστική εταιρία που συστάθηκε με Ελληνικά κεφάλαια, ιδρύθηκε στην Τεργέστη, το 1789, με την επωνυμία “Societa Greca D’ assicurazione” και ακολούθησαν πολλές άλλες εταιρίες, τόσο στην Ιταλία, όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Επίσης, πολλές εταιρίες ιδρύθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, στην Οδησσό και στην Σμύρνη.

Η ασφάλιση από τον 19ο αιώνα μέχρι το 1914

Τον 19ο αιώνα, οι εταιρίες έχουν πλέον εκτοπίσει τους μεμονωμένους ασφαλιστές. Η μεγάλη ανώνυμος ασφαλιστική εταιρία, με τις επιστημονικές βάσεις της, έχει αναλάβει πρωτεύοντα ρόλο.

Η χρήση του ατμού στην ναυσιπλοΐα έφερε αναστάτωση και στην ασφαλιστική αγορά. Η τεχνολογία της εποχής δεν ήταν αρκετά ανεπτυγμένη και σε συνδυασμό με την κακόπιστη τακτική αρκετών ασφαλισμένων, που προκαλούσαν την επέλευση ζημιών, οδήγησε πολλές εταιρίες σε συρρίκνωση και αφανισμό. Με την συγκέντρωση των ασφαλιστικών εργασιών στις μεγάλες εταιρίες, αναπτύχθηκε η οργάνωση των εταιριών και η συστηματική νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών. Ο πρώτος Ευρωπαϊκός ασφαλιστικός νόμος εμφανίσθηκε το 1874 στο Βέλγιο. Ακολούθησε η Ιταλία το 1882, η Αγγλία το 1906 και η Γερμανία και Ελβετία το 1908.

Η μετεπαναστατική περίοδος βρίσκει την Ελληνική ναυσιπλοΐα κατεστραμμένη. Σύντομα όμως η ναυτιλία και το εμπόριο έφεραν στην Ελλάδα τον πλούτο και την τεχνολογία που στερήθηκε από τον Τουρκικό ζυγό. Με την αποκατάσταση της ειρήνης, δημιουργήθηκαν νέα ναυπηγεία σε πολλά νησιά και λιμάνια και σύντομα η Ελλάδα έγινε μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα. Μετά την επανάσταση η Σύρος και αργότερα ο Πειραιάς έγιναν τα κύρια εμπορικά κέντρα με τα πιο δραστήρια ναυπηγία.

Η πρώτη ασφαλιστική εταιρία που συστάθηκε στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε στην Σύρο το 1828 με την επωνυμία “Ασφαλιστικόν Κατάστημα”, η οποία το 1829 μετονομάσθηκε σε “Ελληνικόν Ασφαλιστικόν Κατάστημα”. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν μέτοχος κατά 8 %.

Μέχρι το 1910 δημιουργήθηκαν άλλες 60 περίπου ασφαλιστικές εταιρίες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία ήταν η πρώτη και η μόνη ασφαλιστική εταιρία της εποχής στον Ελλαδικό χώρο που έκανε και ασφάλειες ζωής. Όλες οι άλλες εταιρίες έκαναν κατά κύριο λόγο ασφάλειες μεταφορών και μερικές και ασφάλειες πυρός.

Το νομικό πλαίσιο της ασφάλισης στην Ελλάδα βασίσθηκε στον Γαλλικό Εμπορικό Κώδικα του 1807, ο οποίος άρχισε να εφαρμόζεται στην Κωνσταντινούπολη από το 1814 και έγινε αποδεκτός από τις εθνικές συνελεύσεις (1821 και 1827) και φυσικά ίσχυε κατά την κυβέρνηση του Καποδίστρια (1828-1832).

Όλες οι εταιρίες που δημιουργήθηκαν αυτό το χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την Εθνική ασφαλιστική, σταδιακά έπαψαν να λειτουργούν. Το γεγονός ότι, οι ασφαλιστικές εταιρίες της εποχής είχαν περιορισμένο ασφαλιστικό αντικείμενο (κατά κύριο λόγο μεταφορές), τις έκανε ευάλωτες στις εξελίξεις της εποχής. Όταν η Ελληνική ναυσιπλοΐα παρουσίασε μεγάλη κάμψη λόγο της χρήσης του ατμού στα πλοία, τα έσοδα των εταιριών συρρικνώθηκαν και τις οδήγησαν σε αφανισμό. Ένας άλλος εξ ίσου σημαντικός λόγος, ήταν ο έντονος ανταγωνισμός των εταιριών, οι οποίες για μεγαλύτερη προσέλκυση των ασφαλιζομένων, πρoσέφεραν τις υπηρεσίες τους με πολύ χαμηλά ασφάλιστρα.

Το 1909 άρχισε ο κρατικός έλεγχος στα αποθεματικά των ασφαλιστικών εταιριών, με σκοπό οι ασφαλιστικές εταιρίες, ανάλογα με τον τζίρο τους να έχουν την απαραίτητη περιουσία για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αποζημιώσεις.

Η ασφάλιση στην σύγχρονη Ελλάδα

Μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, η συσσώρευση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα οδήγησε στην συσσώρευση μεγάλων περιουσιών σε μικρή γεωγραφική έκταση. Έτσι, η ασφάλιση πυρός σημείωσε μεγάλη άνοδο. Παράλληλα, η ασφάλιση ζωής άρχισε να αναπτύσσεται ταχύτατα.

Τα δάνεια δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ανάκαμψη της πληγωμένης από τους πολέμους Ελλάδας, αν δεν υπήρχε η ασφάλιση ώστε να εξασφαλισθεί η αποπληρωμή σε περιπτώσεις ζημιών.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στα φοιτητικά του χρόνια, άσκησε το επάγγελμα του ασφαλιστή και οι γνωριμίες που έκανε τον βοήθησαν πολύ στην πολιτική του καριέρα.

Το 1970 ψηφίσθηκε ο σύγχρονος ασφαλιστικός νόμος της Ελλάδος και αργότερα, με την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκσυγχρονίσθηκε και εναρμονίσθηκε με τους ασφαλιστικούς νόμους των υπολοίπων χωρών.

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία ήταν ταχύτατες και δημιούργησαν νέα δεδομένα. Οι πωλήσεις των αυτοκίνητων σημείωσαν μεγάλη άνοδο και δυστυχώς τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα πολλαπλασιάσθηκαν. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων έγινε υποχρεωτική στην Ελλάδα το 1978 και έδωσε μεγάλη οικονομική ανακούφιση στους παθόντες.

Πρόσφατα, με την μεγάλη μείωση των επιτοκίων, τα στεγαστικά δάνεια έχουν παρουσιάσει μεγάλη αύξηση. Βέβαια, η ασφάλιση πυρός και σεισμού που υποχρεωτικά συνοδεύει τα στεγαστικά δάνεια, βοηθάει πάρα πολύ στην ομαλή εξόφλησή τους.

Το τρομοκρατικό κτύπημα στους δίδυμους πύργους, καθώς και οι μεγάλες πλημμύρες στην Ευρώπη, δημιούργησαν μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρίες, αλλά κατάφεραν να ανταποκριθούν. Γεγονός που αποδεικνύει ότι η σύγχρονη οργάνωσή τους είναι επαρκής και μπορεί να αντέξει μεγάλης οικονομικής έκτασης ζημιές.

Η ασφάλιση σήμερα

Σήμερα, η ασφάλιση έχει εξελιχθεί σε επιστήμη. Με την ασφαλιστική μελέτη της οικογένειας ή της επιχείρησης, ο επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να προσφέρει τέτοια ασφαλιστική κάλυψη που είναι ικανή να αποτρέψει οποιαδήποτε οικονομική ζημιά ή καταστροφή.

 

diavlos-insurance

Πόσο αξίζουν αυτά τα ασφαλιστήρια;

Υπάρχουν κίνδυνοι που δεν είναι “συνηθισμένοι” αλλά ερχόμαστε αντιμέτωποι μαζί τους στις πιο… ακατάλληλες στιγμές, επιβεβαιώνοντας το νόμο του Μέρφι. Γι’ αυτό το λόγο οι ασφαλιστικές προσπαθούν να προσφέρουν ασφαλιστήρια που καλύπτουν τα πάντα.

Τα ασφαλιστικά προϊόντα που διατίθενται στη σημερινή εποχή καλύπτουν πραγματικά τα πάντα. Την ίδια ώρα, η τεράστια πρόοδος της τεχνολογίας και οι επιπτώσεις της αλλάζουν τις ανάγκες για επιχειρήσεις και ιδιώτες και τους κινδύνους της καθημερινότητας.

Για παράδειγμα, έχετε αναλογιστεί τις συνέπειες που ενδεχομένως κληθείτε να αντιμετωπίσετε αν ένας χάκερ υποκλέψει τα προσωπικά σας στοιχεία; Δεν θα ήταν μεγάλο πλήγμα – οικονομικό και ψυχολογικό – για σας, αν την ημέρα του γάμου σας (τον οποίο έχετε χρυσοπληρώσει) ξεσπάσει ξαφνικά μία καταιγίδα;

Τέτοια απρόσμενα γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν χάος στη ζωή σας και να σας καταστρέψουν οικονομικά. Αλήθεια, πόσο αξίζει να ασφαλιζόμαστε για τέτοιους κινδύνους; Το περιοδικό Forbes αναλύει πέντε ασφαλιστήρια που είναι της μόδας αυτή την εποχή και καλύπτουν περιστατικά τα οποία μπορεί να μην συμβαίνουν συχνά, αλλά όταν συμβούν επιβεβαιώνουν το «νόμο του Μέρφι» και σας… αδειάζουν τις τσέπες.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

hacker

Από τις επιθέσεις στην αμερικανική ασφαλιστική Anthem μέχρι την φορολογική υπηρεσία IRS, εύκολα καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τους χάκερς.

Στην πραγματικότητα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ αναφέρει ότι η κλοπή προσωπικών δεδομένων αποτελεί το κορυφαίο παράπονο των καταναλωτών για 15 χρόνια στη σειρά, ενώ φετινή έρευνα της Javelin Strategy and Research εκτιμά ότι υπάρχει ένα νέο θύμα υποκλοπής προσωπικών δεδομένων κάθε δύο δευτερόλεπτα.

Κατά συνέπεια δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές ανταποκρίνονται δημιουργώντας ασφαλιστήρια κλοπής προσωπικών δεδομένων, τα οποία κοστίζουν 25-60 δολάρια το χρόνο για καλύψεις που κυμαίνονται μεταξύ 10-15 χιλ. δολάρια.

Τα περισσότερα ασφαλιστήρια παρέχουν παρακολούθηση λογαριασμού και πιστώσεων και καλύπτουν το διαχειριστικό κόστος ανάκτησης των κλεμμένων στοιχείων. Ωστόσο δεν αποζημιώνουν για τυχόν οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από την κλοπή δεδομένων.

Αξίζει;

Ναι, αν δεν έχετε το χρόνο να ασχοληθείτε με την προστασία των δεδομένων σας. Και αυτό γιατί, όπως σχολιάζουν ειδικοί, η προστασία από κλοπή προσωπικών στοιχείων στην ουσία δεν αποτρέπει την πράξη.

Για την ημέρα των ονείρων σας…

wedding

Ένας γάμος μόνο φθηνός δεν είναι και πόσω μάλλον μέσα στην κρίση όπου τα… πορτοφόλια όλων μας δέχονται συνεχείς «επιθέσεις». Έτσι, λοιπόν, δεν θα θέλατε να προστατεύσετε την ημέρα του ονείρου σας;

Στις ΗΠΑ, ένα συνηθισμένο ασφαλιστήριο γάμου καλύπτει την ακύρωση ή αναβολή της δεξίωσης, απώλειες που σχετίζονται με τον καιρό, λάθη των διοργανωτών, ασθένειες ή ακόμη και τραυματισμούς καλεσμένων. Επιπλέον καλύψεις αφορούν στην ασφάλιση του δακτυλιδιού, των δώρων του γάμου και των ρούχων. Τα ασφαλιστήρια κοστίζουν περίπου 1% του γαμήλιου προϋπολογισμού, που σημαίνει ότι με 500 δολάρια μπορούν να καλυφθούν έξοδα 50.000.

Αξίζει;

Αν σχεδιάζετε μια δεξίωση σε απομακρυσμένο μέρος, υπάρχουν πολλές μεταβλητές και παράγοντες που θα πρέπει να λάβετε υπόψη. Μπορεί να μην συμβαίνουν συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, όμως οι ατυχίες μπορεί να είναι πολλές. Η ασφάλιση γάμου μπορεί να σας σώσει καθώς καλύπτει προκαταβολές σε περίπτωση καταστροφής ακόμη και έξοδα που σχετίζονται με υποχρεωτική αναβολή.

Για τους καλύτερους μας φίλους

Very much sick dog under a blanket, isolated on  white

Very much sick dog under a blanket, isolated on white

Πιστεύετε ότι είστε φιλόζωος; Στις ΗΠΑ, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων εκτιμάται ότι θα ξοδέψουν περί τα 16 δισ. δολάρια (!) για την φροντίδα των τετράποδων φίλων τους το 2015. Την ίδια ώρα το 37% όσων έχουν κατοικίδιο θα… έβαζαν χέρι σε αποταμιεύσεις για να καλύψουν αναπάντεχες κτηνιατρικές δαπάνες.

Κυρίως για την κάλυψη των ιδιαίτερα ακριβών κτηνιατρικών εξόδων πολλοί ασφαλίζουν τα ζώα τους. Το ασφάλιστρο κυμαίνεται από 50 έως κάτι πάνω από 100 δολάρια το μήνα, ανάλογα με την ράτσα και το αν πρόκειται για σκύλο ή γάτα.

Αξίζει;

Ναι αν είστε από αυτούς που θα δανείζονταν για να σώσουν το κατοικίδιό τους. «Αν διατίθεστε να ξοδέψετε δεκάδες χιλιάδες για να σώσετε ένα κατοικίδιο, τότε αξίζει», σημειώνει η Patricia Born, καθηγήτρια διαχείρισης κινδύνου και ασφάλισης στο Florida State University. «Και αν το ασφαλιστήριο που θα επιλέξετε καλύπτονται οι περισσότερες επισκέψεις στον κτηνίατρο, τότε αξίζει για τους περισσότερους φιλόζωους», προσθέτει.

Ασφάλιση πολύτιμων αντικειμένων

A member of staff poses next to a work entitled ''Jeanne Hebuterne (au chapeau)' by Italian artist Amedeo Modigliani at Christies auction house in central London on February 1, 2013. Due to form part of the Impressionist and Modern Art Evening Sale on February 6, it is expected to fetch between 16-22 million GBP (25-33 million USD - 18-25 million EUR). AFP PHOTO / CARL COURT        (Photo credit should read CARL COURT/AFP/Getty Images)

Μήπως είστε τυχερός να έχετε κάποιον πολύτιμο πίνακα ή κάποιο οικογενειακό κειμήλιο που περνάει από γενιά σε γενιά; Το πιθανότερο είναι η ασφάλιση κατοικίας να μην καλύπτει τα μεγάλη αξίας αντικείμενα , όπως κοσμήματα, συλλεκτικά αντικείμενα και μουσικά όργανα.

Η ασφαλιστική συμφωνεί με τον ενδιαφερόμενο στην αξία των αντικειμένων, σταθμίζει την πιθανότητα να υποστούν ζημιά ή να κλαπούν και ορίζει το ασφάλιστρο, το οποίο συνήθως είναι κάπου στο 1% με 2% της αξίας.

Αξίζει;

Εξαρτάται από το πόσο σημαντικό είναι ένα αντικείμενο για τον καθένα. «Εξαρτάται και από το τι σχέση έχει κάποιος με τον κίνδυνο. Μπορεί να θέλει να πληρώσει 1.000 δολάρια για να ασφαλίσει ένα δακτυλίδι ή να το αντικαταστήσει πληρώνοντας 10.000 δολάρια». Επίσης είναι δύσκολο να πεις κανείς αν το ασφάλιστρο που του προσφέρουν είναι υψηλό ή χαμηλό.

Έξοδα κηδείας

Ο θάνατος κάποιου αγαπημένου προσώπου είναι αρκετά δύσκολη στιγμή και ο «τσουχτερός» λογαριασμός της κηδείας απλά επιδεινώνει την όλη κατάσταση. Σύμφωνα με την αρμόδια αμερικανική ένωση, το μέσο κόστος μίας κηδείας μαζί με το φέρετρο διαμορφώνεται κοντά 7.000 δολάρια. Η ασφάλεια ταφής ή κηδείας πληρώνει συνήθως το ποσό των 10.000 δολαρίων, ωστόσο τα ασφαλιστήρια είναι ακριβά.

Αξίζει;

Όχι. «Το κόστος είναι πολύ υψηλό σε σύγκριση με μία κανονική ασφάλεια ζωής και οι συγγενείς θέλουν κάτι παραπάνω εκείνη τη στιγμή».

Insurancedaily

Ουραγός στην Ευρώπη η Ελλάδα στην ιδιωτική ασφάλιση

Ενώ στην Ευρώπη ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης είναι πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη με τεράστια συμμετοχή στις επενδύσεις και μέσα στο 2014, στην Ελλάδα απέχουμε πολύ από τους μέσους όρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο ως προς την συμμετοχή στο ΑΕΠ όσο και στα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε προχθές η Ιnsurance Εurope ( η Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστκών Εταιριών ) οι επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιριών άγγιξαν τα 10 τρις εκατομμύρια Ευρώ , ενώ ο μέσος όρος σε συμμετοχή στο ΑΕΠ κυμάνθηκε στο 7,48%. Επίσης ο μέσος όρος στα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα ανήλθε στα 1.972 ευρώ το 2014 έναντι 1.911 ευρώ το 2013 .

Αντίθετα με τα όσα συμβαίνουν στο κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ευρώπη , στην Ελλάδα τα πράγματα παραμένουν σχεδόν ίδια η και χειρότερα μετά την οικονομική κρίση τόσο σε επίπεδο συμμετοχής στο ΑΕΠ όσο και στα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα .

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για το 2013 από την ετήσια έκθεση που εκδίδει η Άνωση Ασφαλιστικών Εταιριών το ποσοστό της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 2,20 % έναντι 2,27% του 2012. Αν το δούμε συγκριτικά με τον μέσο όρο στην Ευρώπη είμαστε σχεδόν 5% κάτω .

Ακόμα πιο απογοητευτικά είναι τα στοιχεία για τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα όχι μόνο ως προς τον μέσο όρο στην Ευρώπη άλλα και στην χώρα μας που είχαμε πτώση από αυτά που παρουσιάζαμε το 2009.

Σύμφωνα τα στοιχεία του 2013 της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών το 2009 στην Ελλάδα τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα είχαν παρουσιάσει το μέγιστο ποσό αύξησης που ήταν 483 ευρώ ανά κάτοικο. Μετά το 2010 άρχισε να μειώνονται για να φθάσουν του 2013 στα 350 ευρώ ανά κάτοικο.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα έχει προοπτικές ανάπτυξης, ωστόσο η οικονομική κρίση , η χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση των Ελλήνων , και η έλλειψη συγκεκριμένων πολιτικών από πλευράς πολιτείας σε μια σειρά θέματα που αφορούν το κλάδο , καθηλώνει ένα τομέα της οικονομίας που θα είχε να δώσει πολλά.

Τόσο σε επίπεδο επενδύσεων , νέων θέσεων εργασίας όσο και σε ζητήματα που άπτονται του κοινωνικού ρόλου της ασφάλισης όπως η υγεία , οι συντάξεις , οι φυσικές καταστροφές .

 

asfalisinet

Αλλαγές-σοκ στις συντάξεις γονέων – Οι ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ φτιάχνουν μαζί με εσάς το συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα

Γονείς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και κυρίως μητέρες ανηλίκων είναι οι μεγάλοι χαμένοι των αλλαγών που επιφέρει το 3ο Μνημόνιο στο Ασφαλιστικό. Πρόκειται για ασφαλισμένους που μέχρι πρότινος είχαν τη δυνατότητα να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου κάνοντας χρήση μιας σειράς ευνοϊκών διατάξεων που τώρα καταργούνται.

Όπως αναφέρει το Έθνος, μεγάλοι χαμένοι από τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό που έφερε το τρίτο μνημόνιο είναι οι γονείς σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Υπολογίζεται πως περίπου 80.000 γονείς και κυρίως μητέρες ανηλίκων μπαίνουν στην προκρούστεια κλίνη της αύξησης των ορίων ηλικίας.

Πρόκειται για ασφαλισμένους που είχαν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση μιας σειράς ευνοϊκών διατάξεων και να ανοίξουν νωρίς την πόρτα της εξόδου  σε ηλικίες από 50 και πάνω, οι οποίοι τώρα θα δουν τα όρια ηλικίας να αυξάνονται, σε ακραίες περιπτώσεις μέχρι και 17 χρόνια, αφού από 1/1/2022 όλοι θα βγαίνουν με πλήρη μόνο στα 67 ή στα 62 με 40 χρόνια και με μειωμένη στα 62 με 15ετία.

logo.png

Επειδή όλα αλλάζουν, οι Ασφάλειες ΣΑΡΙΔΑΚΗ φροντίζουν για το παρόν και το μέλλον σας. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να φτιάξουμε μαζί, το συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα

 

insurancedaily

PwC : Έρχονται επαναστατικές αλλαγές στην ασφαλιστική βιομηχανία

Με υψηλό ρυθμό τρέχουν οι εξελίξεις και οι αλλαγές στην ασφαλιστική βιομηχανία που θα διαμορφώσουν ένα διαφορετικό τοπίο μέχρι το 2020 , με αξονες την καταναλωτική συμπεριφορά, τις νέες τεχνολογίες και νέα μοντέλα διανομής.

Η έκθεση, με τίτλο «Insurance 2020 and Beyond: Necessity is the mother of reinvention», κάποια από τα πορίσματα της οποίας παρουσιάστηκαν ήδη στο Διεθνές Ασφαλιστικό Φόρουμ IIS στη Νέα Υόρκη, αναθεωρεί τις συνεχείς εξελίξεις στη βάση των αρχικών προβλέψεων της PwC, μέσω συνεντεύξεων με περισσότερα από 1,000 εκτελεστικά στελέχη ανά το παγκόσμιο, αναφορικά με τις τάσεις που διαμορφώνουν την ασφαλιστική βιομηχανία και το πώς αυτή θα εξελιχθεί μέχρι το 2020.

Μεταξύ άλλων, η έκθεση σημειώνει πως ο ρυθμός των αλλαγών στην παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία είναι σήμερα υψηλότερος απ’ ό,τι θα μπορούσε κανείς να προβλέψει και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βιομηχανία βρίσκεται σε κομβικό σημείο καθώς είναι αντιμέτωπη με τη μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά, τις νέες τεχνολογίες αλλά και νέα μοντέλα διανομής και επιχειρηματικών εργασιών.

Σύμφωνα με την PWC, οι καταναλωτές αναμένουν ότι θα μπορούν να διεξάγουν τις ασφαλιστικές τους εργασίες με την ίδια ευκολία που τους προσφέρει το λιανικό εμπόριο, καθώς οι εξελίξεις στη ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους οποτεδήποτε και οπουδήποτε, μέσα από πολλαπλά κανάλια, ενώ παράλληλα μπορούν να βελτιώσουν τις εργασίες τους και να διεισδύσουν σε καινούρια τμήματα της αγοράς.

Οι εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία βοηθούν τις ασφαλιστικές εταιρίες να βελτιώσουν την ανάλυση του προφίλ των πελατών τους, να αυξήσουν τις στοχευμένες πωλήσεις, να προσαρμόσουν τις χρηματοοικονομικές λύσεις στις ατομικές ανάγκες του κάθε καταναλωτή και, ιδιαίτερα για τις εργασίες εκτός του κλάδου ζωής, να βελτιώσουν την αξιολόγηση και τον διακανονισμό των απαιτήσεων. Ωστόσο, πολλοί νεοεισερχόμενοι στην αγορά συνιστούν απειλή για την υφιστάμενη τάξη πραγμάτων, αφού χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνικές ανάλυσης του προφίλ των πελατών και την οικονομικά συμφέρουσα ψηφιακή διανομή, το ίδιο ή και πιο αποτελεσματικά από τους εδραιωμένους ανταγωνιστές τους.

Οι πλείστες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν επενδύσει στην ψηφιακή διανομή. Ορισμένες, κάνουν ένα ακόμη βήμα πέρα από τις άμεσες ψηφιακές πωλήσεις και εντάσσουν την εταιρεία τους στην καθημερινότητα του καταναλωτή, όπως για παράδειγμα την ασφάλεια «όσο οδηγείς τόσο πληρώνεις» (pay-as-you-drive).

Σύμφωνα με την PwC, καθώς η τεχνολογία των αισθητήρων και η ψηφιακή ευφυΐα διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στην αγορά και οι ασφαλιστικές εταιρίες με εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις μπορούν να καταστούν έμπιστοι συνεργάτες σε τομείς όπως η υγεία και η ευεξία, στο σπίτι αλλά και η φροντίδα επαγγελματικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, πολλές προνοητικές ασφαλιστικές εταιρίες, όπως οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά, αναπτύσσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υιοθετήσουν μια πιο γρήγορη και ευέλικτη προσέγγιση βασισμένη στα δεδομένα, παρόμοια με αυτήν που υιοθετούν πολλές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας.

Κάποιες από αυτές εργάζονται επίσης με εταιρείες αντασφάλισης και επενδύσεων ώστε να δημιουργήσουν μια νέα γενιά λύσεων στους κλάδους της ασφάλισης υγείας, των περιουσιακών στοιχείων και της συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με την PwC, ο ρυθμός αλλαγής αναμφίβολα θα επιταχυνθεί στα επόμενα χρόνια, με την εδραίωση στην αγορά νέων καινοτομιών, από τα αυτοματοποιημένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) μέχρι τα μοντέλα αξιολόγησης και μεταβίβασης κινδύνου στη βάση του πληθοπορισμού (crowd-sourcing).

sigmalive.com